Wymagania na stanowisko intendentki

intendentka

Na temat pracy intendenta opinie bywają bardzo skrajne – część osób myśli, że jest to stanowisko tożsame z pomocą kucharza lub obsługą magazynów żywieniowych. Częściowo zakres obowiązków intendenta odpowiada tym zawodom ze względu na różnorodność jego zadań, o czym więcej będziemy pisali w dalszej części artykułu. Ponadto odpowiemy na pytania: czy intendent jest pracownikiem kuchni, czy jest to praca dla każdego, a także co daje „Kurs Intendenta”.

Zakres obowiązków intendenta

Intendent wykonuje zadania związane z zarządzaniem sprawami gospodarki materiałowej oraz żywnościowej w różnego typu placówkach, w których odbywa się żywienie zbiorowe. Wśród tych miejsc wymienia się przedszkola, szkoły, ośrodki, hotele, a nawet statki.

Zakres obowiązków intendenta obejmuje m.in.:

  • nadzór nad pracownikami kuchni,
  • sporządzanie jadłospisów,
  • zamawianie produktów spożywczych,
  • nadzorowanie stanu magazynu,
  • monitorowanie kosztów i opłat za posiłki,
  • prowadzenie dokumentacji intendenta.

Czy intendent jest pracownikiem kuchni?

Powyższy zakres obowiązków intendenta wskazuje, że jest to pracownik, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie obiektów w obszarach: administracyjno-gospodarczym, zaopatrzeniowym, gastronomicznym. W związku z tym, czy intendent jest pracownikiem kuchni? I tak, i nie. Jego działania mają wpływ na funkcjonowanie kucharzy czy ich asystentów, ale sam intendent nie zajmuje się gotowaniem, gdyż jego zadaniem jest nadzorowanie.

czy intendent jest pracownikiem kuchni

Intendent – praca dla każdego?

Zdecydowanie nie jest to zawód, który może być realizowany przez każdą osobę. Intendent pracę swoją powinien wykonywać na podstawie odpowiednich umiejętności nie tylko z zakresu dietetyki, ale i zarządzania oraz administracji. Co więcej, od osoby na tym stanowisku wymaga się życzliwości oraz umiejętności nawiązywania kontaktów, ponieważ dobra komunikacja z pracownikami, dostawcami i osobami korzystającymi z jego usług jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania stołówki. Ponadto cenionymi cechami są: uczciwość, rzetelność oraz dobra organizacja pracy. 

Zapisz się na „Kurs Intendenta”, by zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w tym zawodzie

Jakie wykształcenie powinna mieć intendentka?

Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych jako intendentka może zostać zatrudniona osoba, która ma:

  • wykształcenie zasadnicze branżowe lub zawodowe o profilu odpowiadającym stanowisku i dodatkowo co najmniej 2 lata stażu pracy;
  • wykształcenie średnie o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań intendenta w szkole i dodatkowo staż pracy minimum rok.

Ze względu na odpowiedzialność tego zawodu intendentka jest zobowiązana zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności zakresu dietetyki. W związku z tym nasi specjaliści opracowali “Kurs Intendenta”. Do pracy tej częściej zatrudniają się kobiety, ale mężczyźni również mogą pracować na tym stanowisku.

Co daje “Kurs Intendenta?

“Kurs Intendenta” został przygotowany w taki sposób, aby wyposażyć uczestnika we wszechstronne informacje potrzebne do pracy jako intendent. W związku z tym program szkolenia omawia rolę  intendentki w zakładzie żywienia zbiorowego, podstawy dietetyki niezbędne w tym zawodzie, a także porusza kwestie związane z  przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje tytuł intendenta zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opartą na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Zawód ten otrzymał numer: 515102.

Należy podkreślić, że intendent nie jest zawodem tożsamym z dietetykiem, ponieważ zgodnie z prawem intendentem może być osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskała status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończyła 3-stopniowy kurs dietetyki oferowany przez Polski Instytut Dietetyki. Zgodnie z prawem intendentem może być osoba, która posiada dyplom dietetyka.