Leczenie otyłości u dzieci – który kurs da mi odpowiednie uprawnienia?

leczenie otyłości u dzieci

Otyłość została uznana za chorobę cywilizacyjną, co świadczy o jej wysokiej skali występowania. Dotyka ona nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Młodzi pacjenci to grupa, z którą prowadzenie terapii cechuje się specjalnym podejściem. W tym artykule dowiesz się, jak dużo dzieci mierzy się z otyłością, jak leczyć osoby z nieprawidłową masą ciała, jak zapobiegać otyłości, a także jak się odpowiednio przygotować do pracy z młodym pacjentem.

Czy dietetyka pediatryczna jest potrzebna?

Otyłość jest wynikiem zaburzonej równowagi pomiędzy ilością spożytej z pokarmami energii a jej zużyciem. Rozwój otyłości jest procesem długotrwałym, w którym rolę odgrywają zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki środowiskowe. 

Czynniki sprzyjające otyłości wśród dzieci:

 • rozwój urbanizacji i przemysłu,
 • zbyt mała ilość spaceru i sportu,
 • częste korzystanie ze środków transportu, 
 • wybieranie zabaw siedzących,
 • brak limitów w spędzaniu czasu przed monitorem,
 • łatwy dostęp do żywności wysokokalorycznej, 
 • nieregularne jedzenie posiłków, 
 • sytuacje stresowe,
 • problemy z emocjami, 
 • konflikty w bliskim otoczeniu.

Zapotrzebowanie na dietetyków pediatrycznych staje się smutną koniecznością. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia nadwaga i otyłość dotyka aż 10% dzieci i młodzieży na świecie. Oszacowano, że w 2025 r. 177 milionów dzieci od 5 do 17 lat będzie zmagało się z nadwagą, a 91 milionów z otyłością. Coraz więcej rodziców będzie potrzebowało pomocy specjalistów w sprawdzaniu nadwagi swoich dzieci. 

Jak leczyć otyłość?

Etiopatogeneza otyłości w wieku rozwojowym jest bardzo złożona, dlatego najlepszą metodą leczenia jest terapia wielomodułowa. Oznacza to, że praca z dzieckiem polega nie tylko na zmianie nawyków żywieniowych, ale również zwiększeniu aktywności fizycznej. Co ważne, wprowadza się dodatkowo strategie behawioralne, które mają na celu wspieranie dziecka podczas terapii.

U dzieci z otyłością najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie programu leczenia otyłości – dopasowanie zindywidualizowanej interwencji żywieniowej, dostosowanej do specyfiki danego etapu rozwoju. Dieta musi zaspokajać potrzeby dziecka w zakresie składników odżywczych. W przypadku pacjentów z otyłością w wieku poniżej 12 lat interwencja powinna obejmować całą rodzinę dziecka.

nadwaga u dziecka

W postępowaniu żywieniowym u dzieci kładzie się nacisk na ograniczenie spożycia pokarmów wysokokalorycznych, w tym zawierających duże ilości tłuszczu i cukru, przy zachowaniu zasady nieeliminowania całkowicie żadnej grupy pokarmowej.

Według zaleceń Europejskiej Agencji ds. Leków i Agencji ds. Żywności i Leków do leczenia otyłości u dzieci należy podejść stopniowo. Terapię rozpoczyna się od zmiany stylu życia, a gdy ta nie przynosi oczekiwanych rezultatów, rozważa się farmakoterapię oraz chirurgię bariatryczną.

Leczenie otyłości u dzieci – jak się przygotować?

Oczywiście wiedza z zakresu opracowania i wdrażania programu leczenia otyłości jest najważniejszym czynnikiem terapii. Jednak dziecko jest szczególnym przykładem pacjenta i bardzo ważne jest podejście specjalisty do rozmowy z nim. Wiedza na temat otyłości powinna być przekazywana w sposób rzeczowy przy użyciu prostego języka. Dietetyk dla dzieci musi wykazywać się optymizmem i otwartością, ale także opanowaniem i cierpliwością. Powinien potrafić dostrzegać i odczytywać przekazywane przez dziecko komunikaty niewerbalne

Warto wybrać kurs, który przygotuje dietetyka do leczenia żywieniowego dziecka. Centrum Doradztwa Zawodowego oferuje aż dwa kursy online w tym zakresie, takie jak:

 • Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości, 
 • Kurs Specjalisty ds. dietetyki pediatrycznej.

Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości szczegółowo omawia te dwa schorzenia. Kursant podczas szkolenia online zapoznaje się z anatomią człowieka i jego procesami metabolicznymi. Dzięki czemu dokładnie poznaje zachodzące w organizmie działania, np. trawienie i wchłanianie substancji odżywczych. Następny moduł omawia otyłość i nadwagę – przyczyn, rozpoznawania, przebiegu, konsekwencji. Na koniec kursant poznaje metody leczenia i zapobiegania występowaniu otyłości.

Kurs Specjalisty ds. dietetyki pediatrycznej skupia się na pracy z dzieckiem. W programie znajdują się zagadnienia dotyczące norm żywieniowych grup wiekowych od czasów niemowlęcych do 18. roku życia. Dodatkowo omawiane są sposoby edukacji młodych osób, czy też kształtowania prawidłowych nawyków. Kursant zdobędzie także przygotowanie z zakresu żywienia w chorobach metabolicznych.

Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości czy Kurs Specjalisty ds. dietetyki pediatrycznej?

Który kurs wybrać? Odpowiadając sobie na pytanie, należy zastanowić się nad tym, jakie są potrzeby kursanta i czego oczekuje od kursu. Każdy z nich przygotowuje kursanta do pracy z pacjentem z nadwagą i otyłością. Kursy można łączyć, dzięki czemu zdobędzie się kompletną wiedzę z zakresu leczenia otyłości u każdego pacjenta.

Warto podkreślić, że absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim. Dokument ten potwierdza zdobycie kwalifikacji specjalisty w zakresie dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości lub dietetyki pediatrycznej. 

Należy podkreślić, że aby rozpocząć działalność jako dietetyk, należy zdobyć dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskać status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych, czy też dietetyki I lub II stopnia.