Jak zrozumieć i poprawić żywienie dzieci w przedszkolu?

żywienie dzieci w przedszkolu

Zadaniem przedszkoli i szkół jest dbanie o prawidłowy rozwój oraz bezpieczeństwo uczniów. W związku z tym przekłada się to na każdą sferę działalności placówek oświatowych – od edukacji po żywienie dzieci. Dlatego też w tego typu miejscach potrzebny jest intendent jako kierownik działu żywienia. Praca ta wymaga przestrzegania zasad żywienia zbiorowego, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Posiłki w przedszkolu – rozporządzenie

W kwestiach posiłków w przedszkolu rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. nie ustanawia tego, jakie konkretnie potrawy mogą być przygotowywane dla dzieci. Jednak wyznacza grupę środków spożywczych przeznaczonych do:

 • sprzedaży dzieciom i młodzieży w szkołach;
 • żywienia zbiorowego prowadzonego w jednostkach systemu oświaty. 

Zapisz się na “Kurs Intendenta”, by poznać zasady prowadzenia żywienia zbiorowego

Żywienie dzieci w przedszkolu i szkole

Placówki oświatowe mają obowiązek zadbać o to, by dania serwowane dzieciom w szkole, spełniały wypracowane przez ekspertów ds. żywienia rekomendacje. Posiłki muszą spełniać wymogi określane dla uczniów w każdym wieku, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

Co więcej, przedszkolaki i uczniowie powinni mieć zorganizowany dostęp do zbilansowanych posiłków, czyli składających się z różnych grup środków spożywczych: produktów zbożowych lub ziemniaków, warzyw lub owoców, mleka lub produktów mlecznych, mięsa, ryb, jaj, orzechów, nasion roślin strączkowych i inne nasion oraz tłuszczy. Ponadto muszą zachowywać one standardy wysokiej jakości, np. należy stosować naturalne składniki bez użycia koncentratów spożywczych (z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników).

Intendent, czyli kierownik działu żywienia – praca

Intendent zajmuje się sprawami związanymi z zaopatrzeniem w żywność miejsca pracy. Zawód ten określany jest także jako: zaopatrzeniowiec, żywieniowiec, kierownik działu żywienia. Pracę na tym stanowisku cechuje duża odpowiedzialność, ponieważ musi być ona wykonywana zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP), Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP), a także obowiązującymi przepisami prawa i wymogami Inspekcji Sanitarnej. 

posiłki w przedszkolu rozporządzenie

Do zadań intendenta związanego z żywieniem zbiorowym należą:

 • nadzór nad pracownikami kuchni,
 • sporządzanie jadłospisów,
 • zamawianie produktów spożywczych,
 • nadzorowanie stanu magazynu,
 • monitorowanie kosztów i opłat za posiłki,
 • prowadzenie dokumentacji intendenta.

W związku z tym intendent odpowiada za jakość i bezpieczeństwo żywienia dzieci w przedszkolu i szkole wraz z kucharzami, pomocami kucharza i dyrektorem. Posiadana przez niego specjalistyczna wiedza w zakresie dietetyki pozwala zrozumieć nawyki żywieniowe dzieci. Zgodnie z prawem intendentem może być osoba, która posiada dyplom dietetyka, dlatego też często uczestniczy w spotkaniach z rodzicami w celu edukowania i poprawy sposobu odżywienia przedszkolaków i uczniów.

Dla kogo jest “Kurs Intendenta”?

“Kurs Intendenta” skierowany do wszystkich osób, które chcą rozpocząć pracę w zakresie organizacji żywienia zbiorowego lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dietetyki. Program szkolenia zawiera następujące moduły tematyczne:

 • intendent w zakładzie żywienia zbiorowego,
 • podstawy dietetyki w zawodzie intendenta,
 • zawód intendenta w świetle przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje tytuł intendenta zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opartą na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Zawód ten otrzymał numer: 515102.

Należy podkreślić, że intendent nie jest zawodem tożsamym z dietetykiem, ponieważ zgodnie z prawem intendentem może być osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskała status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończyła 3-stopniowy kurs dietetyki oferowany przez Polski Instytut Dietetyki.