Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Poznaj naszą kadrę

Wykładowcami Polskiego Instytutu Dietetyki są uznani w Polsce i za granicą specjaliści, którzy prowadzą interdyscyplinarne badania w obszarze dietetyki, sportu i psychologii. Sukcesy koordynowanych przez nich badań przyczyniły się do dynamicznego rozwoju wiedzy i usprawnienia wielu procesów. Ich wiedza oraz wieloletnie doświadczenie umożliwiają przekazywanie studentom kompleksowej wiedzy z zakresu kluczowych dla zrozumienia tematu dziedzin. W skład kadry wchodzą również czynni zawodowo specjaliści z licznymi sukcesami w branży, co pozwala precyzyjnie dopasować program nauczania w PID do realiów rynku.

portret
X

Uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Ekspert w zakresie teorii treningu sportowego. Wykwalifikowany wykładowca i autorka publikacji naukowych oraz artykułów dla czasopism branżowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako zawodniczka kick-boxingu i MMA. Otrzymała m.in. tytuł mistrzowski FEN w wadze piórkowej.

dr Róża Gumienna
portret
X

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uzyskała tytuł magistra Communication Management oraz doktora wychowania fizycznego. Doświadczona instruktor pole dance, pilates, treningu personalnego czy nauki fitnessu. Uczestniczyła w programie Socrates Erazmus w Portugalii. Prowadzi wykłady dla studentów.

dr Olga Borysławska
portret
X

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, utytułowana profesor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Habilitowana, wielokrotnie nagradzana doktor nauk rolniczych oraz magister inżynier techniki rolniczej. Współorganizatorka szkoleń, aktywnie biorąca udział w licznych projektach z dziedziny innowacji. Pośród jej osiągnieć zawodowych znaleźć można m.in.: członkostwo w Polskim Towarzystwie Inżynierii Rolniczej, Lidze Ochrony Przyrody oraz Polskim Towarzystwie Agrofizycznym.

dr hab. Barbara Krzysztofik
portret
X

Absolwentka Uniwersytetów w Maastricht, Tilburgu, Galway, Gottingen
oraz rodzimym Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Dysponuje również dyplomem magistra zdrowia publicznego. Beneficjentka wielu stypendiów, w tym Stypendium Ministra Zdrowia za pracę społeczną oraz wyniki w nauce. Jest wykładowczynią, współpracującą między innymi z „Głosem Wielkopolskim” dziennikarką, dietetyczką, promotorką zdrowia oraz pedagogiem.

dr Renata Adamek
portret
X

Ukończyła technologię żywności i żywienia z tytułem magistra inżyniera oraz liczne studia podyplomowe w zakresie m.in. Poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz Psychodietetyki. Absolwentka wielu kursów dot. planowania i organizacji. Dietetyk-praktyk, twórczyni oraz menedżer warsztatów kulinarnych. Organizatorka autorskich szkoleń związanych z technologią gastronomiczną, technikami kulinarnymi, poradnictwem dietetycznym i zasadami żywienia człowieka. Prelegentka konferencji naukowych.

mgr inż. Dorota Olanin-Reszka
portret
X

Doktor nauk rolniczych, magister inżynier technologii żywności, a także magister chemii ogólnej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie pełni funkcję adiunkta Katedry Biochemii i Analizy Żywności. Uznana specjalistka w zakresie toksykologii, a zarazem czynny toksykolog w Laboratorium Badań Sądowych. Autorka licznych publikacji, ceniony wykładowca akademicki i doświadczony dydaktyk.

dr inż. Monika Beszterda
portret
X

Specjalistka z zakresu technologii żywności i żywienia, absolwentka licznych uczelni, studiów podyplomowych i szkoleń. Ukończyła naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, uzyskując tytuł doktora nauk rolniczych. Autorka opatentowanego wynalazku i szeregu zgłoszeń patentowych. Doświadczony wykładowca i aktywna dietetyczka, która specjalizuje się w chromografii oraz żywieniu w chorobach tarczycy.

dr inż. Monika Przeor
portret
X

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktor nauk medycznych i magister dietetyki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz liczne kursy zawodowe. Ekspert w zakresie żywienia człowieka, doświadczony wykładowca akademicki, wieloletni dietetyk i autorka publikacji naukowych oraz warsztatów. Uczestniczyła w zagranicznym stażu na Saarland University.

dr Małgorzata Jamka
portret
X

Specjalista w kwestii żywienia człowieka i antropologii fizycznej. Wieloletni wykładowca akademicki, badacz oraz dydaktyk. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z tytułem doktora nauk o kulturze fizycznej. Jest autorem licznych konserwatoriów, publikacji, jak i wykładów, a zawodowo skupia się na problemie odżywiania człowieka ze względu na płeć, wiek, aktywność fizyczną, jak również stan fizjologiczny, w którego skład wchodzą ciąża oraz laktacja.

