Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Regulamin świadczenia usług w serwisie Polskiego Instytutu Dietetyki

I.  DEFINICJE

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

IV.  KORZYSTANIE Z SERWISU

V.  CELE SERWISU I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

VI.  REJESTRACJA

VII.  KURSY ON - LINE

VIII.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

IX.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

X.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA