Jak uzyskać tytuł zawodowy dietetyka?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://pid.edu.pl/kursy/136/kurs-dietetyka/src-BlogDiet

Zawód dietetyka to praca z drugim człowiekiem. Bazuje się na jego problemach nie tylko żywieniowych, często są to problemy natury psychologiczno-emocjonalnej, stąd zawód ten jest bardzo wymagający pod względem kompetencji miękkich oraz dużej ilości wiedzy, jaka musi wykazywać się profesjonalny dietetyk. W tym artykule opiszemy, na czym polega zawód dietetyka oraz zaproponujemy najlepszą możliwą formę zdobycia tytułu zawodowego dietetyka.

Ujmując zawód dietetyka ogólnie, to dietetyk zajmuje się układaniem indywidualnych diet do potrzeb konkretnego pacjenta. Oprócz kontaktu z drugim człowiekiem i diagnozowaniu jego potrzeb, dietetyk prowadzi dokumentację medyczną, nierzadko również pełni funkcję edukatora, uświadamiając ludziom jak funkcjonuje ich organizm i jak powinni o niego dbać pod względem żywieniowym. Oprócz tego, dietetyk bardzo często odpowiada za nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw. Jak można zauważyć, zawód ten wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała, psychologii, fizjologii, technologii i chemii żywności oraz jest to ciągle aktualizująca się wiedza.

Jeżeli kandydata na dietetyka nie przerażają obowiązki zawodowe ani ilość nauki, jaką należy posiąść by godnie reprezentować ten zawód, to należy teraz rozważyć możliwości uzyskania tytułu dietetyka. Istnieją dwie, równoważne opcje – pierwsza, to podjęcie studiów dietetycznych, składających się z 5 lat nauki, które realizują program studiów zgodnie z wytycznymi MPiPS, dzięki czemu uzyskany tytuł mgr dietetyki daje uprawnienia do pracy w zawodzie. Drugą opcją, jest podjęcie kursu stacjonarnego lub online poruszającego tę samą tematykę co pięcioletnie studia. Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał zgodny z programem MPiPS.

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Jest to innowacyjna forma kształcenia, która pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową, a materiał dydaktyczny jest dokładnie taki sam co na studiach. Platformą e-learningową, która gwarantuje dyplom dietetyka zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).