Regulacje w ustawie 2023 – czy dietetyk będzie zawodem medycznym?

praca dietetyka 2023

Dietetyk jest specjalistą charakteryzującym się szeroką wiedzą w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Jego zadaniem jest opracowanie terapii żywieniowej na podstawie indywidualnych potrzeb i preferencji  osoby, która się do niego zgłosiła. W związku z tym spoczywa nad nim odpowiedzialność za to, jaki efekt przyniosą wskazane przez niego zalecenia. Zatem czy dietetyka można traktować jako lekarza? Na to pytanie i inne dotyczące zawodu dietetyka odpowiemy w dalszej części artykułu.

Czy dietetyk to zawód? 

Tak, dietetyk jest zawodem, ponieważ został wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Lista ta została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Dietetyk został sklasyfikowany kodem zawodu o numerze: 322001. Początek kodu 3220 oznacza, że jest to zawód należący do grupy dietetyków i żywieniowców.

Zdobądź specjalistyczną wiedzę na temat żywienia na oferowanych przez nas kursach dietetycznych 

Czy dietetyk jest zawodem medycznym? 

Nie, dietetyk nie jest wymieniany wśród zawodów medycznych. 2023 r. przyniósł intensywne prace nad tym, aby uregulować warunki i zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych, w tym dietetyka. Jednak ostatecznie w głosowaniu na sejmowej Komisji Zdrowia zadecydowano o całkowitym wykreśleniu zawodu dietetyka z projektu tej ustawy. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Zmiany w zawodzie dietetyka

Wśród zawodów medycznych wymienia się:

 • asystentkę stomatologiczną;
 • elektroradiologa; 
 • higienistkę stomatologiczną;
 • instruktora terapii uzależnień;
 • opiekuna medycznego;
 • optometrystę;
 • ortoptystka;
 • podiatrę;
 • profilaktyka;
 • protetyka słuchu;
 • technika farmaceutycznego;
 • technika masażystę;
 • technika ortopedę;
 • technika sterylizacji medycznej;
 • terapeutę zajęciowego.

Uwaga!

Zgodnie z decyzją Sejmowej Komisji Zdrowia zawód dietetyka, który prowadzi własną działalność gospodarczą bądź podejmuje zatrudnienie w poradniach dietetycznych, domach pomocy społecznej, cateringach oraz szkoleniach został wykreślony z projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych. W związku z tym wszelkie nowelizacje przepisów w ramach wskazanej ustawy nie wprowadzają zmian w kwalifikacjach uzyskanych po zakończeniu kształcenia w Polskim Instytucie Dietetyki.

Czy dietetyk będzie lekarzem? 

Nie, osoba z tytułem dietetyka nie będzie mogła pracować jako lekarz, ani określać się tym tytułem. Ścieżka kształcenia w tym zawodzie różni się od siebie. Lekarzem może zostać osoba, która ukończyła studia lekarskie, a dodatkowo zdała lekarski egzamin końcowy. Takich wymagań nie nakłada się na dietetyka. Więcej informacji na temat kształcenia dietetyka omówmy w dalszej części artykułu.

dietetyk zawód medyczny

Warto dodać, że zawód dietetyka regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Z kolei zawód lekarza regulowany jest Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Czy dietetyk ma pacjenta?

Osoby zgłaszające się do dietetyka wykupują od niego pewne rodzaje usług, w związku z czym można nazywać ich klientami. Jednak ze względu na to, że dietetyk zajmuje się tzw. leczeniem żywieniowym, częściej stosuje się określenie: pacjent

Czy dietetyk może wypisać leki?

Nie, dietetyk nie ma uprawnień do wypisywania leków, recepty może wypisywać jedynie lekarz i wyspecjalizowana pielęgniarka. Dietetyk może zalecić zrobienie podstawowych badań krwi lub moczu, ponieważ pomaga mu to poznać stan zdrowia i poziom witamin oraz składników odżywczych w organizmie. Ich braki można eliminować przede wszystkim poprzez wdrożenie urozmaiconej i zbilansowanej diety, a w razie potrzeby dietetyk może polecić stosowanie okresowo suplementów diety, które są ogólnodostępne bez recepty

Jakie kształcenie dla dietetyka?

Aby pracować jako dietetyk, należy mieć ukończone kształcenie poświadczające o tym, że dana osoba zdobyła dyplom i tytuł dietetyka albo ma uzyskany status absolwenta technologii żywności lub kierunkowych studiów wyższych

Można także przystąpić oferowany przez nas  3-stopniowy kurs dietetyczny, na który składa się: 

Po każdym stopniu tego szkolenia absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim, a także zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast po ostatnim z nich, tj. “Kursie Dietetyka” absolwent, poza certyfikatem ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim i zaświadczeniem MEN, otrzymuje tytuł i dyplom dietetyka wraz z kodem zawodu. Dzięki temu może rozpocząć legalnie pracę w tym zawodzie.