Dietoterapeuta i jego uprawnienia

uprawnienia dietoterapeuty

Wprowadzenie zdrowych nawyków żywnościowych i aktywności fizycznej staje się coraz bardziej popularne. Wraz z tym wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca tego, jak ważną rolę odgrywa zbilansowana dieta w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Jednak nie dla każdego proces zmiany nawyków na lepsze przychodzi bez problemu. Przyczynia się to do spopularyzowania korzystania z usług oferowanych przez dietetyków.

Powody pojawiających się problemów u pacjentów są bardzo różnorodne. Dotyczą one m.in. nabytych chorób, złych przyzwyczajeń, uwarunkowań psychicznych, dlatego w dietetyce kształtują się coraz to nowsze specjalizacje, np. psychodietetyka. Obecnie kursy oraz szkolenia są doskonałym sposobem, aby poszerzyć swój zakres umiejętności pracy z pacjentem.

Dietoterapeuta – kim jest i jakie są jego uprawnienia?

Dietoterapeuta to interdyscyplinarny specjalista w zakresie dietetyki oraz psychologii. Wiedza dietetyczna umożliwia mu przeprowadzenie oceny stanu odżywienia oraz przygotowanie zbilansowanej diety na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta. Dodatkowo dietetyka uczy, jak zmienić złe nawyki żywieniowe w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia.

Natomiast wiedza psychologiczna pozwala zrozumieć mechanizmy powielania nieodpowiednich zachowań żywieniowych i wdrożenie rozwiązań uwarunkowanych czynnikami psychicznymi. Dietoterapeuta łączy ten zakres umiejętności w swojej pracy z pacjentem. Aby uzyskać uprawnienia dietoterapeuty, należy zostać wykwalifikowanym dietetykiem, który dodatkowo uzyskał specjalizację z zakresu psychodietetyki

W jaki sposób przebiega wizyta u takiego specjalisty?

Wizytę u dietoterapeuty można porównać ze spotkaniem z dietetykiem i psychologiem jednocześnie. Pierwsza wizyta u dietetyka wiąże się zawsze z przeprowadzeniem wywiadu żywieniowego i chorobowego, a także dokonaniem analizy składu ciała. Specjalista zobowiązany jest omówić ten wynik i w zależności od potrzeb podjąć odpowiednie działania terapeutyczne.

Podczas wizyty dietetyk może uznać, że pacjentowi potrzebna jest jedynie edukacja żywieniowa, którą przeprowadza. Jeżeli stwierdzi, że konieczna jest dalsza współpraca, dobiera metody przyszłej pracy i układa indywidualnie dobrany jadłospis. Przeprowadzone pomiary będą służyły do monitorowania efektów.

U pacjentów z problemami z odżywianiem natury psychologicznej niezbędne jest przeprowadzenie dłuższego wywiadu: poznanie nawyków; sytuacji, w których pacjent zmaga się np. z napadami objadania itd. To wymaga większej ilości spotkań terapeutycznych, w których specjalista głównie pełni funkcję słuchacza. Zebrane dane dają możliwość pomocy pacjentom nie tylko z objawami zaburzeń odżywiania, ale także ich przyczynami.

Kursy na dietetyka online

Polski Instytut Dietetyki oferuje trzy rodzaje kursów online na dietetyka, dzięki którym kursant uzyskuje kompletną wiedzę z zakresu dietetyki. Wymienia się tu:

  • Kurs Dietetyki Podstawowy,
  • Kurs Dietetyki Zaawansowany,
  • Kurs Dietetyka.

Kurs Dietetyki Podstawowy w swoim programie zawiera następującą tematykę: zwyczaje żywieniowe i zasady racjonalnego odżywiania człowieka oraz charakterystyka składników pokarmowych. Ponadto dzięki niemu kursant zdobędzie wiedzę z zakresu podstaw anatomii, biomechaniki i fizjologii, a także nauczy się metod leczenia otyłości.

Kurs Dietetyki Zaawansowany uzupełnia wiedzę z ww. kursu w zakresie charakterystyki funkcji narządów organizmu oraz określania stanu odżywienia człowieka. Dodatkowo uczy nowych umiejętności opracowywania zaleceń zdrowego żywienia w różnych schorzeniach. 

Kurs Dietetyka online przygotowuje do pracy z pacjentem w praktyce. Ponadto omawiane są na nim tematy suplementacji w treningach i wellness biznesie, a także zagadnienia związane z profilaktyką społeczną i edukacją żywieniową dzieci. 

Co daje taki kurs i czy trzeba go powtarzać?

Po ukończeniu kursów dietetyki podstawowej oraz zaawansowanej i zdaniu egzaminu końcowego Polski Instytut Dietetyki wydaje uczestnikowi certyfikat ukończenia w języku polskim i angielskim. Dzięki temu kursant ma możliwość kontynuacji nauki na kolejnym poziomie edukacyjnym, co umożliwi późniejsze zdobycie uprawnień do podjęcia pracy jako dietetyk. Z kolei absolwent Kursu Dietetyka otrzymuje dyplom dietetyka oraz certyfikat w języku polskim i angielskim. Uzyskana w ten sposób wiedza i umiejętności są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Warto podkreślić, że ukończenie kursu online dietetyk daje takie same kwalifikacje jak kursu stacjonarnego. Szkolenia dietetyka nie trzeba powtarzać. Zaświadczenia wydawane jest absolwentowi na podstawie odpowiednich rozporządzeń, w związku z czym są dożywotnie i nie wymagają dodatkowych uaktualnień.