Intendent a dietetyk – podobieństwa i różnice

intendentka w szkole

Obserwując zadania intendenta, można powiedzieć, że jest to osoba, która uzupełnia pracę dietetyka. Zajmuje się on praktycznymi działaniami związanymi z żywieniem, a także dba o czynności administracyjne. Zawody te ściśle współpracują ze sobą, jednak intendent odpowiedzialny jest za to, co faktycznie spożywa dana osoba w jego miejscu zatrudnienia. Dlatego też intendent musi zdobyć odpowiednie kompetencje, by w prawidłowy sposób wykonywać powierzone mu zadania.

Intendent – kto to i czym się zajmuje?

Intendent jest to osoba odpowiedzialna m.in. za zaopatrzenie w żywność miejsca pracy. Ponadto ponosi odpowiedzialność za tworzone zamówienia, a później przygotowywanie i przechowywanie pożywienia. Jedzenie to produkt wymagający dużej opieki w celu zadbania o zdrowie spożywających, dlatego intendent musi również przygotowywać odpowiednią dokumentację, potwierdzającą zachowanie środków bezpieczeństwa.

Szczegółowe zadania powierzone intendentowi różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia. W celu dokonania charakterystyki tego zawodu wykażemy obowiązki osoby zatrudnionej w placówce oświatowej. Do zadań intendentki w szkole należą:

 • kierowanie procesem produkcji posiłków,
 • nadzór nad pracownikami kuchni,
 • sporządzanie jadłospisów zgodnie z kalorycznością i zapotrzebowaniem uczniów,
 • racjonalne składanie zamówień na produkty spożywcze,
 • nadzorowanie kosztów za przygotowywane pożywienie,
 • przyjmowanie wpłat za posiłki,
 • prowadzenie dokumentacji żywieniowej,
 • kontrolowanie stanu magazynu z żywnością.

kolorowe jedzenie

Intendentka w szkole stosuje zasady pracy zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP), Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP), a także obowiązującymi przepisami prawa i wymogami Inspekcji Sanitarnej. Co musi być potwierdzone odpowiednio przygotowaną dokumentacją intendenta.

Dokumentacja intendenta 

Jak było wyżej wspomniane, jednym z zadań intendentki w szkole jest prowadzenie dokumentacji. Obejmuje ona zagadnienia związane z: finansami, kontrolą jakości, czy też wyznaczonymi normami dla posiłków.

Dokumentacja intendenta składa się m.in. z:

 • rozliczeń finansowych zakupionych produktów,
 • kwitariuszy przyjmowanych wpłat,
 • protokołów ze szkoleń pracowników kuchni,
 • wymogów i raportów sanitarnych kuchni,
 • dzienników żywienia,
 • zestawień artykułów żywnościowych,
 • ewaluacji zadań itd.

Intendent a dietetyk – porównanie zawodów

Główną różnicą między tymi zawodami jest to, że dietetyk ma uprawnienia do tego, by prowadzić diagnostykę i leczenie poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Może on przeprowadzić analizę oraz ocenę masy ciała, a następnie pomaga bezpiecznie schudnąć lub przytyć – w zależności od potrzeb pacjentów.

Dietetyk opracowuje zalecenia żywieniowe dostosowane do zdiagnozowanych chorób, preferencji i wieku, natomiast intendent wdraża je podczas planowania posiłków. W odróżnieniu od osoby zajmującej się dietoterapią intendent bierze udział w przygotowywaniu pożywienia dla innych osób – od opracowywania zamówień, kontrolowania procesu gotowania, po wydawanie posiłków. Ma on realny wpływ na to, co spożywa dana osoba, a ponadto dba o jakość tego pożywienia.

Podstawowymi zadaniami, które łączą te zawody, są: układanie jadłospisów, uwzględnianie w posiłkach zaleceń żywieniowych w przypadku nietolerancji i alergii, a także edukacja z zakresu kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych.

Kurs intendenta

Oferowany przez Polski Instytut Dietetyki Kurs Intendenta umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy jako intendent. Program kursu obejmuje informacje na temat roli intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego i zasad jego prowadzenia, podstaw dietetyki, a także przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Kurs Intendenta jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę w ww. zakresie. Szkolenie odbywa się w formie online za pośrednictwem platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały opracowane przez specjalistów z Polskiego Instytutu Dietetyki.

Absolwent kursu otrzymuje tytuł intendenta zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opartą na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Zawód ten otrzymał numer: 515102.

Należy podkreślić, w celu podjęcia pracy jako intendent należy zdobyć kwalifikacje dietetyka. W tym celu wymagany jest dyplom uprawniający do wykonywania zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych, czy też dietetyki I lub II stopnia.