Czy dietetyk kliniczny może pracować wyłącznie w szpitalach?

okładka: dietetyk kliniczny w pracy

Dietetyka kliniczna zajmuje się wyznaczaniem sposobów zmian, które są niezbędne do poprawy sytuacji zdrowotnej pacjenta. Osiągane jest to za pomocą indywidualnie dobranych diet, a także edukacji żywieniowej. Dietetycy kliniczni muszą mieć wszechstronną wiedzę na temat schorzeń i chorób  dietozależnych, dlatego odpowiednie kształcenie stanowi bardzo ważny element, który pozwala rozpocząć pracę na tym stanowisku.

Czym jest dieta kliniczna?

Dieta kliniczna, inaczej określana żywieniem klinicznym, jest postępowaniem terapeutycznym związanym ze sposobem przyjmowania pokarmu wspomagającym powrót lub poprawę stanu zdrowia. Polega na tym, aby pacjent otrzymywał odpowiednią dawkę substancji odżywczych. Opracowanie diety klinicznej wymaga przeprowadzenia oceny stanu odżywienia oraz indywidualnego wyliczenia zapotrzebowania kalorycznego dla pacjenta. 

Leczenie żywieniowe może występować w formie diet doustnych, odżywiania poza- lub dojelitowego. Wybór jednej z nich zależy od możliwości przyswajania pokarmu przez pacjenta. Dieta kliniczna jest bardzo istotna, ponieważ pozwala choremu utrzymać prawidłową masę ciała, umożliwia stosowanie innych metod leczenia itd. 

Praca dietetyka klinicznego

Dietetyk kliniczny monitoruje stan odżywienia pacjenta i za pomocą diety wspomaga proces terapeutyczny chorego. Zawód dietetyka klinicznego kojarzony jest najczęściej z pracą w szpitalu. Jednak nie jest to jedyne miejsce, gdzie osoba z tą specjalizacją otrzyma zatrudnienie. Może on podjąć pracę również poradniach lub klinikach, a także ma możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Dietetyk a dietetyk kliniczny – czym się różnią te zawody?

Są dwie podstawowe różnice pomiędzy pracą dietetyka a dietetyka klinicznego. Pierwszą z nich jest różnica w wykształceniu. Pomimo że każdy z ich musi najpierw zdobyć tytuł dietetyka, to osoba, która zajmuje się dietą kliniczną, powinna dodatkowo posiadać odpowiednią specjalizację. Można ją zdobyć np. poprzez ukończenie Kursu Dietetyki Klinicznej oferowanego przez Polski Instytut Dietetyki.

żywność w dietetyce klinicznej

Pomiędzy zawodem dietetyka a dietetyka klinicznego różnicą jest także zakres obowiązków. Pierwszy z nich zajmuje się działaniami związanymi z układaniem diet zgodnie z oceną masy ciała i najczęściej zgłaszają się do niego osoby, które chcą poprawić wygląd swojej sylwetki. Natomiast dietetyk kliniczny pomaga osobom z różnymi schorzeniami i chorobami, w których leczeniu pomaga odpowiednio dobrana dieta.

Ile zarabia dietetyk kliniczny?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone jest, aby określić medianę miesięcznej wypłaty pracowników różnych branż. Jeśli chodzi o to, ile zarabia dietetyk kliniczny, badanie to nie wskazuje na konkretne specjalizacje zawodów. Zatem dane przedstawiają średnie zarobki osób zatrudnionych jako dietetyk, a ich wysokość wynosi 3550 zł brutto

Istnieje kilka czynników wpływających na to, ile zarabia dietetyk kliniczny – są one związane z kompetencjami pracownika i możliwościami miejsca jego zatrudnienia. Wśród nich wymienia się: wykształcenie, doświadczenie, staż pracy, a także województwo, w którym znajduje się firma.

Kurs Dietetyki Klinicznej

Kurs Dietetyki Klinicznej przeznaczony jest dla wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia w chorobie. Materiały dydaktyczne opracowane zostały przez specjalistów z Polskiego Instytutu Dietetyki, a program zawiera następujące tematy:

  • leczenie żywieniowe człowieka;
  • stan odżywienia człowieka – ocena i zaburzenia;
  • żywienie kobiet w ciąży;
  • nowotwory i choroby nerek;
  • choroby układu krążenia i cukrzyca;
  • choroby układu pokarmowego i wątroby.

Absolwent kursu otrzymuje się zaświadczenie w języku polskim i angielskim o ukończeniu szkolenia, który potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie dietetyki klinicznej.

Warto podkreślić, że aby podjąć pracę jako specjalista ds. dietetyki klinicznej, należy zdobyć tytuł dietetyka. Jest to możliwe za pomocą ukończonych kierunkowych studiów wyższych lub 3-stopniowego kursu dla dietetyka. Jest on udostępniony w ofercie Instytucji, która jako jedyna w Polsce może nadawać ten tytuł.