Jakie są zarobki psychodietetyka?

psychodietetyk

Psychodietetyk jest specjalistą, który poprzez pracę nad motywacją i postrzeganiem własnego ciała pomaga w zmianie nawyków żywieniowych. Zagłębia się w procesy psychologiczne i dzięki tej wiedzy, potrafi w odpowiedni sposób pomóc z problemami związanymi z odżywianiem. Wymaga to od psychodietetyka obszernej wiedzy z zakresu dietetyki oraz psychologii. Oprócz tego powinno się być osobą komunikatywną, otwartą i gotową do ciągłego dokształcania się, ponieważ wiedza z zakresu dietetyki jest cały czas aktualizowana.

Zarobki psychodietetyka a miejsce pracy

Wykształcony psychodietetyk ma możliwość znalezienia zatrudnienia w placówkach, które zajmują się żywieniem oraz terapią żywieniową. Ponadto może także rozpocząć własną działalność gospodarczą i otworzyć swój gabinet. Wybór miejsca pracy wpływa na to, jakie są jego zarobki, ponieważ osoba świadcząca usługi na własną rękę zazwyczaj ma wynagrodzenie większe niż pracownik działający na zatrudnieniu.

Psychodietetyk może pracować m.in.w:

 • klinikach,
 • szpitalach,
 • poradniach dietetycznych,
 • cateringach,
 • firmach coachingowych,
 • szkoleniach dla firm,
 • domach pomocy społecznej.

Ile zarabia psychodietetyk? 

Nie ma statystyk ściśle określających wysokość wynagrodzenia psychodietetyka. Przeglądając jednak oferty tych specjalistów, można określić widełki cenowe za konsultacje, które wahają się od 150 zł do 250 zł – w zależności od czasu poświęconego na konsultacje. 

Z kolei w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń oszacowano medianę zarobków dietetyka na 3550 zł brutto. Należy jednak zwrócić uwagę, że są to dane szacunkowe dla dietetyka bez uwzględnienia jego specjalizacji. W związku z tym podana kwota nie przekłada się bezpośrednio na to, ile zarabia psychodietetyk.

Zdobądź wiedzę w zakresie psychodietetyki na “Kursie Psychodietetyki” online

Czynniki wpływające na zarobki psychodietetyka

Tak jak już wspominaliśmy, na zarobki w pracy psychodietetyka ma wpływ to, gdzie zatrudniony jest dany specjalista. Ponadto psychodietetycy z odpowiednim wykształceniem oraz większym doświadczeniem mają szansę wynegocjować dla siebie lepsze stawki za świadczone usługi

psychologia jedzenia

Do czynników wpływających na to, ile zarabia psychodietetyk, zaliczamy m.in.:

 • wszechstronność oferowanych usług;
 • ilość klientów;
 • działania marketingowe;
 • miejscowość, w której się pracuje;
 • typ działalności;
 • konkurencję.

Wykształcenie psychodietetyka

Aby pracować w zawodzie psychodietetyka lub prowadzić własną działalność psychodietetyczną, powinno się zdobyć wykształcenie w tym zakresie. Psychodietetykiem może mianować się osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania zawodu dietetyka, a dodatkowo uzupełniła swoją wiedzę w zakresie psychodietetyki.

Taką możliwość dają kursy online, a w tym Kurs Psychodietetyki, oferowany przez Polski Instytut Dietetyki od lat specjalizujący się w kształceniu na odległość. Udokumentowaniem faktu, że instytut prowadzi swoje szkolenia zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami jest otrzymanie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2015. Materiały dostępne na naszej platformie e-learningowej zostały opracowane przez specjalistów i są dostępne dla uczestnika przez cały okres odbywania kursu.

Uczestnik, który pozytywnie ukończy naukę na “Kursie Psychodietetyki” otrzymuje zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu psychodietetyki w języku polskim i angielskim.

Jednak, aby rozpocząć działalność jako dietetyk, należy zdobyć dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskać status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyki udostępniony w ofercie Instytucji, na który składają się: “Kurs Dietetyki Podstawowy”, “Kurs Dietetyki Zaawansowany” oraz “Kurs Dietetyka”.