Gdzie można podjąć pracę po kursie z psychodietetyki?

Praca po psychodietetyce

Otyłość jest jedną z najszybciej rozwijających się chorób cywilizacyjnych. Według WHO do 2025 roku około 167 milionów ludzi straci zdrowie z powodu nadwagi lub otyłości. Na rozwój tej choroby wpływają nie tylko – jak do niedawna sądzono – czynniki biologiczne i społeczne, ale także i psychologiczne. Badaniami nad ostatnimi z nich zajmuje się psychodietetyk. Specjalizuje się on w psychologii odżywiania, tj. zgłębia medyczną wiedzę dotyczącą diet oraz psychologicznego podłoża otyłości i innych zaburzeń odżywiania.

Miejsca pracy psychodietetyka

Wykwalifikowany psychodietetyk może znaleźć zatrudnienie w:

  • klinikach,
  • szpitalach,
  • poradniach dietetycznych,
  • cateringach,
  • szkoleniach dla firm,
  • domach pomocy społecznej.

Obecnie coraz częściej zawód dietetyka kojarzony jest z cateringiem. To dlatego, że kontroluje on proces przygotowania posiłków oraz odpowiada za wartości odżywcze pożywienia. Psychodietetyk po ukończeniu kursu również pozyskuje te umiejętności. Co więcej, wiedza z zakresu psychologii pozwala mu nadzorować, aby przygotowywane jedzenie było dostosowane do wyznaczonego planu dietetycznego pozwalającego na leczenie żywieniowe.

Psychodietetyk w placówkach zdrowotnych i poradniach

Kliniki i szpitale to miejsca, w których najczęściej można spotkać osoby ze zdiagnozowaną otyłością lub zaburzeniami odżywiania. Umiejętności z zakresu psychologii przygotowują psychodietetyka do przekazywania niepomyślnych wiadomości, a także pozwalają zapewnić wsparcie nie tylko pacjentowi, ale i jego bliskim. Psychodietetyk dzieli się z chorym oraz jego rodziną rzetelnymi informacjami na temat diagnostyki. Ponadto przedstawia dostępne formy leczenia żywieniowego, a następnie wyznacza dla pacjenta najkorzystniejszą z nich. Psychodietetyk zapewnia pomoc choremu podczas procesu powrotu do zdrowia.

Na podstawie indywidualnych konsultacji psychodietetyk przeprowadza analizę masy i składu ciała oraz wyznacza zapotrzebowanie kaloryczne dla pacjenta. Zadaniem jego jest określenie odpowiedniej diety, uwzględniając wiek i indywidualne potrzeby pacjenta. Dodatkowo w zależności od diagnostyki zajmuje się wyznaczeniem suplementacji uzupełniającej dietę. Ważne jest, aby psychodietetyk podczas konsultacji przedstawił sposoby rozpoznawania problemów z odżywianiem i możliwości ich profilaktyki.

Rola psychodietetyka w szkoleniu dla firm

Podczas szkoleń zadaniem psychodietetyka jest przeprowadzenie wykładu edukacyjnego z zakresu odżywiania. Tego typu spotkanie obejmuje: zapoznanie słuchaczy z aktualnie zalecanymi normami żywieniowymi, nauczenie ich planowania posiłków i wyznaczania zapotrzebowania energetycznego. Ponadto psychodietetyk informuje słuchaczy o możliwych zaburzeniach i chorobach związanych z żywieniem, a także przygotowuje dla nich programy profilaktyczne.

Psychodietetyka online

Kurs online przeznaczony jest dla wszystkich pragnących zwiększyć swoją wiedzę w zakresie psychodietetyki. Taka forma zajęć doskonale sprawdzi się dla osób, które przez nadmiar obowiązków lub utrudnienia wynikające z niepełnosprawności, nie mogą pozwolić sobie na zajęcia stacjonarne. Zaletami nauki przez Internet są także elastyczność i oszczędność czasu dojazdów. Co najważniejsze, psychodietetyka online pozwala kursantom otrzymać specjalistyczną wiedzę w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

Program nauczania

Oferowany przez Polski Instytut Dietetyki Kurs Psychodietetyki obejmuje cztery moduły tematyczne, takie jak:

  1. Wstęp do psychodietetyki.
  2. Psychologia nadmiernego jedzenia.
  3. Metody regulacji sposobu odżywiania.
  4. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem.

W pierwszym module kursant uzyskuje informacje na temat wiedzy ogólnej z zakresu psychologii oraz psychodietetyki. Dzięki temu poznaje podstawowe pojęcia z tych dziedzin, a także może zrozumieć ich oddziaływanie na leczenie żywieniowe. Kolejny moduł umożliwia zapoznanie się z problemem nadmiernego jedzenia – przyczynami i konsekwencjami – a także z wpływem emocji i stresu na przyrost masy ciała. Trzeci moduł odnosi się do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Natomiast ostatni uzupełnia wiedzę z zakresu psychologii odżywiania o informacje na temat zaburzeń psychicznych. Szczegóły programu znajdują się w zakładce Kursu Psychodietetyki.

Dla kogo jest Kurs Psychodietetyki?

Jest to kierunek najczęściej wybierany przez osoby pracujące lub chcące rozpocząć działalność w branży psychologicznej, dietetycznej lub medycznej. Jednak Kurs Psychodietetyki online skierowany jest do wszystkich osób, które pragną rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Absolwent kursu oferowanego przez Polski Instytut Dietetyki otrzymuje tytuł specjalisty w zakresie psychodietetyki, udokumentowany certyfikatem w języku polskim i angielskim. Warto podkreślić, że w celu rozpoczęcia działalności jako dietetyk, należy zdobyć dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskać status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych, czy też dietetyki I lub II stopnia.