Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Regulamin świadczenia usług w serwisie Polskiego Instytutu Dietetyki

I.  DEFINICJE

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

IV.  KORZYSTANIE Z SERWISU

V.  CELE SERWISU I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

VI.  REJESTRACJA

VII.  POMOC DLA BEZROBOTNYCH

VIII.  KURSY ON - LINE

IX.  REKLAMACJE I ZASTRZEŻENIA

X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

XI.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy