Dietetyk bez studiów – czy jest to możliwe?

Dietetyk bez studiów

Z uwagi na coraz większe zagrożenie chorobami związanymi z nieodpowiednim żywieniem oraz jednoczesnym trendem na posiadanie wysportowanej i szczupłej sylwetki, wzrasta zainteresowanie usługami świadczonymi przez dietetyków. Większa świadomość swojego ciała, a także kampanie reklamowe promujące zdrową żywność sprawiły, że coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co spożywa. 

Również osoby borykające się z różnego rodzaju problemami na tle żywieniowym – np. nadwagą czy anoreksją – chętniej sięgają po pomoc specjalisty. Rosnące zainteresowanie usługami dietetyka generują również większe zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym kierunku, co sprawia, że rośnie liczba osób rozważających poprowadzenie swojej ścieżki zawodowej w tym kierunku. Dietetyk bez studiów – czy jest to w ogóle możliwe?

Kto to jest dietetyk?

W powszechnej opinii dietetyk jest osobą, która zajmuje się tylko dobieraniem diet i to jedynie dla osób otyłych. Jak się jednak okazuje, zakres świadczonych usług przez dietetyków jest znacznie szerszy. Wiele z nich znaleźć można w definicji Polskiego Towarzystwa Dietetyki (dostępnej na stronie: www.ptd.org.pl), według której dietetyk jest: 

“wykwalifikowanym specjalistą ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialny za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych. Zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia”.

W związku z tym do zadań dietetyka zalicza się:

  • opracowywanie planu żywieniowego na podstawie indywidualnych potrzeb i preferencji;
  • ocenianie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze;
  • edukowanie w zakresie sposobów zmiany nawyków żywieniowych oraz ich wpływu na stan zdrowia;
  • udzielanie konsultacji, wsparcia w zakresie żywienia;
  • monitorowanie wpływu dietoterapii i dokumentowanie efektów.

Zdobądź uprawnienia dietetyka podczas 3-etapowego kursu dietetycznego

Jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby być dietetykiem? 

W związku z rosnącym zainteresowaniem usług świadczonych przez dietetyka coraz więcej osób upatruje swoich szans w tym zawodzie. Niektórzy decyzję podejmują już pod koniec szkoły podstawowej, kierując się w szkole średniej do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Inni obierają ten kierunek na swojej ścieżce edukacyjnej po ukończeniu liceum lub technikum, wybierając studia dietetyczne, których ukończenie umożliwia pracę w tym zawodzie.

Co jednak z osobami, które nie posiadają studiów z obszaru tej dziedziny? Jak się okazuje, droga dla aspirujących dietetyków wciąż pozostaje otwarta. Obecnie istnieje kilka ścieżek edukacji oraz możliwości uzyskiwania i uzupełniania wiedzy w zakresie dietetyki. Jedną z nich jest ukończenie studiów. Drugą możliwością jest ukończenie kursu specjalistycznego prowadzonego przez instytucje oświatowe do tego uprawnione. Wszystko za sprawą aktualnego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, który określa konkretne wymagania, aby pełnić funkcję dietetyka. 

kurs dietetyki

Według tego aktu prawnego dietetykiem może być osoba, która m.in.:

  • ukończyła szkołę policealną – publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej – i uzyskała tytuł zawodowy dietetyka bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dietetyk,
  • ukończyła technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika technologii żywienia o specjalności dietetyka.

Innym sposobem na to, aby zostać dietetykiem, jest udział w 3-stopniowym kursie oferowanym przez Polski Instytut Dietetyki, na który składa się:

  • “Kurs Dietetyki Podstawowy”, 
  • “Kurs Dietetyki Zaawansowany”,
  • “Kurs Dietetyka”.

Dyplom dietetyka po kursie dietetycznym 

Po ukończeniu wszystkich etapów kursu dietetycznego absolwenci otrzymują tytuł i dyplom dietetyka z kodem zawodu, który potwierdza posiadanie odpowiednich umiejętności do pracy w tym zawodzie. Jest to dokument o takiej samej mocy prawnej, jak w przypadku szkoleń przeprowadzanych w trybie stacjonarnym i pozwala podjąć legalną pracę m.in. w poradniach dietetycznych, cateringach czy różnego rodzaju szkoleniach. 

Co więcej, uczestnicy po każdym etapie szkolenia otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim i zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej. Dokumenty te wydawane są dożywotnio i nie trzeba ich uaktualniać. 

Polski Instytut Dietetyki otrzymał Certyfikat Jakości ISO 9001:2015, co potwierdza przestrzeganie międzynarodowych norm i standardów pod kątem jakości. Kadrę zasila grono doświadczonych i uznanych specjalistów prowadzących badania w obszarze dietetyki, psychologii oraz sportu. Dzięki temu kursanci otrzymują kompleksową wiedzę z zakresu dietetyki. 

Ponadto Polski Instytut Dietetyki jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy.

FAQ – wykształcenie dietetyka

Czy można być dietetykiem bez studiów? 

Tak, istnieje możliwość podjęcia pracy jako dietetyk bez ukończenia studiów dietetycznych. Jednak nie jest to możliwe bez zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności potwierdzonej dyplomem dietetyka otrzymanym po ukończonym 3-stopniowy kursie dietetyki online udostępniony w ofercie Instytucji albo za pomocą uzyskanego statusu absolwenta technologii żywności. 

dietetyka online

Czy można być dietetykiem po kursie? 

Tak, można pracować jako dietetyk po kursie, o ile uczestnik zakończy pozytywnie kształcenie na tym szkoleniu i zdobędzie po nim tytuł dietetyka. Taką możliwość oferuje Polski Instytut Dietetyki, który otrzymał Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że instytut prowadzi swoje kursy zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami. Warto podkreślić, że tytuł dietetyka otrzymuje się po 3-stopniowym kursie, na który składa się: “Kurs Dietetyki Podstawowy”, “Kurs Dietetyki Zaawansowany” i “Kurs Dietetyka”.

Ile kosztuje kurs na dietetyka?

Cena za “Kurs Dietetyka” znajdujący się w naszej ofercie wynosi 899 zł. Natomiast “Kurs Dietetyki Podstawowy” kosztuje 699 zł, a “Kurs Dietetyki Zaawansowany” – 799 zł. Do wskazanych kwot doliczamy również standardową, jednorazową opłatę wpisową. Warto podkreślić, że za zakup całego pakietu szkoleniowego przyznawany jest rabat, a płatność można rozłożyć na raty. Koszty kursu na dietetyka mogą ulec zmianie, dlatego po informacje na temat aktualnej oferty odsyłamy na stronę: https://pid.edu.pl/

Czy można być dietetykiem bez matury? 

Tak, można zostać dietetykiem bez matury, o ile dana osoba zdecyduje się na kształcenie na 3-stopniowym kursie dietetyki oferowanym przez Polski Instytut Dietetyki i ukończy pozytywnie każdy z jego etapów. Wtedy to absolwent otrzymuje tytuł i dyplom dietetyka z kodem zawodu.  Studia na kierunku Dietetyka są przeznaczone jedynie dla osób, które nie tylko zdały maturę, ale i uzyskały konkretną liczbę punktów (w zależności od wymagań uczelni).

Kto nie może być dietetykiem? 

Dietetykiem nie może być osoba, która nie ma uprawnień do wykonywania tego zawodu. Ze względu na duży wpływ żywienia na zdrowie ludzi, a także odpowiedzialność dietetyków za swoich pacjentów, specjalistą tym nie może zostać osoba bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności.