Czy psychodietetyk to zawód?

zawód psychodietetyka

Nawyki żywieniowe oraz styl życia człowieka mają wpływ na jego zdrowie psychiczne i odczuwane emocje, czego potwierdzeniem są różnego typu zaburzenia odżywiania. Wtedy to należy wdrożyć rozwiązania, które nie tylko pomogą przywrócić dobrą kondycję organizmu, ale także pomogą odzyskać równowagę psychiczną. Specjalistą w tym działaniu jest psychodietetyk, który w swojej pracy łączy działania z zakresu dietetyki oraz psychologii. W dalszej części artykułu udzielimy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące zawodu psychodietetyka i jego legalności.

Czy psychodietetyk to zawód? 

Zgodnie z polskim prawem psychodietetyk nie jest zawodem, ponieważ nie został on uregulowany w żaden sposób. Nie ma ustawy ani rozporządzenia, które określałaby wymagania wobec psychodietetyka. Ponadto nie został mu przyznany kod zawodu zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Czy można legalnie pracować jako psychodietetyk?

Psychodietetykiem określamy specjalistę, który zajmuje się terapią żywieniową pacjentów, skupiając się przy tym na wpływie psychiki na problemy z odżywianiem. W związku z tym musi on znać się zarówno na dietetyce, jak i psychologii. Dlatego też psychodietetykiem jest dietetyk ze specjalizacją w zakresie psychologii albo psycholog ze specjalizacją dietetyczną. Każdy z tych dwóch zawodów jest regulowany i uprawnia do podjęcia pracy w sposób legalny.

Zostań specjalistą ds. psychodietetyki na “Kursie Psychodietetyki”

Psychodietetyk w świetle prawa 

Psychodietetyk to nazwa wskazująca na specjalizację danego specjalisty, tj. dietetyka lub psychologa. W świetle prawa nie jest on traktowany jako osobny zawód, ponieważ nie występuje w:

  • klasyfikacji umieszczonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Lista ta została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08;
  • Ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych.
  • Ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

jedzenie a psychologia

Inaczej jest z dietetykiem i psychologiem, którzy są umieszczeni w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dietetyk otrzymał kod: 322001, a psycholog: 263401.

Jak zdobyć tytuł specjalisty ds. psychodietetyki?

Psychodietetykiem może mianować się osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania zawodu dietetyka, a dodatkowo uzupełniła swoją wiedzę w zakresie psychologii albo może być nim dyplomowany psycholog z ukończonym kształceniem w zakresie dietetyki.

Najlepszym sposobem zdobycia wiedzy z zakresu psychodietetyki jest udział w “Kursie Psychodietetyki”, którego program składa się z następujących tematów:

  1. Wstęp do psychodietetyki.
  2. Psychologia nadmiernego jedzenia.
  3. Metody regulacji sposobu odżywiania.
  4. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem.

Szkolenie to przeznaczone zarówno dla dietetyków i psychologów, jak i dla każdej osoby zainteresowanej ww. tematyką. Uczestnik, który pozytywnie ukończy naukę na “Kursie Psychodietetyki” otrzymuje zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu psychodietetyki w języku polskim i angielskim. Dzięki temu absolwent będzie mógł mianować się specjalistą ds. psychodietetyki.