Dietetyk bez studiów – czy jest to możliwe?

Dietetyk bez studiów

Z uwagi na coraz większe zagrożenie chorobami związanymi z nieodpowiednim żywieniem oraz jednoczesnym trendem na posiadanie wysportowanej i szczupłej sylwetki, wzrasta zainteresowanie usługami świadczonymi przez dietetyków. Większa świadomość swojego ciała, a także kampanie reklamowe promujące zdrową żywność sprawiły, że coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co spożywa. Również osoby borykające się z różnego rodzaju problemami na tle żywieniowym – np. nadwagą czy anoreksją – chętniej sięgają po pomoc specjalisty. Coraz większe zainteresowanie usługami dietetyka generują również większe zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym kierunku, co sprawia, że rośnie liczba osób rozważających poprowadzenie swojej ścieżki zawodowej w tym kierunku. Dietetyk bez studiów – czy jest to w ogóle możliwe?

Kto to jest dietetyk?

W powszechnej opinii dietetyk jest osobą, która zajmuje się jedynie dobieraniem diet i to jedynie dla osób otyłych. Jak się jednak okazuje, zakres świadczonych usług przez dietetyków jest znacznie szerszy. Wiele z nich znaleźć można w definicji Polskiego Towarzystwa Dietetyki, które określa go jako wykwalifikowanego specjalistę ochrony zdrowia, posiadającego bogatą wiedzę z obszaru żywienia – zarówno człowieka chorego, jak i zdrowego. Prowadzi profilaktykę chorób przez dobór odpowiedniej diety oraz odpowiada za leczenie żywieniowe w różnych stanach zdrowotnych. Pełni także rolę edukatora w zakresie prawidłowego odżywiania.

W związku z rosnącym zainteresowaniem usług świadczonych przez dietetyka, coraz więcej osób upatruje swoich szans w tym zawodzie. Niektórzy decyzję podejmują już pod koniec szkoły podstawowej kierując się w szkole średniej do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Inni obierają ten kierunek na swojej ścieżce edukacyjnej po ukończeniu liceum lub technikum wybierając studia dotyczące dietetyki. Co jednak z osobami, które nie posiadają wykształcenia i studiów z obszaru tej dziedziny?

Kto może zostać dietetykiem?

Jak się okazuje, droga dla aspirujących dietetyków wciąż pozostaje otwarta. Wszystko za sprawą aktualnego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, który określa konkretne wymagania, aby pełnić funkcję dietetyka. Według tego aktu prawnego, dietetykiem może być osoba, która m.in.:

  • ukończyła szkołę policealną – publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej – i uzyskała tytuł zawodowy dietetyka bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dietetyk,
  • ukończyła technikum bądź szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika technologii żywienia o specjalności dietetyka lub tytuł zawodowy magistra bądź licencjata na kierunku dietetyka.

Co dają kursy dietetyczne?

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zapewniają kursy oferowane przez Polski Instytut Dietetyki, który oferuje Kurs dietetyki podstawowej, Kurs dietetyki zaawansowanej oraz Kurs dietetyka w formie e-learningowych szkoleń. Dzięki tej innowacyjnej formie kształcenia kursanci mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy w zawodzie bez wychodzenia z domu. Mogą oni samodzielnie decydować ile czasu w danym dniu mogą lub chcą poświęcić na naukę, która odbywa się w całości on-line.

Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują dyplom dietetyka, który potwierdza posiadanie odpowiednich umiejętności. Jest to dokument o takiej samej mocy prawnej, jak w przypadku szkoleń przeprowadzanych w trybie stacjonarnym i pozwala podjąć legalną pracę m.in. w poradniach dietetycznych, cateringach czy różnego rodzaju szkoleniach.

Kursy specjalistyczne prowadzone przez instytucje oświatowe uprawione do zwiększania kwalifikacji i nadawania tytułu Dietetyka są kolejną ścieżka zdobywania kwalifikacji dietetyka.

Dietetyka – Kursy PID

Polski Instytut Dietetyki otrzymał Certyfikat Jakości ISO 9001:2015, co potwierdza przestrzeganie międzynarodowych norm i standardów pod kątem jakości. Kadrę zasila grono doświadczonych i uznanych specjalistów prowadzących badania w obszarze dietetyki, psychologii oraz sportu. Dzięki temu, kursanci otrzymują kompleksową wiedzę z najważniejszych tematów dietetyki. Co istotne, zaświadczenia o realizacji kursu wydawane są dożywotnio i nie trzeba ich uaktualniać. PID jest wpisany również do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Dzięki temu osoby bezrobotne mogą wnioskować o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy swojej gminy.