Czy intendent może pracować wyłącznie w placówkach oświatowych?

intendent kurs online

Posiłki mają duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego też odpowiednio przeprowadzony proces żywienia zbiorowego stanowi istotny punkt funkcjonowania różnego typu placówek. W związku z tym zatrudnia się intendenta. Kto to jest, jakie są jego zadania, a także gdzie może pracować – opisane zostanie w dalszej części artykułu.

Intendent – kto to?

Intendent to pracownik, którego zatrudnia się, aby zajmował się sprawami związanymi z żywnością. Oznacza to, że osoba ta jest odpowiedzialna za organizowane i realizację zaopatrzenia i artykułów spożywczych, a także prowadzenie gospodarki inwentarzowo-materiałowej. Czynności te zależne są od miejsca pracy intendenta i ustalonego tam zakresu zadań.

Osoba ta sprawuje także funkcję zarządczą, ponieważ ma obowiązek analizować oferty handlowe i wybierać najkorzystniejsze oraz dbać o odpowiednie sporządzanie zamówień zgodnie z potrzebami i jadłospisem. Ponadto praca intendenta polega na kontrolowaniu magazynów, jakości pożywienia, a także opracowywaniu rozliczeń finansowych.

Miejsca pracy intendenta

Najczęściej kojarzonym miejscem pracy intendenta jest szkoła. Jest to zgodne z prawdą, ponieważ taki pracownik jest potrzebny w każdej placówce oświatowej. Jednak nie jest to jedyny rodzaj obiektu, w którym może on znaleźć zatrudnienie. Intendenci potrzebni są w placówkach w zakresie: administracyjno-gospodarczym, zaopatrzeniowym, gastronomicznym i hotelowym

praca intendent

Oznacza to, że osoba odpowiedzialna za organizację żywienia może pracować w miejscach, gdzie organizowane jest żywienie zbiorowe, np. w hotelach, internatach, domach pomocy społecznej, a nawet na statkach.

Kurs dietetyki dla intendenta, czyli co osoba na tym stanowisku musi wiedzieć

W pracy intendenta wiedza z zakresu dietetyki jest niezbędna, ponieważ osoba na tym stanowisku układa jadłospisy. Dlatego też musi znać zasady żywienia różnych grup ludności zgodnie z założonymi normami oraz potrafić dobierać produkty dla osób zmagających się z nietolerancjami i alergiami. Ponadto powinien wiedzieć, jak ważna jest zbilansowana dieta, a także rozpoznawać błędy żywieniowe. 

Intendent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wydawanych posiłków, a także przechowywania produktów. W związku z tym opanowanie podstaw dietetyki jest obowiązkowe do tego, aby prawidłowo realizować powierzone zadania. Dodatkowo zaleca się, by stale doskonalić swoje kompetencje zawodowe lub samodzielnie poszerzać swoje umiejętności. W tym celu przydatny jest kurs dietetyki lub szkolenie dla intendenta.

Intendent kurs online

Polskiego Instytut Dietetyki oferuje Kurs Intendenta online, który umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w tym zawodzie. Dla przyszłego intendenta kurs online będzie rozwiązaniem, które pomoże mu połączyć swoje dotychczasowe obowiązki z kształceniem. Program tego szkolenia obejmuje informacje na temat roli tego specjalisty w zakładzie żywienia zbiorowego i reguł jego prowadzenia, podstaw dietetyki, a także przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Intendent kurs online może wykonać za pośrednictwem platformy e-learningowej, na której znajdują się niezbędne materiały. Czas realizacji kształcenia zależy od indywidualnych możliwości i preferencji kursanta. Absolwent kursu otrzymuje dyplom intendenta wraz z tytułem oraz certyfikat w języku polskim i angielskim.

Należy podkreślić, w celu podjęcia pracy jako intendent należy zdobyć kwalifikacje dietetyka. W tym celu wymagany jest dyplom uprawniający do wykonywania zawodu dietetyka albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych, czy też dietetyki I lub II stopnia.