dr Jerzy Eksterowicz
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z tytułem doktora nauk rolniczych. Wykwalifikowana dydaktyk oraz doświadczona dietetyk, specjalistka w dyscyplinie agronomii. Twórczyni wielu treści naukowych w tematyce genetyki, biologii i zdrowia. Utworzyła własną poradnię dietetyki klinicznej we Wrocławiu. Autorytet w dziedzinie leczenia insulinooporności oraz Hashimoto. Aktywna prelegentka i uczestniczka ogólnopolskich warsztatów, konferencji i szkoleń związanych m.in. z gospodarką hormonalną.

dr Patrycja Maniukiewicz-Caban
portret
X

Dysponujący bogatą, zdobywaną w całej Europie wiedzą, doktor nauk biologicznych specjalizujący się w biologii medycznej oraz neurobiologii. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem, który w zakresie zdrowia publicznego kształcił się na Uniwersytetach w Maastricht, Galway, Tilburgu, Gottingen oraz w rodzimym Poznaniu. Trener mentalny oraz doradca psychodietetyczny, który napisał ponad 80 tekstów naukowych oraz 4 książki – część swoich treści przygotował po angielsku.

dr Adam Adamek
portret
X

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu z tytułem doktora nauk o kulturze fizycznej i studia podyplomowe w dyscyplinie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz trenera sportu. Wykwalifikowana wykładowczyni akademicka. Specjalistka w zakresie dietetyki, psychodietetyki oraz wychowania fizycznego. Twórczyni treści dydaktycznych i naukowych. Naukowo i badawczo koncentruje się na tematach związanych z psychopedagogiką, psychodietetyką oraz kształtowaniem nawyków ruchowych i żywieniowych.

dr Mariola Radzińska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka. Wykwalifikowana psychodietetyk, technik żywności, wieloletni dietetyk, doradca i edukator żywieniowy oraz dydaktyk-praktyk. Autorka i organizatorka cyklów szkoleń dla dzieci, młodzieży, dorosłych – indywidualnych oraz biznesowych. Twórczyni licznej literatury naukowej, w tym artykułów i publikacji w periodykach. Aktywna uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych.

mgr inż. Joanna Markowska
portret
X

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z tytułem magistra żywienia człowieka i technologii żywności. Specjalistka w tematyce autorskich metod dietoterapii chorób m.in. tarczycy, AZS, niepłodności, insulinooporności, cukrzycy, alergii i nietolerancji pokarmowych. Wykwalifikowana dietocoach, dietoterapeuta, dietetyk, redaktorka i dydaktyk-praktyk. Autorka wielu szkoleń oraz warsztatów z zakresu żywienia człowieka oraz artykułów i publikacji naukowych o zdrowiu.

dr Kinga Biernacka
portret
X

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z tytułem doktora nauk rolniczych. Specjalizuje się w zakresie toksykologii i higieny żywności, żywności funkcjonalnej oraz żywieniu człowieka, zwłaszcza kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Biolog, dydaktyk-praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykwalifikowany wykładowca akademicki, aktywna zawodowo dietetyk oraz szkoleniowiec. Twórczyni licznych publikacji, artykułów naukowych, wykładów, ćwiczeń i materiałów dydaktycznych.

dr Katarzyna Błaszczyk
portret
X

Doświadczona zawodowo dietetyk, szkoleniowiec i wykładowca akademicki. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Współtworzy publikacje i teksty naukowe, reprezentuje Stowarzyszenie Młodych Naukowców, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków i Polskie Towarzystwo Dietetyki. Specjalistka w dziedzinach zasad żywienia, genetyki, dietetyki klinicznej i ogólnej. Wspiera działania prozdrowotne i edukatorskie, organizując odpowiednie warsztaty oraz konkursy.

dr Jolanta Karwat
portret
X

Wykładowczyni akademicka z bogatym doświadczeniem dydaktycznym, wyspecjalizowana w dietetyce klinicznej. Autorka tekstów recenzowanych przez prasę zagraniczną i krajową. Zarówno tytuł doktorski, jak i studia podyplomowe z psychodietetyki zrealizowała w Katowicach, odpowiednio na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ukończyła mnogość kursów dotyczących dietetyki oraz dietocoachingu, wizerunku publicznego czy leczenia żywieniowego.

dr Justyna Nowak
portret
X

Wykładowca akademicki i autorka wielu publikacji naukowych oraz materiałów dydaktycznych dla studentów. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wzbogacając własną wiedzę o studia podyplomowe na kierunku dietetyka w tamtejszej Wyższej Szkole Bankowej. Doświadczenie zawodowe wsparła dodatkowymi kursami edukatora w cukrzycy oraz dietetyki klinicznej. Działała w charakterze redaktora merytorycznego, weryfikując treści i przygotowując prezentacje.

