Działanie gabinetu dietetycznego w oparciu o RODO

RODO ochrona danych osobowych

Wprowadzenie RODO powstało w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym różne placówki, które dysponują takimi informacjami (np. gabinet dietetyczny), były zobowiązane te wytyczne wprowadzić. Istotne zatem jest, by pracownicy wiedzieli, jak prawidłowo postępować z danymi osobowymi.

RODO: ochrona danych osobowych w gabinecie dietetycznym

Ustanowiona przez RODO ochrona danych osobowych jest ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania gabinetu dietetycznego. Pracownicy zatrudnieni w tej placówce powinni odbyć kurs RODO, który przygotowuje ich do odpowiedniego pozyskiwania i przechowywania informacji o pacjencie. 

Ustalenie tożsamości pacjenta jest wymagane przez prawo, dlatego też gabinet dietetyka powinien dostosować warunki do tej procedury. Zaleca się przede wszystkim weryfikację dowodu osobistego osoby rejestrującej się na wizytę. Warto także zapraszać po jednej osobie do okienka, zadbać o zachowanie odległości pomiędzy ludźmi ustawionymi przy rejestracji, a także zapraszać pacjentów do gabinetu dietetyka, wołając ich imieniem lub godziną zapisu. 

Należy dodać, że umieszczenie informacji dotyczących specjalisty (imię, nazwisko i specjalizacja) na drzwiach gabinetu dietetycznego nie jest sprzeczne z zasadami wyznaczonymi przez RODO o ochronie danych osobowych.

Czym jest certyfikat RODO?

Certyfikat RODO jest dokumentem potwierdzającym zrobienie certyfikacji. Oznacza to wykonanie procesu potwierdzenia, że dany podmiot przestrzega zasad ochrony danych osobowych. RODO wskazuje, że państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do jej wykonania. 

gabinet dietetyka a ochrona

Działanie to jest dobrowolne, ale warto, aby gabinet dietetyka posiadał taki dokument. Certyfikat RODO zawiera informacje na temat podmiotu, który go otrzymał (nazwę, adres), oznaczenie certyfikacji (numer, czas obowiązywania), a także datę wydania i podpis podmiotu dokonującego certyfikacji. 

Jakie zagadnienia omawia Kurs RODO w gabinecie dietetycznym?

Kurs RODO w gabinecie dietetycznym oferowany przez Polski Instytut Dietetyki został opracowany w taki sposób, by jak najlepiej zapoznać uczestnika z tematyką ochrony danych osobowych. Pierwszy moduł umożliwia zaznajomienie się w sposób ogólny z tym, czym jest RODO. Kursant zdobędzie wiedzę na temat prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, a także jego istoty i wartości. Ponadto pozna zasady dotyczące postępowania kontrolnego oraz spraw naruszenia danych i związane z tym kary i sankcje.

Kolejny moduł skupia się na wdrożeniu zasad RODO w gabinecie dietetycznym, pozyskiwania i gromadzenia danych osobowych, a także czynności z tym związanych. Wśród nich wymienia się przechowywanie zgód pacjentów na przetwarzanie danych i innych tego typu dokumentów, a także ich ochrona, ewidencjonowanie i zgłaszanie naruszeń. Co więcej, kursant uczy się, jak powiadomić pacjenta o obowiązku informacyjnym i jak wykonywać te czynności zgodnie z prawem.

Co daje Kurs RODO w gabinecie dietetycznym?

Znajomość zasad funkcjonowania RODO minimalizuje ryzyko ujawnienia danych osobom trzecim, co ma szczególne znaczenie dla informacji na temat stanu zdrowia. Uczestnik kursu RODO w gabinecie dietetycznym zdobędzie wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych. Prawidłowe realizowanie tego typu działań jest szczególnie ważne wśród pracowników placówek medycznych. Warto dodać, że Polski Instytut Dietetyki wydaje absolwentowi kursu zaświadczenie potwierdzające ukończenie tego szkolenia.