Czym się różni psychodietetyk od dietetyka?

psychodietetyka

Dietetyka to dziedzina nauki, która zajmuje się żywieniem człowieka. Wbrew pozorom temat ten jest bardzo rozległy, przez co ukształtowano kilka specjalizacji dla dietetyków: kliniczną, psychologiczną, sportową, kosmetyczną itd. Wynika to z tego, że odżywianie ma wpływ nie tylko na wygląd, ale i zdrowie człowieka, a problemy żywieniowe mogą mieć różnorodne podłoże. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czym się różni psychodietetyk od dietetyka i wskażemy zakres obowiązków każdego z nich.

Działania psychodietetyka z zakresu dietetyki

W zakresie dietetyki psychodietetyk zajmuje się działaniami związanymi z układaniem diet zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia lub utrzymania ciała w dobrej kondycji.

dietetyk psychodietetyk

Aby w sposób odpowiedni dietetyk i psychodietetyk opracował plan żywieniowy, musi wykonać przedtem:

 • wywiad żywieniowy; 
 • ocenę stanu odżywienia;
 • analizę masy i składu ciała;
 • analizę zapotrzebowania kalorycznego i substancji odżywczych.

Podczas przebiegu terapii żywieniowej specjalista ten monitoruje efekty i w razie potrzeby modyfikuje zalecenia, a ponadto zajmuje się edukowaniem w zakresie zasad prawidłowego żywienia.

Działania psychodietetyka z zakresu psychologii

W niektórych przypadkach opracowanie jadłospisu i zapoznanie z zasadami dobrego żywienia klienta nie wystarczy do tego, aby osiągnąć założone efekty. W przypadku zaburzeń odżywiania kluczową rolę ma postępowanie terapeutyczne umożliwiające poprawę lub powrót do zdrowia osoby z problemem żywieniowym. 

Wtedy to warto udać się do psychodietetyka, który podejmuje interdyscyplinarne działania z zakresu psychologii i dietetyki. Wśród nich można wymienić:

 • wyjaśnienie przebiegu i skutków zdiagnozowanych zaburzeń odżywiania;
 • wnikliwą analizę potrzeb pacjenta;
 • wdrożenie postępowania terapeutycznego;
 • monitorowanie skuteczności zaleceń dietetycznych;
 • udzielanie wsparcia choremu i jego rodzinie;
 • edukację w zakresie zmiany nawyków żywieniowych.

Zapisz się na “Kurs Psychodietetyki”, by zdobyć kwalifikacje z zakresu psychodietetyki 

Czym się różni psychodietetyk od dietetyka?

Zarówno psychodietetyk, jak i dietetyk, są specjalistami zajmującymi się opracowywaniem diet na podstawie indywidualnego zapotrzebowania klienta. Jednak można wymienić trzy czynniki, które różnią tych specjalistów:

 • typ klientów;
 • zakres obowiązków;
 • wykształcenie.

Typ klientów i zakres obowiązków

Psychodietetyk przede wszystkim skupia się na aspektach psychologicznych w relacji klienta z jedzeniem, w związku z tym często współpracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania. Z kolei dietetyk najczęściej zajmuje się czynnościami mającymi na celu poprawę sylwetki w zdrowy sposób. 

Wykształcenie

Kolejnym czynnikiem wskazującym, czym się różni psychodietetyk od dietetyka, jest wykształcenie. Aby zostać dietetykiem, należy zdobyć dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyki udostępniony w ofercie Instytucji, na który składają się: 

 • Kurs Dietetyki Podstawowy, 
 • Kurs Dietetyki Zaawansowany,
 • Kurs Dietetyka

Natomiast psychodietetyk poza wykształceniem dietetycznym musi uzupełnić swoją wiedzę w zakresie metodyki leczenia psychodietetycznego – taką możliwość daje Kurs Psychodietetyki.

Kurs Psychodietetyki

“Kurs Psychodietetyki” sprawdzi się doskonale nie tylko dla dietetyków, którzy chcą zdecydować się na pracę jako psychodietetyk, ale także dla każdej osoby zainteresowanej tym tematem. Jego program składa się z następujących modułów:

 1. Wstęp do psychodietetyki.
 2. Psychologia nadmiernego jedzenia.
 3. Metody regulacji sposobu odżywiania.
 4. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem.

Absolwent “Kursu Psychodietetyki” otrzymuje zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu psychodietetyki w języku polskim i angielskim.