dr Karolina Rybarczyk-Kapturska
portret
X

Uzyskała tytuł doktora na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie fizjoterapii, terapii zajęciowej i sportu.
Menedżer klubu bokserskiego, profesjonalny trener personalny, instruktorka kick-boxingu i boksu, fizjoterapeutka i masażystka. Doświadczony szkoleniowiec na obozach terenowych.
Jej zainteresowania obejmują m.in. crossfit, trening funkcjonalny, sporty walki i żywienie sportowców. Uczestniczyła w biegach Sky Tower Run, Survival Race i Runmageddon.

dr Izabela Trojanowska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z tytułem doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Czynna zawodowo dietetyk, redaktor artykułów naukowych, doświadczona wykładowczyni akademicka. Współtwórczyni polskich i zagranicznych projektów dydaktyczno-zawodowych we współpracy m.in. z Ministerstwem Zdrowia. Aktywna uczestniczka konferencji związanych ze zdrowiem, koordynatorka licznych przedsięwzięć społecznych związanych z opieką paliatywną, jak Hospicjum Domowe.

dr Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz
portret
X

Ukończył Uniwersytet Wrocławski na dwóch wydziałach (Wydział Nauk Społecznych i Wydział Zarządzania i Marketingu), w którym uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii. Ekspert w zakresie komunikacji, BHP i psychologicznych aspektów zarządzania. Swoje doświadczenie zdobywał, pracując m.in. w charakterze dyrektora i managera w branży hotelowej. Prowadzi liczne konferencje w kraju i za granicą. Jest autorem wielu artykułów, szkoleniowcem w branży BHP oraz wykładowcą akademickim.

dr Dariusz Socha
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z tytułem doktora nauk rolniczych oraz liczne kierunki i kursy m.in. technologia żywności i żywienia człowieka, psychodietetyka, komunikacja interpersonalna. Wieloletnia wykładowczyni akademicka w zakresie żywienia, dietetyki i bezpieczeństwa żywności. Twórczyni licznych treści naukowych związanych z tematyką medycyny sportowej, biotechnologii żywności i żywieniem człowieka. Uczestniczka ogólnopolskich międzynarodowych konferencji naukowych.

dr Anna Broniecka
portret
X

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka ze specjalnością: żywienie człowieka, a także Szkoły Trenerów w Łodzi. Stworzyła wiele programów szkoleniowych, kampanii edukacyjnych, wykładów oraz publikacji w zakresie żywienia. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Prelegentka konferencji poświęconych tematyce zdrowotnej. Specjalizuje się m.in.: w dietetyce, zdrowiu i poradnictwie żywieniowym.

dr Ewa Chojnowska
portret
X

Współpracowała między innymi z krakowskim Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego i Uniwersytetem Jagiellońskim, którego jest absolwentką. W swojej karierze zawodowej postawiła również na studia podyplomowe, w tym: komunikację w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi czy prawo pracy. Wykładała problematykę związaną ze startem na rynku pracy, zdrowiem publicznym, opieką domową nad ciężko chorym, pielęgniarstwem internistycznym oraz neurologicznym, a także dietetyką.

dr Małgorzata Chrobak
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z tytułem magistra biologii stosowanej, studia podyplomowe na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z zakresu psychopedagogiki oraz liczne szkolenia. Doświadczona dietetyk, dydaktyk-praktyk, wykwalifikowana wykładowczyni akademicka. Specjalizuje się w dziedzinie psychodietetyki. Autorka wielu treści naukowych, szkoleń i warsztatów. Wraz z Instytutem Psychodietetyki współorganizowała projekty i konsultacje dotyczące żywienia i psychologii jedzenia.

mgr Małgorzata Talaga-Duma
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie z tytułem magistra dietetyki. Członkini koła naukowego przy Zakładzie Żywienia Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykwalifikowany dietetyk-praktyk, doświadczona wykładowczyni akademicka, dietcoach i szkoleniowiec. Twórczyni wielu szkoleń oraz warsztatów edukacyjnych i żywieniowych oraz literatury naukowej w zakresie żywności i żywienia. Prelegentka i uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych.

mgr Joanna Dudek
portret
X

Posiada tytuł magistra psychologii zdobyty na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła również Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU. Jako czynny zawodowo psycholog i coach skupia się na pracy terapeutycznej, jak również na rozwijaniu kompetencji związanych z coachingiem, biznesem czy doradztwem zawodowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych, planowania programów rozwojowych oraz prowadzenia ich ewaluacji.

