TOP 5 faktów o pracy intendentki w szkole

intendentka w szkole

Organizacja żywienia zbiorowego zgodnie z wymaganymi standardami i z dbałością o zachowanie smaku nie jest łatwym wyzwaniem. W związku z tym placówki, w których wydawane są posiłki, muszą zatrudnić pracownika kontrolującego standard oferowanych dań. W szkołach i przedszkolach osobą, która dba o żywienie dzieci, jest intendentka.

Intendent w przedszkolu oraz szkole odpowiedzialny jest nie tylko za sporządzanie jadłospisów

Intendentka w przedszkolu oraz szkole zajmuje się sprawami związanymi z zaopatrzeniem w żywność miejsca pracy. Proces ten związany jest nie tylko ze sporządzaniem jadłospisów, ale także z zamawianiem wyznaczonych produktów oraz nadzorowaniem stanu magazynu. Warto dodać, że intendentka w przedszkolu oraz szkole stosuje zasady pracy zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP), Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP), a także obowiązującymi przepisami prawa i wymogami Inspekcji Sanitarnej. 

Intendent w szkole dba o żywienie wysokiej jakości

Osoba zatrudniona jako intendent w szkole nadzoruje, aby zamawiana żywność była bezpieczna i wysokiej jakości, a jednocześnie dania z niej stworzone smakowały dzieciom. Bardzo ważna jest dbałość o kwestie zdrowotne, które są bezpośrednio związane z jedzeniem. Kształtowane za młodu nawyki żywieniowe mają wpływ na rozwój fizyczny oraz kondycję zdrowotną. W związku z tym intendent w szkole układa jadłospis w tak, by serwowane posiłki odpowiadały zapotrzebowaniu na kalorie i składniki odżywcze dzieci i młodzieży.

Intendentka w szkole zajmuje się także czynnościami administracyjno-finansowymi

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest także za czynności administracyjno-finansowe i związaną z tym dokumentacją intendenta. Z racji tego, że opracowuje plan zamówień artykułów żywieniowych, musi pilnować tego, aby nie przekraczały one zakładanego budżetu. Dlatego też intendentka w szkole prowadzi rozliczenia finansowe zakupionych produktów.

intendent w szkole

Ponadto istotne jest potwierdzenie przyjmowanych wpłat od rodziców i opiekunów, którzy wykupują posiłki dla swoich dzieci. Na dokumentację intendenta składają się także protokoły ze szkoleń pracowników kuchni, raporty sanitarne, dzienniki żywienia itd. Odpowiednio prowadzona administracja pozwala na rozwiązywanie problemów i monitorowanie działalności stołówki szkolnej. 

Intendent i dietetyk nie są tymi samymi zawodami

Tym, co łączy zawód dietetyka i intendenta, jest układanie jadłospisu według pewnych założeń dotyczących zdrowej i zbilansowanej diety. Jednak pierwszy z nich jest specjalistą, którego głównym zadaniem jest prowadzenie terapii dietetycznej mającej na celu osiągnięcie założonych celów, np. utraty masy ciała. Dietetyk układa plan żywieniowy, ale jego realizacja zależy od pacjenta. Z kolei intendent bierze udział w całym procesie realizowania jadłospisu – od jego opracowywania, przez zamawianie produktów, aż do procesu gotowania i wydawania posiłków. 

Intendent może zdobyć wiedzę potrzebną do pracy na kursie online

Aktualnie coraz powszechniejszą formę nauki stanowią szkolenia zdalne. Dlatego też Polski Instytut Dietetyki zajmujący się kształceniem zawodowym oferuje Kurs Intendenta online. Umożliwia on zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy jako intendent. Program kursu obejmuje informacje na temat roli intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego i zasad jego prowadzenia, podstaw dietetyki, a także przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Absolwent kursu otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim oraz dyplom intendenta zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opartą na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Zawód ten otrzymał numer: 515102.