Jaka jest różnica między dietetykiem a dietetykiem klinicznym?

Kliniczna dietetyka

Sposób odżywiania ma duży wpływ na życie człowieka, ponieważ pozwala mu prawidłowo funkcjonować, dając mu energię, witaminy i składniki odżywcze. Co więcej, żywienie ma znaczenie dla zdrowia ludzi i przebiegu niektórych schorzeń. Specjalistą zajmującym się leczeniem żywieniowym jest dietetyk kliniczny, o czym więcej będziemy pisali w dalszej części artykułu. Ponadto skupimy się na tym, co różni dietetyka od dietetyka klinicznego.

Kim jest dietetyk kliniczny?

Dietetyk kliniczny to specjalista zajmujący się wsparciem żywieniowym osób borykających się z chorobami, na których przebieg wpływa spożywane jedzenie. Często przebywają oni w szpitalach lub klinikach, a ich proces żywienia musi być wspomagany od zewnątrz, np. przez dietę płynną.

Dietetyk kliniczny współpracuje z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym. Ocenia stan odżywienia i dostosowuje substancje pokarmowe do potrzeb żywieniowych pacjenta. Następnie komponuje on jadłospis, który zapewni choremu m.in. odpowiednią dawkę energii, białka, elektrolitów, witamin itd. W przypadku braku możliwości stosowania diety doustnej zaleca inne możliwości żywieniowe. Ponadto dietetyk kliniczny zajmuje się monitorowaniem stanu pacjenta podczas procesu leczenia.

Poznaj zagadnienia dietetyki klinicznej na „Kursie Dietetyki Klinicznej”

Jaka jest różnica między dietetykiem a dietetykiem klinicznym? 

Poniżej wskażemy trzy główne różnice pomiędzy dietetykiem a dietetykiem klinicznym. 

Zakres obowiązków

Zakres obowiązków dietetyka a dietetyka klinicznego może być do siebie podobny, a nawet pokrywać się ze sobą. Jednak dietetyk kliniczny jako specjalista bezpośrednio związany z terapią pewnych objawów klinicznych (tj. symptomów danej choroby) właśnie na takich działaniach koncentruje się w swojej pracy.

Dietetyk zajmuje się w sposób ogólny oceną masy ciała, układaniem diet, poprawą sylwetki lub samopoczucia. Natomiast dietetyk kliniczny zajmuje się przypadkami osób z różnego typu problemami zdrowotnymi wymagającymi odpowiedniego wsparcia żywieniowego. O wpływie żywienia na różne schorzenia pisaliśmy w artykule: Postępowanie żywieniowe a realny wpływ na zdrowie.

dietetyk kliniczny

Pacjenci

Pacjenci są kolejnym czynnikiem, który różni dietetyka od dietetyka klinicznego. Do pierwszego z tych specjalistów zazwyczaj zgłaszają się osoby, które chcą poprawić wygląd swojej sylwetki lub zmienić dotychczasowe nawyki żywieniowe na zdrowsze. Z kolei dietetyk kliniczny zajmuje się pacjentami z różnorodnymi schorzeniami i chorobami, na których wpływ ma sposób odżywiania. Co więcej, układa on także diety dla kobiet w ciąży, uwzględniając ich stan zdrowia. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Grupy pacjentów dietetyka klinicznego.

Wykształcenie

Dietetykiem może zostać osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskała status absolwenta technologii żywności lub studiów wyższych na kierunku dietetyka. Innym rozwiązaniem jest podjęcie kształcenia na oferowanym przez 3-stopniowym kursie dietetycznym. 

Natomiast dietetyk kliniczny dodatkowo powinien uzupełnić swoją wiedzę na temat żywienia leczniczego. Może to zrobić, wybierając podczas studiów specjalizację z dietetyki klinicznej lub kończąc “Kurs Dietetyki Klinicznej”. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Jakie powinno być wykształcenie dietetyka klinicznego?

Czym jest “Kurs Dietetyki Klinicznej” online?

“Kurs Dietetyki Klinicznej” online to szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia w chorobie, ale cenią sobie możliwość elastycznego czasu realizowania nauki. Materiały dydaktyczne opracowane przez naszych specjalistów zostały umieszczone na platformie e-learningowej, dzięki czemu uczestnik może sam decydować, ile godzin dziennie poświęci na naukę.

W programie “Kursu Dietetyki Klinicznej” umieszczono następujące tematy:

  • leczenie żywieniowe człowieka;
  • stan odżywienia człowieka – ocena i zaburzenia;
  • żywienie kobiet w ciąży;
  • nowotwory i choroby nerek;
  • choroby układu krążenia i cukrzyca;
  • choroby układu pokarmowego i wątroby.

Dzięki temu uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki klinicznej. Warto dodać, że absolwent otrzymuje się zaświadczenie MEN i certyfikat w języku polskim i angielskim o ukończeniu kursu, który potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie dietetyki klinicznej.

Należy podkreślić, że aby podjąć pracę jako specjalista ds. dietetyki klinicznej, należy zdobyć tytuł dietetyka. Jest to możliwe za pomocą ukończonych kierunkowych studiów wyższych lub 3-stopniowego kursu dla dietetyka. Jest on udostępniony w ofercie Instytucji, która jako jedyna w Polsce może nadawać ten tytuł.