Czym się zajmuje psychodietetyk i ile zarabia?

psychodietetyk zarobki

Sposób postrzegania diety i myślenia o jedzeniu ma znaczenie w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Nieprawidłowości w tym obszarze mogą prowadzić do występowania zaburzeń odżywiania, dlatego też rośnie zapotrzebowanie na psychodietetyków. Więcej informacji na temat pracy tego specjalisty wskażemy w dalszej części artykułu.

Czym zajmuje się psychodietetyk? 

Psychodietetyk to zazwyczaj dietetyk ze specjalizacją psychodietetyczną, dlatego też jego działania ukierunkowane są na pacjentów mierzących się z zaburzeniami odżywiania. Wtedy to potrzebne są interdyscyplinarne działania ukierunkowane na modyfikację zachowań żywieniowych oraz wsparcie psychologiczne.

Do obowiązków psychodietetyka należy m.in.:

 • diagnozowanie w zakresie oceny masy ciała, stanu odżywienia pacjenta;
 • wyliczanie zapotrzebowania kalorycznego;
 • określenie zapotrzebowania na substancje odżywcze;
 • opracowanie jadłospisu uwzględniającego możliwości pacjenta;
 • monitorowanie stanu pacjenta; 
 • udzielanie wsparcia choremu i jego rodzinie;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dietetycznej.

psychodietetyk oferta

W pracy psychodietetyka istotna jest współpraca z innymi specjalistami, ponieważ u osób z zaburzeniami odżywiania często potrzebne jest wdrożenie również działań farmakologicznych zaleconych od lekarzy i psychiatrów.

Kiedy udać się do psychodietetyka? 

Psychodietetyk udziela konsultacji każdemu pacjentowi, który chce podjąć terapię żywieniową ukształtowaną zarówno na zmianie jadłospisu, jak i sposób myślenia o jedzeniu. Najczęściej pacjentami psychodietetyka są osoby z zaburzeniami odżywiania, takimi jak:

 • ortoreksja, 
 • anoreksja, 
 • pregorekscja, 
 • bulimia,
 • otyłość.

Jednak z pomocy tego specjalisty może skorzystać każda osoba, która ma problemy z motywacją, postrzega zmianę nawyków żywieniowych jak karę, a także wykazuje inne nieprawidłowe zachowania w obszarze nawyków żywieniowych prowadzących do problemów zdrowotnych.

Zostań specjalistą ds. psychodietetyki na “Kursie Psychodietetyki” 

Ile zarabia psychodietetyk? 

Nie ma statystyk dokładnie wskazujących, ile zarabia psychodietetyk. Możemy jednak określić, że wizyta u psychodietetyka kosztuje od 150 zł do 250 zł – w zależności od czasu poświęconego na konsultacje. Zatem na zarobki psychodietetyka wpływa przede wszystkim liczba klientów, a także miejsce zatrudnienia. Zazwyczaj psychodietetycy decydujący się rozpocząć własną działalność gospodarczą zarabiają więcej niż osoby zatrudnione u kogoś.

W jednym z najpopularniejszych badań wypłaty na różnych stanowiskach – Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń – określono średnią zarobków dietetyka na 3550 zł brutto. Jednak badanie to nie wskazuje na konkretne specjalizacje zawodowe, dlatego dane te nie przekładają się bezpośrednio na to, ile zarabia psychodietetyk.

Co można robić po Psychodietetyce?

Osoby kończące kształcenie na kierunku Psychodietetyka współpracują z pacjentami z zaburzeniami odżywiania i innymi problemami psychicznymi związanymi z jedzeniem. Oczywiście mogą oni również pracować z każdym pacjentem, który chce zmienić swoje nawyki żywieniowe lub wygląd sylwetki.

Zatem do miejsc pracy psychodietetyka zalicza się:

 • kliniki,
 • szpitale,
 • poradnie dietetyczne,
 • cateringi,
 • firmy coachingowe,
 • szkolenia dla firm,
 • domy pomocy społecznej.

Więcej informacji na temat tego, czym konkretnie zajmuje się psychodietetyk w ww. placówkach, pisaliśmy w artykule: Gdzie można podjąć pracę po kursie z psychodietetyki?

Kurs z zakresu psychodietetyki

W naszej ofercie znajduje się “Kurs Psychodietetyki”, który został opracowany w taki sposób, aby każda osoba zainteresowana tym tematem mogła zgłębić wiedzę z zakresu psychodietetyki. Szkolenie zostało opracowane przez specjalistów, dlatego sprawdzi się także dla dietetyków pragnących zdobyć specjalizację w zakresie psychodietetyki.

Program tego szkolenia zawiera następujące tematy:

 1. Wstęp do psychodietetyki.
 2. Psychologia nadmiernego jedzenia.
 3. Metody regulacji sposobu odżywiania.
 4. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem.

Absolwent “Kursu Psychodietetyki” otrzymuje zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu psychodietetyki w języku polskim i angielskim.