Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

O nas

Img1

Polski Instytut Dietetyki to jednostka edukacyjna, która wprowadziła: 
kurs dietetyki podstawowej,
- kurs dietetyki zaawansowanej,
- kurs dietetyka,

w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów Polskiego Instytutu Dietetyki po ukończonym kursie dietetyka otrzymuje dyplom dietetyka, potwierdzający nabyte umiejętności i będący legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Dyplomy wydawane przez Polski Instytut Dietetyki umożliwiają podjęcie legalnej pracy we wszelkiego rodzaju poradniach dietetycznych, szpitalach, domach pomocy społecznej, cateringach, szkoleniach dla firm oraz projektach unijnych.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie funkcji dietetyka bez wymaganych prawem uprawnień może skutkować odpowiedzialnością prawną. Uprawnienia dietetyka uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób sprawdzić w stworzonej przez PID bazie (patrz zakładka „Absolwenci”).

Nasza szkoła jako jedyna instytucja oświatowa o charakterze dietetycznym otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że Polski Instytut Dietetyki prowadzi swoje kursy zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Polski Instytut Dietetyki jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00058/2016 . Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.


Dokumenty rejestrowe i certyfikaty


                                                           Wpis do ewidencji instytucji oświatowych                 Certyfikat jakości ISO 9001:2015


Referencje - Urzędy Pracy

      

                     PUP Chodzież                                        PUP Częstochowa                                        PUP Piaseczno                                 PUP Sępolno Krajeńskie   

      

                     GUP Kraków                                               PUP Kłodzko                                               PUP Opatów                                             PUP Białystok

                                                                                                       

                                                                       

                                                                                           PUP Chodzież                                        PUP Sandomierz