Kiedy konieczne jest farmakologiczne leczenie otyłości?

farmakologiczne leczenie otyłości

Otyłość – choroba cywilizacyjna wymieniana jako jedna z najczęściej występujących – dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wyróżnia się trzy stopnie otyłości i nie w każdym z nich leczenie będzie wyglądało w taki sam sposób. Dlatego też pacjent wymaga specjalistycznego podejścia do terapii i różnorodnych metod działań. Więcej na ten temat będziemy omawiali w dalszej części artykułu. Ponadto wyjaśnimy, czym są choroby społeczne, a także wskażemy przyczyny chorób cywilizacyjnych i statystyki dotyczące występowania otyłości.

Czym są choroby społeczne?

Choroby społeczne są to choroby, które obejmują znaczną część ludności niezależnie od miejsca zamieszkania. Częściej określane są jako choroby cywilizacyjne, ponieważ wzrost zachorowalności wzrasta wraz z postępem cywilizacyjnym. Są one dużym zagrożeniem dla ludzi, dlatego wymagają od specjalistów stałego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie metod leczenia.

Przyczyny chorób cywilizacyjnych to m.in.:

  • nieprawidłowe odżywianie, 
  • zbyt mała aktywność fizyczną, 
  • wzrost sytuacji stresowych, 
  • skażenie środowiska.

Więcej na temat najpopularniejszych chorób społecznych, które można leczyć za pomocą diety, pisaliśmy w artykule: Leczenie chorób cywilizacyjnych poprzez dietę – czy tak się da? 

Otyłość – choroba cywilizacyjna

Otyłość jest przewlekłą chorobą, która objawia się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej. Odnotowuje się jej częste występowanie, dlatego została uznana za chorobę cywilizacyjną. Według badań przeprowadzonych w latach 2019-2020 przez Narodowy Fundusz Zdrowia 65,7% Polaków i 45,9% Polek ma nadwagę, a u 15,4% mężczyzn i 15,2% kobiet występuje otyłość. Choroby cywilizacyjne odnotowuje się nie tylko u dorosłych, ale i u dzieci. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia nadwaga i otyłość dotyka aż 10% dzieci i młodzieży na świecie, w związku z tym szacuje się, że w 2025 r. 91 milionów dzieci będzie zmagało się z otyłością. 

Zapisz się na ”Kurs Specjalisty ds. leczenia chorób cywilizacyjnych”, by zdobyć wiedzę z zakresu leczenia otyłości i innych chorób społecznych

Otyłość jako choroba dietozależna

Zdecydowanie o otyłości mówi się w kategoriach chorób dietozależnych, ponieważ jej leczenie polega na stopniowej redukcji masy ciała, do której osiągnięcia niezbędna jest dieta. Jadłospis musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz preferencji pacjenta i wykonany przez specjalistę. Kaloryczność potraw określa się na podstawie wyliczonego zapotrzebowania z uwzględnieniem deficytu na poziomie od 500 do 800 kcal na dobę. 

W chorobach dietozależnych bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem procesu redukcji masy ciała, wykonać wszystkie niezbędne badania. To stanowi podstawę do tego, aby opracować jak najbardziej skuteczny  plan żywieniowy dla pacjenta.

Farmakologiczne leczenie otyłości

Pierwszym wyborem w leczeniu otyłości jest zawsze zastosowanie terapii żywieniowej, polegającej na zmianie dotychczasowych nawyków odżywiania, a także wdrażaniu aktywności fizycznej. Oczywiście nie w każdym przypadku uda się osiągnąć zamierzone efekty tylko po wprowadzeniu tych działań, ponieważ wiele zależy od tego, z jakim stopniem choroby zmaga się pacjent.  

farmakologiczne leczenie otyłości

W niektórych przypadkach wymagane jest farmakologiczne leczenie otyłości. Choroby cywilizacyjne jednak zawsze muszą być  monitorowane przez specjalistów, którzy podejmują decyzje o wprowadzeniu leków wpływających na masę ciała. Jeżeli te metody nie przynoszą skutków, zaleca się wykonanie operacji bariatrycznej.

Kurs Specjalisty ds. leczenia chorób cywilizacyjnych

Polski Instytut Dietetyki oferuje ”Kurs Specjalisty ds. leczenia chorób cywilizacyjnych”, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu rozpoznawania, planowania i leczenia chorób społecznych. Udział w nim może wziąć każda osoba zainteresowana tym tematem, dzięki czemu po ukończeniu szkolenia zostanie specjalistą ds. leczenia chorób cywilizacyjnych. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim i angielskim o ukończeniu szkolenia.

Jednak należy podkreślić, że nie jest to tożsame z uzyskaniem tytułu dietetyka. W celu podjęcia pracy jako dietetyk, wymagany jest dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyka udostępniony w ofercie Instytucji.