Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

O nas

Img1

Polski Instytut Dietetyki to jednostka edukacyjna, która wprowadziła: 
kurs dietetyki podstawowej,
- kurs dietetyki zaawansowanej,
- kurs dietetyka,

w postaci szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i testy odbywają się on-line. Każdy z absolwentów Polskiego Instytutu Dietetyki po ukończonym kursie dietetyka otrzymuje m.in.: dyplom dietetyka, potwierdzający nabyte umiejętności i będący legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów prawnych, co w przypadku szkoleń stacjonarnych.

Dyplomy wydawane przez Polski Instytut Dietetyki umożliwiają podjęcie legalnej pracy w poradniach dietetycznych, szpitalach, domach pomocy społecznej, cateringach, szkoleniach dla firm oraz projektach unijnych.

Należy zwrócić uwagę, że sprawowanie funkcji dietetyka bez wymaganych prawem uprawnień może skutkować odpowiedzialnością prawną. Wiedzę i umiejętności dietetyka uzyskane przez naszych absolwentów można w łatwy sposób sprawdzić w stworzonej przez PID bazie (patrz zakładka „Absolwenci”).

Nasza szkoła jako jedyna instytucja oświatowa o charakterze dietetycznym otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że Polski Instytut Dietetyki prowadzi swoje kursy zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Polski Instytut Dietetyki jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.02/00133/2020. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów.Dokumenty rejestrowe
Wpis do ewidencji instytucji oświatowych


Certyfikat ISO

Referencje
PUP Chodzież


PUP Częstochowa


PUP Piaseczno


PUP Sępolno Krajeńskie


GUP Kraków


PUP Kłodzko


PUP Opatów


PUP Białystok


PUP Chodzież


PUP Sandomierz


PUP Bytów


PUP Sandomierz


PUP Świebodzin


PUP w Olkuszu


PUP w Zawierciu


PUP w Zawierciu


Zespół Szkół CKU w Gronowie