Jak bardzo wymagająca jest praca intendenta w przedszkolu?

intendent kto to

Określenie wymagań w pracy umożliwia znalezienie pracownika, który w sposób prawidłowy będzie wykonywał swoje obowiązki. Tak też jest w przypadku intendenta – musi mieć on odpowiednie wykształcenie i posiadać pewne pomocne do pracy cechy,  o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu. Dodatkowo odpowiemy na kilka pytań dotyczących pracy intendenta – kto to jest, czym się zajmuje, gdzie może znaleźć zatrudnienie.

Intendent – kto to?

W sposób ogólny na temat intendenta – kto to jest – można powiedzieć, że to pracownik odpowiedzialny za sprawy związane z żywnością, dlatego określany jest także jako żywieniowiec. Jednak definicja ta niewiele mówi nam o tym, czym charakteryzuje się ta praca. Intendent nie jest ani mistrzem sztuki kulinarnej, ani pomocą kucharza, ponieważ jego obowiązki wychodzą poza działalność kuchni.

Zatem intendent to specjalista odpowiedzialny za organizowanie i realizację zaopatrzenia i artykułów spożywczych, a także prowadzenie gospodarki inwentarzowo-materiałowej. Dodatkowo zajmuje się sprawami administracyjno-zarządczymi związanymi z utrzymaniem jakości żywienia w miejscu jego zatrudnienia.

Praca intendenta – gdzie potrzebny jest ten specjalista?

Intendenci najczęściej znajdują pracę w placówkach oświatowych, takich jak: przedszkole czy szkoła. W tym miejscu zatrudnienie tego specjalisty jest bardzo ważne ze względu na to, że żywienie wpływa na odpowiedni rozwój dzieci i młodzieży. Dlatego też intendenci dbają o to, aby posiłki serwowane młodym osobom były najwyższej jakości. 

praca w szkole

Jednak szkoły i przedszkola to nie jedyne miejsca, w których jest potrzebny ten specjalista. Praca intendenta jest niezbędna w każdym miejscu, gdzie organizowane jest żywienie zbiorowe. Wśród nich wymienia się m.in.: hotele, internaty, domy pomocy społecznej, ośrodki wypoczynkowe.

Zakres obowiązków intendenta w przedszkolu i szkole

Na początku warto podkreślić, że praca intendenta związana jest z dużą odpowiedzialnością, dlatego powierzone zadania muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa. Do zakresu obowiązków intendenta w przedszkolu i szkole należy:

 • kierowanie procesem produkcji posiłków,
 • nadzór nad pracownikami kuchni,
 • sporządzanie jadłospisów zgodnie z kalorycznością i zapotrzebowaniem uczniów,
 • racjonalne składanie zamówień na produkty spożywcze,
 • nadzorowanie kosztów za przygotowywane pożywienie,
 • przyjmowanie wpłat za posiłki,
 • prowadzenie dokumentacji żywieniowej,
 • kontrolowanie stanu magazynu z żywnością.

Oczekiwania wobec kandydata do pracy intendenta w przedszkolu

Odpowiednie wykształcenie stanowi najważniejszy wymóg wobec osoby, która chce rozpocząć pracę intendenta. Specjalista ten powinien mieć szeroką wiedzę z zakresu dietetyki, dlatego przedstawienie stosownej dokumentacji potwierdzającej umiejętności kandydata stanowi istotny element rekrutacji.

Od osoby na stanowisku żywieniowca wymaga się kultury osobistej i komunikatywności ze względu na zawierane współprace z: dostawcami, przedstawicielami handlowymi i rodzicami przedszkolaków. Ponadto cenionymi cechami są: uczciwość, rzetelność oraz dobra organizacja pracy

Kurs Intendenta

„Kurs Intendenta” skierowany do wszystkich osób, które chcą rozpocząć pracę w zakresie organizacji żywienia zbiorowego lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dietetyki. W oferowanym przez nas szkoleniu materiały zostały opracowane przez specjalistów z Polskiego Instytutu Dietetyki.

Program „Kursu Intendenta” zawiera następujące moduły tematyczne:

 • intendent w zakładzie żywienia zbiorowego,
 • podstawy dietetyki w zawodzie intendenta,
 • zawód intendenta w świetle przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje tytuł intendenta zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opartą na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Zawód ten otrzymał numer: 515102.