Jak wygląda praca psychodietetyka?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://pid.edu.pl/kursy/139/kurs-psychodietetyki/src-BlogPsychPra

Psychodietetyk jest specjalistą, który, poprzez pracę nad motywacją i obrazem ciała pomaga w zmianie nawyków żywieniowych, czego efektem jest utrata zbędnych kilogramów. Zagłębia się w procesy psychologiczne i dzięki tej wiedzy, potrafi w odpowiedni sposób pomóc w walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Od kandydata wymaga się obszernej wiedzy z zakresu biologii, fizjologii, anatomii, chemii, technologii żywienia, psychologii i psychiatrii. Oprócz tego powinno się być osobą komunikatywną, otwartą i gotową do ciągłego dokształcania się, ponieważ wiedza z zakresu dietetyki jest cały czas aktualizowana.

Mając już kwalifikacje z zakresu psychodietetyki można pracować w szpitalu, klinice, poradni dietetycznej, domu pomocy społecznej, cateringu oraz szkoleniach dla firm lub założyć własną działalność gospodarczą. Jednakże należy wspomnieć, że aby móc prowadzić własną działalność psychodietetyczną lub wykorzystywać tę wiedzę np. w pracy jako trener personalny, należy zrobić kurs potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a najlepszym takim rozwiązaniem jest podjęcie kursu online.

Ponadto, aby móc pracować jako psychodietetyk należy mieć potwierdzenie swoich kwalifikacji. Istnieją dwie, równoważne opcje – pierwsza, to podjęcie studiów dietetycznych, składających się z 5 lat nauki, które realizują program studiów zgodnie z wytycznymi MPiPS, dzięki czemu uzyskany tytuł mgr dietetyki daje uprawnienia do pracy w zawodzie. Drugą opcją, jest podjęcie kursu stacjonarnego lub online poruszającego tę samą tematykę co pięcioletnie studia. Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał zgodny z programem MPiPS.

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Jest to innowacyjna forma kształcenia, która pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową, a materiał dydaktyczny jest dokładnie taki sam co na studiach. Platformą e-learningową, która gwarantuje dyplom dietetyka zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).