Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Regulamin Serwisu pid.edu.pl

I.  Definicje

II.  Postanowienia ogólne

III.  Odpowiedzialność stron

IV.  Korzystanie z serwisu

V.  Cele serwisu i warunki świadczenia usług

VI.  Rejestracja

VII.  Kursy on-line

VIII.  Postępowanie reklamacyjne i zastrzeżenia / pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji przez konsumenta

IX.  Odstąpienie od umowy

X.  Postanowienia końcowe

XI.  Podstawa prawna

XII.  Załącznik #1