mgr Dagmara Kucewicz
portret
X

Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zawodowo zajmuje się psychologią, ratownictwem medycznym i organizacją szkoleń. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych. Jest autorką licznych artykułów oraz publikacji naukowych. Bierze udział w konferencjach naukowych w charakterze prelegentki. Ekspert w zakresie medycyny ratowniczej.

dr Marta Kwiatoń
portret
X

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego o specjalności trener II stopnia kulturystyki. Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła ponadto studia podyplomowe dziennikarstwo i public relations o specjalności dziennikarstwo sportowe.
Wykładowca akademicki, doświadczony trener i dietetyk. Współpracownik Ministerstwa Obrony Narodowej i szkoleniowiec w dziedzinie well-being, dietetyki oraz zachowania dobrej kondycji i samopoczucia.

mgr Małgorzata Refcio
portret
X

Wyróżniona Grantem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii wykładowczyni akademicka ukierunkowana na dietetykę oraz żywienie. Obecnie w trakcie doktoratu realizowanego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Biochemii Żywienia. Doświadczenie kliniczne zdobywa, prowadząc aktywną współpracę ze specjalistycznymi gabinetami lekarskimi oraz dietetycznymi. Absolwentka szkoleń z dziedzin dietetyki seniorów, żywienia niemowląt czy dietetyki sportowej.

mgr Katarzyna Gładyś
portret
X

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z tytułem magistra dietetyki. Obecnie w toku studiów doktoranckich z zakresu nauk medycznych. Doświadczony szkoleniowiec, wykwalifikowany wykładowca akademicki, redaktor merytoryczny i naukowy, dietetyk sportowy oraz trener personalny. Absolwent licznych warsztatów, obozów i kursów w tematyce suplementacji, aktywności fizycznej i żywienia. Twórca wielu publikacji w magazynach popularnych, naukowych oraz na portalach internetowych.

mgr Paweł Szewczyk
portret
X

Czynna dietetyk i dydaktyk dysponująca różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Tytuł magistra inżyniera zdobyła na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja. Ukończyła studia podyplomowe z dziedzin psychodietetyki oraz żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie, dysponuje również certyfikatami z kursów specjalistycznych I i II stopnia. Twórczyni szkoleń żywieniowych i dietocoachingowych, a także warsztatów dla osób starszych.

mgr inż. Mariola Chicewicz-Natanek
portret
X

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny z tytułem magistra zdrowia publicznego. Absolwentka wielu kursów w tematyce zdrowia i żywienia.
Wykwalifikowany dietetyk, wieloletnia wykładowczyni w jednostkach akademickich oraz szkoleniowiec w zakresie żywienia człowieka. Twórczyni publikacji, treści popularnonaukowych oraz warsztatów, także kulinarnych. Otworzyła własną poradnię dietetyczną. Uczestniczka licznych ogólnopolskich konferencji naukowych.

mgr Marzena Rojek-Ledwoch
portret
X

Ukończyła studia magisterskie na kierunku dietetyka na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doświadczony wykładowca akademicki, dydaktyk, dietetyk kliniczny i dietetyk z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu psychodietetyki, żywienia dojelitowego oraz marketingu w obszarze dietetyki.

mgr Magdalena Świercz
portret
X

Uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego ze specjalizacją wychowanie fizyczne specjalne na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wykwalifikowany wykładowca akademicki i trener personalny z bogatym doświadczeniem. Certyfikowany trener pływania, nordic walkingu i aerobiku.
Posiada kwalifikacje pedagogiczne jako nauczycielka wychowania fizycznego i instruktorka ćwiczeń korekcyjnych na uczelniach wyższych i w szkołach oraz wychowawca na koloniach dla dzieci.

mgr Ewa Frąckowiak
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z tytułem magistra dietetyki. Obecnie w toku studiów doktoranckich. Utworzyła własną klinikę dietetyczną. Autorytet w zakresie żywienia, wykwalifikowana wykładowczyni akademicka. Autorka szkoleń i warsztatów dla szkół, firm i osób prywatnych. Aktywnie współpracuje z lekarzami i pacjentami w dziedzinie poradnictwa dietetycznego. Twórczyni wielu treści naukowych, publikacji i artykułów. Uczestniczka licznych konferencji naukowych.

mgr Anna Rychter
portret
X

Zawodowa siatkarka, która gra na pozycji rozgrywającej oraz była reprezentantka kraju w kadrze juniorek. Ukończyła Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Górniczo-Hutniczą, a dodatkowo studia podyplomowe. Posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii biomedycznej i materiałowej. Posiada doświadczenie managerskie, a praktyka, jaką pozyskała w trakcie swojej sportowo-zawodowej działalności, pomaga jej w pracy dydaktycznej.

mgr Adrianna Szady