Czy po kursie dietetyki można otworzyć gabinet?

gabinet dietetyka

W ostatnich latach działalność dietetyków jest coraz bardziej ceniona ze względu na wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia i świadomością wpływu odżywiania na kondycję organizmu ludzkiego, a także występowaniem coraz większej ilości modnych diet. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie żywienia. Dlatego też w tym artykule odpowiemy na pytanie, jak otworzyć własny gabinet dietetyczny i czy to się opłaca.

Jak otworzyć własny gabinet dietetyczny?

Aby otworzyć własny gabinet dietetyczny, należy zarejestrować swoją działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki temu można pracować jako dietetyk z własną działalnością w sposób legalny. 

Dietetyk musi zadbać o prowadzenie rachunkowości w swojej firmie, w tym celu powinien zatrudnić księgową lub przygotować się w zakresie samodzielnej księgowości. Aby otworzyć własny gabinet dietetyczny, należy:

 • zadbać o niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt;
 • zatrudnić wykwalifikowanych pracowników;
 • stworzyć regulamin gabinetu;
 • rozpocząć działania marketingowe;
 • zbudować stronę internetową gabinetu.

Należy podkreślić, że firmy mają również obowiązek przetwarzać dane zgodnie z zasadami RODO. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Działanie gabinetu dietetycznego w oparciu o RODO.

Gabinet dietetyczny a dietetyk online

Podczas dokonywania wpisu do CEIDG należy podać nazwę firmy oraz jej adres. W związku z tym dietetyk powinien zadbać wcześniej o znalezienie lokalu, w którym będzie wykonywał swoje usługi. Jednak dietetyk ma możliwość prowadzenia gabinetu dietetycznego online. 

Oczywiście nie ma możliwości wykonywania wtedy pełnego zakresu usług ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z klientem, ale daje to szanse na realizowanie konsultacji online, które może prowadzić z domu. To wpływa na oszczędność nie tylko czasu dojazdu do pracy, ale także kosztów wynajmu lokalu pod gabinet dietetyczny.

Dietetyk online powinien zadbać o swoją stronę internetową, reklamę w sieci, a także płynnie działający Internet umożliwiający bezproblemowe łącze z pacjentem. 

Zdobądź tytuł dietetyka podczas 3-stopniowego kursu dietetyka online 

Czy warto otworzyć swój gabinet dietetyczny?

Warto otworzyć swój gabinet dietetyczny nie tylko ze względu na zarobki, ale także możliwość pracy na własnych zasadach. Zazwyczaj dietetycy decydujący się rozpocząć własną działalność gospodarczą zarabiają więcej niż osoby zatrudnione u kogoś.

Ponadto otworzenie własnego gabinety dietetycznego wpływa na możliwość:

 • decydowania o cenie usług;
 • wybrania ścieżki rozwoju tego miejsca;
 • określania ilości wykonywanych usług;
 • budowania wizerunku tego miejsca;
 • wybierania współpracowników;
 • samodzielnego wybierania godzin pracy itd.

Czy po kursie dietetyki można otworzyć gabinet? 

Tak, można otworzyć gabinet po kursie dietetyki, o ile jego ukończenie uprawnia do mianowania się tytułem dietetyka. Osoby bez tego tytułu zawodowego również mogą otworzyć gabinet dietetyczny, ale nie mogą w nim pracować jako dietetyk.

dietetyk firma

Dietetyk po kursie? To możliwe w Polskim Instytucie Dietetyki, który jako jedyna instytucja w Polsce może nadawać tytuł dietetyka absolwentom 3-stopniowego kursu dietetycznego, na który składa się:

 • “Kurs Dietetyki Podstawowy”, 
 • “Kurs Dietetyki Zaawansowany”,
 • Kurs Dietetyka”.

Warto dodać, że nasza instytucja otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2015, co stanowi udokumentowanie faktu, że prowadzone przez nas kursy są zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Po “Kursie Dietetyki Podstawowym”, a także “Kursie Dietetyki Zaawansowanym” absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim, a także zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast po ostatnim z nich, tj. “Kursie Dietetyka” absolwent, poza certyfikatem ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim i zaświadczeniem MEN, otrzymuje tytuł zgodny z kodem zawodu i dyplom dietetyka.