Psychodietetyka dla seniora – kiedy jest konieczna?

seniorzy u psychodietetyka

Zaburzenia odżywiania dotykają osoby w każdym wieku. Często jest to problem przypisywany dzieciom i młodzieży, jednak borykają się z nim również seniorzy. Wtedy to konieczna jest wizyta u psychologa lub psychiatry, a także u specjalisty ds. żywienia. Warto udać się do psychodietetyka, który w swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu: psychologii, dietetyki i medycyny. 

Powody zaburzeń odżywiania osób starszych

Osoby w podeszłym wieku znacznie częściej mierzą się z różnego typu chorobami, a w związku z tym przyswajają więcej leków. Ponadto zachodzi proces starzenia, który wpływa na fizjologiczny spadek wielu funkcji organizmu. To wszystko oddziałuje na potrzebę modyfikacji diety, która dopasowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Nierzadko osoby starsze muszą zmierzyć się także z samotnością, „zespołem utraty”, niesamodzielnością lub ubóstwem. Są to czynniki, które mogą wpływać na zdrowie psychiczne seniora i wpłynąć na występowanie niedożywienia lub zaburzeń odżywiania, takich jak: anoreksja, nadmierne objadanie się, otyłość itd. Wtedy do zachodzi konieczność współpracy specjalistów w zakresie terapii psychologicznej i dietetycznej.

Psychodietetyk – praca z pacjentem w podeszłym wieku

Psychodietetyk zajmuje się leczeniem żywieniowym pacjentów na podstawie przeprowadzonego przez niego wywiadu, a także analizy masy i składu ciała oraz zapotrzebowania kalorycznego. Ponadto uwzględnia jego wiek oraz występujące choroby i zaburzenia dietozależne. Jest to bardzo ważne podczas wyznaczania diety według indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Warto dodać, że psychodietetyk pracę swoją wykonuje zarówno w gabinetach dietetycznych, jak i szpitalach, domach pomocy społecznej lub klinikach. Współpracuje z różnym typem pacjentów, ale musi pamiętać, aby nie traktować seniora jak małe dziecko. Należy okazywać pacjentowi szacunek, a także powinien mieć on możliwość podejmowania decyzji dotyczących organizacji własnej diety. Ponadto psychodietetyk pracując z seniorem, musi wykazać się empatią, wyrozumiałością i cierpliwością

Zalety kursu psychodietetyka online

Przyszły psychodietetyk kurs umożliwiający zdobycie specjalistycznej wiedzy może wykonać w dowolnym miejscu, o ile kursant ma dostęp do internetu i urządzenia mobilnego. Takie rozwiązanie oferuje Polski Instytut Dietetyki, który w swojej ofercie ma Kurs Psychodietetyki online. Znajduje się on na platformie e-learningowej stworzonej tak, aby proces nauki odbywał się w sposób intuicyjny i efektywny.

seniorzy u psychodietetyka

Program zawiera cztery moduły, takie jak: wstęp do psychodietetyki; psychologia nadmiernego jedzenia; metody regulacji sposobu odżywiania; zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem. Każdy z nich rozbudowany jest przez tematy pokrewne. Dzięki temu w zakresie psychodietetyki kurs zawiera wszystkie, najważniejsze zagadnienia. Dlatego też kształcenie online nie odbiega jakością od tradycyjnego nauczania. Ponadto kursy psychodietetyka online umożliwiają swobodę w gospodarowaniu czasem, gdyż przyswajanie wiedzy odbywa się we własnym tempie.

Kurs psychodietetyka online – kto może na niego przystąpić i co on daje?

Szkolenia psychodietetyczne przeznaczone są dla osób, które chcą zgłębić wiedzę na temat psychologii odchudzania, leczenia żywieniowego, ale nie tylko. Kurs dla psychodietetyka online to szczególnie przydatne rozwiązanie dla osób o ograniczonych możliwościach dojazdu na tradycyjne kształcenie lub uczestników, którzy chcą połączyć naukę z innymi obowiązkami.

Jednak należy podkreślić, że dietetykiem może zostać osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyki online udostępniony w ofercie Instytucji.

Po ukończonym Kursie Psychodietetyki online uczestnik otrzymuje od Polskiego Instytutu Dietetyki certyfikat w języku polskim i angielskim