Jakie wykształcenie powinna mieć intendentka pracująca w szkole?

Osoba, która chce podjąć pracę na stanowisku intendenta szkolnego musi posiadać odpowiednie predyspozycje do wykonywania obowiązków, ponieważ jest to odpowiedzialne stanowisko mające wpływ na zdrowie dzieci. Ponadto powinna być prowadzona odpowiednia dokumentacja intendenta w celu weryfikacji dokonanych czynności. Dlatego też odpowiednie wykształcenie jest niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie.

Czym się zajmuje się intendentka w szkole?

Intendent określany także jako żywieniowiec – to zawód, który charakteryzuje się zarządzaniem sprawami gospodarki materiałowej oraz żywnościowej w różnego typu placówkach. Jego zadaniem jest dbanie o to, by zachowywano prawidłowe funkcjonowanie obiektów w obszarach: administracyjno-gospodarczym, zaopatrzeniowym, gastronomicznym.

To, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku, uzależnione jest od charakteru zatrudniającej jej placówki. Koncentrując się na intendentce szkolnej – w swojej pracy kieruje się standardami określonymi przez Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP), Dobrą Praktykę Higieniczną (GHP) oraz wymogi sanitarne.

Do zadań intendentki szkolnej zalicza się: 

  • nadzór nad pracownikami kuchni,
  • sporządzanie jadłospisów,
  • zamawianie produktów spożywczych,
  • nadzorowanie stanu magazynu,
  • monitorowanie kosztów i opłat za posiłki,
  • prowadzenie dokumentacji intendenta.

Wykształcenie intendenta w szkole

Intendent może być zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych, takich jak: szkoła czy przedszkole, który ma wykształcenie zasadnicze branżowe lub zawodowe o profilu odpowiadającym stanowisku, a dodatkowo co najmniej 2 lata stażu pracy. Z kolei w przypadku osób, które ukończyły szkołę średnią o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań intendenta w szkole – staż pracy musi wynosić minimum rok. Takie ustalenia zostały wprowadzone za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Kurs Intendenta

Praca intendenta w szkole wiąże się z dużą odpowiedzialnością wobec stanu fizycznego uczniów, ponieważ osoba na tym stanowisku wpływa na to, czym żywią się dzieci i jakiej jakości jest to pożywienie. Jadłospisy, które opracowywane są przez intendenta w szkole, powinny być zgodne z zapotrzebowaniem kalorycznym uczniów. Specjalista w tym zakresie powinien mieć udokumentowane kompetencje z zakresu dietetyki.

Należy podkreślić, że dietetykiem może zostać osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyki oferowany przez Polski Instytut Dietetyki.

Po co intendentce w szkole wykształcenie dietetyczne?

Wiedza w zakresie dietetyki jest bardzo potrzebna w opracowywaniu posiłków w ramach żywienia zbiorowego. Intendentka szkolna zobowiązana jest zadbać o to, by produkty spożywcze w placówkach oświatowych miały wysoką jakość, a następnie były przetwarzane w odpowiednich warunkach sanitarno-epidemiologicznych. Jedzenie przygotowywane dla uczniów musi być dla nich bezpieczne.

Żywieniowiec musi ułożyć jadłospis tak, by serwowane posiłki były przede wszystkim zdrowe, prawidłowo zbilansowane, a także różnorodne i lubiane przez dzieci i młodzież. Ponadto tworzone dania muszą spełniać wymogi ustanowione prawnie oraz zalecenia dopasowane dla danej grupy wiekowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.  Zostały one przedstawione w postaci Talerza Zdrowego Żywienia – określającego proporcje produktów w diecie. 

Intendent – kurs online

Kurs Intendenta jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę na temat: roli intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego i zasad jego prowadzenia, podstaw dietetyki, a także przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym zawodzie. Przyszły intendent kurs online może wykonać dzięki platformie e-learningowej, na której znajdują się materiały opracowane przez specjalistów z Polskiego Instytutu Dietetyki.

Absolwent kursu otrzymuje tytuł intendenta zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opartą na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Zawód ten otrzymał numer: 515102.