Leczenie chorób cywilizacyjnych poprzez dietę – czy tak się da?

choroba cywilizacyjna

W przypadku najczęstszych chorób cywilizacyjnych bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka. Uświadamianie społeczeństwa o przyczynach i konsekwencjach tych chorób, a także metod ich profilaktyki wpływa na zmniejszenie czynników ryzyka z nimi związanymi. W związku z tym, np. gdy występuje otyłość czy choroby układu oddechowego, dietetyk ds. leczenia chorób cywilizacyjnych opracowuje sposób żywienia indywidualnie dopasowany do potrzeb pacjenta. 

Najczęstsze choroby cywilizacyjne na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że wśród najczęstszych chorób cywilizacyjnych najbardziej popularnymi są choroby sercowo-naczyniowe. To właśnie one, a w szczególności zawał serca i udar, odpowiadają za 17,9 mln zgonów rocznie. Kolejną, powszechnie występującą chorobą, która może zagrażać życiu pacjenta, jest nowotwór, który powstaje w wyniku niewłaściwego podziału komórek. Szacuje się, że z jego powodu umiera 9,3 mln osób rocznie.

Do najczęstszych chorób cywilizacyjnych na świecie zalicza się także choroby układu oddechowego, m.in. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i astmę. Odpowiadają one za 4,1 mln zgonów rocznie. Podobnie występującą śmiertelność odnotowuje się z powodu cukrzycy. WHO podaje liczbę 2,0 mln, uwzględniając w tym zgony przez choroby nerek spowodowane cukrzycą.

Inne choroby cywilizacyjne XXI wieku

Wyżej wymienione cztery grupy chorób odpowiadają za większość wszystkich przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych. Jednak postęp cywilizacyjny, szybkie tempo życia i rozwój problemów zdrowotnych, wymusza zmodyfikowanie listy chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

choroby cywilizacyjne otyłość

Problemy psychiczne jako choroba cywilizacyjna

Aktualnie coraz częściej odnotowuje się występowanie problemów psychicznych wśród społeczeństwa, a w szczególności zachorowań na depresję. Jest to niebezpieczne zjawisko ze względu na to, że brak jej leczenia zwiększa ryzyko zgonów, a także występowania chorób somatycznych, które pogarszają funkcjonowanie organizmu chorych. Dlatego też niezbędne jest sprawne podjęcie działań terapeutycznych.

Choroby cywilizacyjne: otyłość i nadwaga

Nadwaga i otyłość to kolejne choroby zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Ich występowanie odnotowuje się coraz częściej niezależnie od wieku i płci pacjenta. W związku z tym coraz częściej w przestrzeni publicznej porusza się temat tego problemu. Dlatego też często wśród chorób cywilizacyjnych otyłość kojarzona jest jako najbardziej powszechna, co nie jest zgodne z prawdą – jak wskazują wyżej wymienione statystyki.

Dieta w chorobach cywilizacyjnych

Oczywiście w problemach zdrowotnych związanych z wagą, dieta ma bardzo duże znaczenie dla powrotu do zdrowia, ale co z innymi chorobami cywilizacyjnymi? Otyłość i nadwaga to nie jedyne schorzenia, na które wpływ ma żywienie. Przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta to jeden z elementów tzw. zdrowego stylu życia. Dodatkowo, obok sportu i unikaniu używek, jest częścią działań profilaktycznych.

Jeżeli nie udało się zapobiec wystąpieniu chorób cywilizacyjnych: otyłości, chorób sercowo-naczyniowych itd., należy opracować działania umożliwiające choremu utrzymać odpowiednią kondycję organizmu. Dieta ma tu kluczowe znaczenie, dlatego należy udać się do specjalisty ds. żywienia. Ponadto nawet w przypadku choroby układu oddechowego dietetyk opracuje jadłospis, który zminimalizuje niepomyślne skutki zachorowania. Również w przypadku chorób psychicznych żywienie ma znaczenie dla funkcjonowania organizmu. Składniki odżywcze mają wpływ na system antyoksydacyjny, który jest zaangażowany w powstawanie zaburzeń psychicznych.

Kurs dietetyka od chorób cywilizacyjnych – czy istnieje taki?

Na rynku istnieje kurs dietetyczny, który przygotowuje do pracy z pacjentem z chorobą cywilizacyjną. Jest to Kurs Specjalisty ds. leczenia chorób cywilizacyjnych opracowany przez Polski Instytut Dietetyki. Umożliwi on dietetykowi zdobycie dodatkowych umiejętności w zakresie dietoterapii chorób cywilizacyjnych.

Podczas kursu dietetyk pozna charakterystykę i przyczyny różnych chorób cywilizacyjnych XXI wieku, a także zdobędzie wiedzę na temat tego, jak planować i przeprowadzić ich leczenie. Warto dodać, że kurs ten nie jest skierowany jedynie dla dietetyków, każdy zainteresowany tematem chorób cywilizacyjnych może przystąpić na to szkolenie. Jednak w celu podjęcia pracy jako dietetyk ds. leczenia chorób cywilizacyjnych należy zdobyć kwalifikacje dietetyka. W tym celu wymagany jest dyplom uprawniający do wykonywania zawodu dietetyka, który można uzyskać, realizując trójstopniowy Kurs Dietetyka w Polskim Instytucie Dietetyki.

Absolwent Kurs Specjalisty ds. leczenia chorób cywilizacyjnych otrzymuje się zaświadczenie w języku polskim i angielskim o ukończeniu szkolenia.