Prawidłowa waga dziecka, czyli kroki podejmowane w celu leczenia otyłości u dzieci

Walka z otyłością i nadwagą wśród młodych osób staje się narastającym problemem i stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. W związku z tym bardzo ważne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą uniknąć tych schorzeń. Jeżeli to się nie uda, a dziecko potrzebuje leczenia otyłości i nadwagi, niezbędna jest pomoc dietetyków.

Prawidłowa waga dziecka a test na nadwage

Aby dowiedzieć się, jaka jest prawidłowa waga dziecka, a także czy aktualnie zagraża mu nadwaga, najlepiej jest skonsultować się z dietetykiem. To dlatego, że wyliczenie odpowiedniej masy ciała, wymaga uwzględnienia czynników indywidualnych, takich jak: płeć, wiek, wzrost, poziom aktywności. Ponadto specjalista na podstawie tych danych opracowuje jadłospis dopasowany do zapotrzebowania kalorycznego dziecka, a także przeprowadza edukację żywieniową.

Są różne sposoby przeprowadzania testu na nadwagę, ale najpopularniejszą z ogólnodostępnych metod jest wykorzystanie wskaźnika BMI (body mass index). Umożliwia on wyliczenie proporcji masy ciała i określenie, czy otrzymany wynik wskazuje na prawidłową wagę dziecka, czy otyłość. Współcześnie coraz częściej test na nadwagę można wykonać za pomocą narzędzi i wag umożliwiających ocenę składu masy ciała z rozróżnieniem poszczególnych elementów: tkanki tłuszczowej, mięśni i wody. Takie sposoby pozwalają samodzielnie skontrolować wagę dziecka, jednak nie powinno to zastępować wizyty u dietetyka – szczególnie gdy konieczne jest leczenie otyłości.

Edukacja jako sposób w walce z otyłością

Edukacja w zakresie żywienia to najlepszy sposób profilaktyki nadwagi i otyłości. Powinna być ona wdrożona już od najmłodszych lat, kiedy to człowiek kształtuje u siebie nawyki żywieniowe. Kluczowe zadanie ma tutaj rodzina, która przez swoje wybory, uczy dziecko pewnych zachowań dotyczących jedzenia i picia. Co więcej, młoda osoba je to, o czym zadecydują opiekunowie podczas przygotowywania posiłków lub zakupów.

Ukształtowane przyzwyczajenia mają duży wpływ na obecny stan zdrowia dziecka, a także mają znaczenie dla przyszłej kondycji organizmu. Dlatego też konieczne jest organizowanie i udział w programach i szkoleniach edukacyjnych, które poszerzają wiedzę na temat wpływu diety na jakość życia. Zalecane są one nie tylko osobom młodym, ale i rodzicom, którzy chcą zadbać o prawidłową wagę dziecka i zminimalizować potrzebę leczenie nadwagi i otyłości w przyszłości.

Jak leczyć otyłość?

Leczenie nadwagi i otyłości związane jest z tym, aby wdrożyć działania pozwalające dojść do prawidłowej masy ciała dziecka. Ponadto należy nauczyć pacjenta, jakich wyborów żywieniowych powinien dokonywać, a z czego rezygnować. Aby osiągnąć takie efekty, wdrażana jest terapia wielomodułowa. Oznacza to, że poza zmianą jadłospisu, należy zadbać o zwiększenie aktywności fizycznej dziecka. 

prawidłowa waga dziecka

Bardzo ważne jest także udzielanie wsparcia pacjentowi w walce z otyłością. W przypadku pacjentów z otyłością w wieku poniżej 12 lat interwencja powinna obejmować całą rodzinę. Wynika to z wpływu otoczenia, jaki ma na wybory dziecka, o czym pisaliśmy powyżej.

To, jak leczyć otyłość, zależy od planu ułożonego przez dietetyka. To właśnie ten specjalista dba o to, aby wdrożyć indywidualnie przygotowany program leczenia otyłości, który uwzględnia możliwości i potrzeby pacjenta. Terapię rozpoczyna się od zmiany stylu życia, a gdy ta nie przynosi oczekiwanych rezultatów, rozważa się farmakoterapię oraz chirurgię bariatryczną.

Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości 

Polski Instytut Dietetyki oferuje Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości skierowany dla wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę w zakresie tych dwóch chorób. Program tego szkolenia zawiera tematy związane z anatomią człowieka i jego procesami metabolicznymi, a także poznaje przyczyny, rozpoznawanie, przebieg i konsekwencje wynikające z nadwagi i otyłości. Ponadto kursant zdobywa kompetencje umożliwiające leczenie i zapobieganie występowania tych chorób.

Jest to kurs online umożliwiający zdobycie tytułu specjalisty ds. leczenia nadwagi i otyłości, udokumentowany certyfikatem w języku polskim i angielskim. Należy podkreślić, w celu podjęcia pracy jako dietetyk, wymagany jest dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu. Innym sposobem jest uzyskanie statusu absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dla dietetyka online. Jest on udostępniony w ofercie Instytucji, która jako jedyna w Polsce może nadawać ten tytuł.