Po tym poznasz dobrego dietetyka

okładka: dobry dietetyk

Po tym poznasz dobrego dietetyka

Pacjenci zgłaszają się do specjalistów żywieniowych w celu uzyskania porady dietetycznej dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb. Aby prawidłowo udzielić informacji potrzebującemu, dobry dietetyk powinien przeprowadzić wywiad zdrowotny oraz ocenić stan i sposób jego odżywienia. Wymaga to znajomości symptomów i metod leczenia schorzeń dietozależnych, a także umiejętności technik przeprowadzania porady dietetycznej. 

Kim jest dobry dietetyk?

Dobry dietetyk to specjalista posiadający szeroką wiedzę z zakresu dietetyki, którą potrafi wykorzystać w pracy. Osoba ta cechuje się umiejętnością holistycznego spojrzenia na pacjenta, dzięki czemu potrafi opracować dla niego metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości. Określane są one dietoterapią, której celem jest poprawa jakości życia pacjenta oraz przeciwdziałanie lub zmniejszenie rozwoju wykrytego schorzenia. Ponadto specjalista powinien potrafić przewidywać skutki udzielanych porad dietetycznych.

Podczas wizyty u dobrego dietetyka pacjent powinien czuć się komfortowo, aby opowiadać o swoich problemach, dlatego też specjalista musi wzbudzać poczucie zaufania. W tym celu pomocne są pewne cechy charakteru, o czym będziemy pisać w dalszej części artykułu. Ponadto w pracy duże znaczenie ma motywacja do wykonywanych obowiązków. Dobry dietetyk nie skupia się wyłącznie na korzyściach materialnych, ponieważ jego celem jest niesienie pomocy.

Osobowość dobrego dietetyka

Osoba mierząca się ze wstydliwymi dla niej dolegliwościami związanymi z chorobą podczas wizyty może czuć się zestresowana, dlatego ważne jest, aby specjalista był wobec niej uprzejmy i wyrozumiały. Ponadto praca z pacjentem wymaga troskliwości czy opiekuńczości, które wpływają na odczuwanie bezpieczeństwa. 

Dietetyk powinien być komunikatywny, ponieważ uważne wysłuchanie i rozmowa bez pośpiechu może stanowić początek udanej współpracy z pacjentem. Zalecenia dietetyczne często wiążą się ze zmianą nawyków, które występowały przez lata. Ich zmiana nie jest łatwa, dlatego odpowiednia komunikacja stanowi klucz do koordynowania postępowania pacjenta.

żywienie po poradzie dietetycznej

Dobry dietetyk musi być osobą odpowiedzialną, ponieważ od jego decyzji uzależnione jest często zdrowie i życie innego człowieka. Bardzo ważna jest również cierpliwość i empatia, która pozwoli na prawidłową współpracę nawet z trudnym pacjentem.

Ile zarabia dietetyk w Polsce?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń – przeprowadzone w celu pozyskania wiedzy m.in. na temat tego, ile zarabia dietetyk w Polsce – wskazuje, że średnia pensja w tym zawodzie wynosi 3550 zł brutto. Dane przedstawiają, że wynagrodzenie oscyluje pomiędzy 3190 zł a 4090 zł brutto.

Duży wpływ na wysokość pensji ma miejsce pracy dietetyka. Zazwyczaj osoba z własną działalnością gospodarczą zarabia więcej niż specjalista zatrudniony przez firmę zewnętrzną. Jednak to nie jedyny czynnik wpływający to, ile zarabia dietetyk w Polsce. Istotne są także: wykształcenie, staż zatrudnienia i związane z tym doświadczenie, a także lokalizacja gabinetu.

Kursy dietetyczne online

Polski Instytut Dietetyki oferuje kursy dietetyczne online, dzięki którym uczestnik zdobędzie kompletną wiedzę potrzebną do podjęcia pracy zawodowej. Platforma e-learningowa zawiera opracowane przez specjalistów materiały dydaktyczne i jest dostępna dla kursantów przez cały czas, dlatego to uczestnik decyduje, w jakim tempie odbywa się nauka.

Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka za pomocą kształcenia online, należy odbyć 3-stopniowe szkolenie, które składa się z:

  • Kursu Dietetyki Podstawowy, 
  • Kursu Dietetyki Zaawansowany,
  • Kursu Dietetyka.

Po ukończonym każdym etapie kursant otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim, natomiast po ostatnim etapie trójstopniowego kursu dietetyki, którym jest Kurs dietetyka, kursant otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim oraz dyplom dietetyka z kodem zawodu.

Praca po dietetyce możliwa jest w placówkach, takich jak: poradnie dietetycznej, centra medyczne, domy pomocy społecznej, firmy cateringowe, szpitale itd.