Czy psychodietetyk jest psychologiem?

praca psychodietetyka

Kompulsywne objadanie, zajadanie stresu, chroniczne głodzenie się i inne zaburzenia odżywiania są coraz częściej diagnozowane w społeczeństwie. Samo unormowanie wagi nie jest postępowaniem wystarczającym do tego, aby wyeliminować ten problem. Leczenie zaburzeń żywienia wymaga interdyscyplinarnego działania zarówno psychologów, jak i dietetyka. W odpowiedzi na te potrzeby powstał zawód psychodietetyka, o którym więcej opowiemy w dalszej części artykułu.

Czy psychodietetyk jest psychologiem?

Psychodietetyk jest specjalistą, który musi wykazywać się wiedzą i umiejętnościami zarówno z zakresu dietetyki, jak i psychologii. Nie jest to zawód regulowany, w związku z tym nie ma wyznaczonej jednej ścieżki kształcenie. Zatem psychodietetykiem najczęściej jest dietetyk, który dodatkowo zdobędzie specjalizację w zakresie psychologii. I odwrotnie, psycholog ze specjalizacją dietetyczną.

Zapisz się na “Kurs Psychodietetyki” i poznaj metodykę leczenia psychodietetycznego

Gdzie pracuje psychodietetyk?

Istnieje wiele miejsc, w których może zatrudnić się psychodietetyk ze względu na interdyscyplinarny charakter tego zawodu. W związku z tym może pracować w placówkach skupiających swoje działania na żywieniu, a także na pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania i innymi problemami psychicznymi związanymi z jedzeniem. 

Miejsca pracy psychodietetyka to:

 • kliniki,
 • szpitale,
 • poradnie dietetyczne,
 • cateringi,
 • firmy coachingowe,
 • szkolenia dla firm,
 • domy pomocy społecznej.

Informacje na temat tego, czym zajmuje się ten specjalista w wymienionych placówkach, pisaliśmy w artykule: Gdzie można podjąć pracę po kursie z psychodietetyki?

psychologia odżywiania

Warto dodać, że psychodietetyk może otworzyć własną firmę z usługami w zakresie swojej branży. W tym celu musi zarejestrować swoją działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gdzie można zrobić kurs psychodietetyki?

Kursy psychodietetyki oferowane są najczęściej w placówkach oświatowych, które zajmują się kształceniem zawodowym. Nie każdy wie, że szkolenie takie można wykonać z domu, wykorzystując do tego platformy e-learningowe. Takie rozwiązanie oferujemy w Polskim Instytucie Dietetyki, ponieważ jako jedyna instytucja oświatowa o charakterze dietetycznym otrzymaliśmy Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że nasze kursy online, w tym “Kurs Psychodietetyki” odpowiadają wszelkim międzynarodowym standardom jakości.

Co zyskuje uczestnik “Kursu Psychodietetyki”?

Prowadzony przez nas “Kurs Psychodietetyki” przeznaczony jest dla wszystkich osób pragnących zgłębić wiedzę z zakresu psychologii i dietetyki. Dlatego też uczestnik tego szkolenia zyskuje wiedzę i umiejętności psychodietetyka. Program kursu zawiera następujące tematy:

 1. Wstęp do psychodietetyki.
 2. Psychologia nadmiernego jedzenia.
 3. Metody regulacji sposobu odżywiania.
 4. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem.

Uczestnik “Kursu Psychodietetyki” niezależnie od tego, czy jest dietetykiem, otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim ukończenia kursu i zaświadczenie na wzorze MEN. Dzięki temu otrzymuje tytuł specjalisty ds. psychodietetyki. Jednak, aby rozpocząć pracę jako psychodietetyk, absolwent musi mieć także dyplom dietetyka uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyki online udostępniony w ofercie Instytucji.