Psychodietetyk a podejście do małoletnich pacjentów

okładka kursu psychodietetyko online - dziecko u specjalisty

Zaburzenia związane z odżywianiem to nie tylko problemy z pożywieniem, ale także z psychiką. Wiąże  się to z występowaniem wielu współistniejących chorób somatycznych. Taka diagnoza wpływa na to, że często rodzice oczekują od swoich pociech większej uwagi, zrozumienia i motywacji do działania. Jednak dziecko może nie zdawać sobie sprawy, z czym wiąże się jego jednostka chorobowa. Dlatego też psychodietetyk musi wykazać się odpowiednim podejściem do małego pacjenta, a także wyjaśnić rodzicom, jak powinni rozmawiać z dzieckiem na temat leczenia zaburzeń odżywiania.

Co to jest leczenie żywieniowe?

Leczenie żywieniowe, określane również jako żywienie kliniczne, jest postępowaniem leczniczym, które stanowi integralną część terapii. Prowadzi się je w celu polepszenia lub utrzymania stanu odżywienia, co umożliwi stosowanie innych metod leczenia lub wpłynie na przyspieszenie powrotu do zdrowia. Występuje w formie żywienia dojelitowego lub pozajelitowego.

Zanim zastosuje się leczenie żywieniowe, niezbędne jest przeprowadzenie oceny stanu odżywienia oraz zapotrzebowania na substancje odżywcze. Podczas terapii liczy się nie tylko zapewnienie dobrej jakości pożywienia pacjentowi, ale także zadbanie o to, aby w jego organizmie zostały uzupełnione odpowiednie dawki: energii, białka, elektrolitów, witamin itd.

Na czym polega leczenie zaburzeń odżywiania?

Leczenie zaburzeń odżywiania polega na połączeniu terapii psychiatrycznej i dietetycznej z opieką medyczną, a także stałym monitorowaniem pacjenta. Oczywiście dokładny schemat współpracy chorego ze specjalistami zależy od: zdiagnozowanej jednostki chorobowej, zaangażowania pacjenta w  terapię, postępów leczenia itd.

Zaburzenia odżywiania wiążą się z występowaniem wielu dolegliwości fizycznych związanych m.in. z brakiem odpowiedniej ilości substancji odżywczych w organizmie. Dlatego też bardzo ważne jest leczenie somatyczne, umożliwiające uzupełnienie niedoborów witamin, płynów itd. 

Jednak powrót do zdrowia nie jest możliwy bez wdrożenia opieki psychiatrycznej wpływającej na zmianę wzorca odżywiania się u pacjentów. Tutaj warto współpracować z psychodietetykiem, który przedstawia choremu dostępne formy leczenia żywieniowego, a także wie, w jaki sposób zapewnić mu wsparcie psychologiczne. Ponadto jego rolą jest stworzenie jadłospisu i edukacja żywieniowa. Psychodietetyk odpowiedzialny jest także za monitorowanie stanu psychicznego pacjenta podczas całego leczenia.

Jak rozmawiać z dzieckiem o zaburzeniach odżywiania?

Informacja o zaburzeniu odżywiania jest często dużym zaskoczeniem dla rodziców, którzy nie wiedzą, z czym wiąże się zdiagnozowana jednostka chorobowa i jak w niej postępować. Nic więc dziwnego, że przekazanie takiej informacji małemu pacjentowi stanowi wyzwanie dla dorosłego. 

maskotka pomocna w leczeniu żywieniowym dziecka

W rozmowie z dzieckiem najważniejsza jest szczerość. Nie można udawać, że nic się nie dzieje, ponieważ prędzej czy później mały pacjent dowie się, że dzieje się coś niepokojącego, np. podczas rozmowy rodziców lub wizyty u specjalisty. Oczywiście ilość informacji – dotyczących zdiagnozowanego zaburzenia odżywiania – przekazywana dziecku zależy od jego wieku, dojrzałości, emocjonalności itd. 

Ponadto zaleca się stopniowe wdrażanie małego pacjenta w wiedzę na temat danej jednostki chorobowej i przebiegu leczenia. Warto podkreślić, że nie należy pozostawiać dziecko bez odpowiedzi, jeżeli zadaje pytania dotyczące zaburzeń odżywiania, powinno się udzielić mu odpowiedzi zgodnej z prawdą, zachowując sposób komunikacji adekwatny do wieku.

Rodzic powinien wyjaśnić dziecku, co powinno jeść, a czego unikać, a także swoją postawą motywować go do zmiany nawyków żywieniowych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Zaszczep w swoim dziecku zdrowe nawyki żywieniowe.

Kurs dla psychodietetyka online

Kurs Psychodietetyki online oferowany przez Polski Instytut Dietetyki przeznaczony jest dla osób, które chcą zgłębić wiedzę łączącą dziedzinę psychologii z dietetyką. Program szkolenia składa się z następujących tematów:

  1. Wstęp do psychodietetyki.
  2. Psychologia nadmiernego jedzenia.
  3. Metody regulacji sposobu odżywiania.
  4. Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem.

Szkolenie dla psychodietetyka online to doskonały wybór dla osób, które chcą połączyć kształcenie z innymi obowiązkami lub oszczędzić czas na dojazdy na zajęcia. Kursant sam decyduje kiedy, gdzie i w jakim czasie będzie realizował kurs. Warto dodać, że zaświadczenia o ukończeniu szkolenia internetowego i stacjonarnego honorowane są w ten sam sposób.

Absolwent kursu otrzymuje certyfikat i zaświadczenie ukończenia Kursu Psychodietetyki w języku polskim i angielskim. Należy podkreślić, że dietetykiem może zostać osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyki online udostępniony w ofercie Instytucji.