Kurs intendenta. Jak wybrać odpowiedni kurs online?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie kursu intendenta.

Intendentem nazywa się osobę, która może pracować w szkołach, placówkach edukacyjnych, poradni dietetycznej, szpitalu, domu pomocy społecznej, cateringu oraz szkoleniach dla firm. Odpowiada on za menu oraz skład jakościowy i ilościowy potraw przygotowywanych przez kucharzy. Dodatkowo zaopatruje magazyny w towary, łącznie z dostarczeniem ich do pomieszczeń magazynowych. Utrzymuje stały poziom ilościowy produktów w magazynach. W tym artykule przedstawimy wymagania kwalifikacyjne intendenta.

Jaką wiedzę powinien zawierać kurs na intendenta?

Aby móc pełnić zawód intendenta, należy posiadać ogromną wiedzę z zakresu chemii żywności, żywienia człowieka, fizjologii oraz technologii żywności. Intendenta powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia szkolnego, poszanowanie, uprzejmość i życzliwość w stosunku do przełożonych, współpracowników, nauczycieli, dzieci i interesantów oraz właściwa kultura życia codziennego. Powinna to być również osoba posługująca się z łatwością aktualnymi rozporządzeniami i przepisami.

Nie jest to najłatwiejszy zawód, ponieważ wszystko co wprowadza intendent (a musi to być zgodne ze wszelkimi wytycznymi narzucanymi przez Gminy, Powiaty, a nawet samego Dyrektora placówki) jest kontrolowane przez liczne komisje oraz restrykcyjne normy. Nie należy zapominać, że osoba chcąca podjąć zatrudnienie jako intendent powinna mieć potwierdzenie swoich kwalifikacji do wykonywania zawodu intendenta.

Czy kurs online to dobry wybór dla intendenta?

Najlepszym rozwiązaniem na zdobycie takich kwalifikacji jest podjęcie kursu online. Treść kursów niezależnie od ich formy, jest dokładnie taka sama, ale kursy niestacjonarne pozwalają zaoszczędzić czas na dojazdy w wybrane przez placówkę miejsce szkoleniowe oraz pieniądze, ponieważ są tańsze niż kursy stacjonarne. Dodatkowo uzyskane kwalifikacje w trakcie kursu intendenta online, potwierdzone dyplomem intendenta są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz standardami ISCO.  Wszystkie materiały otrzymuje się drogą internetową, w taki sam sposób zaliczane są wszelkiego rodzaju testy i egzaminy, a dokumenty przychodzą pocztą. Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.