Otyłość olbrzymia – objawy i zagrożenia

otyłość olbrzymia

Niestety współcześnie otyłość coraz częściej dotyka nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Według Narodowego Funduszu Zdrowia występuje ona u 15,4% mężczyzn i 15,2% kobiet (badania te przeprowadzono w latach 2019-2020). W związku z tym edukacja zdrowotna w zakresie tego, jak zapobiec otyłości, jest bardzo ważna. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania, czy otyłość to choroba, a także skupimy się na omówieniu objawów i zagrożeń otyłości olbrzymiej.

Czy otyłość to choroba?

Otyłość objawia się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, co powoduje zaburzenia w organizmie i wpływa na powstanie cukrzycy typu 2., miażdżycy, powikłań sercowo-naczyniowych i nie tylko. Jest to problem, który dotyka ludzi niezależnie od wieku, ponieważ obserwuje się go zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u dorosłych. Zatem, czy otyłość to choroba? Tak, jest to przewlekła choroba charakteryzująca się ona złożoną etiologią, dlatego jej terapia wymaga holistycznych rozwiązań opracowanych przez specjalistów. 

Zapisz się na „Kurs Dietetyki Klinicznej”, by poznać metody leczenia żywieniowego w chorobach klinicznych

Stopnie otyłości

Wymienia się różne rodzaje oraz stopnie otyłości, które wyznacza się na podstawie stworzonych w tym celu narzędzi. Jednym z nich jest wskaźnik BMI (Body Mass Index), który oblicza się, dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez kwadrat wzrostu (w metrach). W tym przypadku klasyfikacja wygląda następująco:

  1. I stopień otyłości – BMI od 30 do 34,9; 
  2. II stopień otyłości – BMI od 35 do 39,9;
  3. III stopień otyłości (nazywany otyłością olbrzymią) – BMI wynosi powyżej 40.

Jak uwidacznia się otyłość olbrzymia i jakie są jej konsekwencje?

Tak jak wspominaliśmy, otyłość przyczynia się do rozwoju wielu schorzeń co stanowi główne zagrożenie dla pacjenta. Przede wszystkim dlatego, że osoby te narażone są na poważne choroby, które mogą doprowadzić nawet do śmierci. Otyłość olbrzymia może prowadzić do podwyższonego ciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca i udaru mózgu. Co więcej, często schorzeniami współistniejącymi są poważne choroby, takie jak cukrzyca typu 2, choroby wątroby stłuszczenie wątroby czy marskość. 

Otyłość olbrzymią przede wszystkim można dostrzec po nadmiernej masie ciała, która jest wyższa niż zalecane wartości dla wzrostu, płci oraz aktywności. Prowadzi to do tego, że pacjent ma trudności z chodzeniem i wykonywaniem prostych czynności ze względu na przeciążenie stawów i występująca przy tym osteoartroza. Problemy z poruszaniem się wzmacniane są przez zadyszkę pojawiającą się nawet podczas wykonywania niewielkiego wysiłku fizycznego. Dodatkowo u osób z otyłością olbrzymią może uwidaczniać się niskie poczucie własnej wartości, co sprzyja wystąpieniu depresji i lęku. 

Jak zapobiec otyłości olbrzymiej?

Podstawowym sposobem zapobiegania otyłości jest edukowanie. Propagowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, na który składa się racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna, stanowi istotny element w przeciwdziałaniu różnorodnym chorobom cywilizacyjnym. W związku z tym działalność uświadamiająca dietetyków ma bardzo duże znaczenie.

czy otyłość to choroba

Jednak, jak zapobiec otyłości olbrzymiej? W sytuacji, gdy osoba zmaga się już z otyłością I stopnia należy natychmiastowo wdrożyć działania mające na celu redukcję masy ciała, w tym: dietę i aktywność fizyczną. Przy II stopniu dodatkowo włącza się leczenie farmakologiczne, aby uzyskać lepsze wyniki. Oczywiście plan terapii musi zostać opracowany przez dietetyka klinicznego. 

Niestety w przypadku otyłości olbrzymiej działania te mogą być niewystarczające, co jest wskazaniem do wykonania operacji bariatrycznej, występującej w trzech procedurach operacyjnych: restrykcyjnej, zmniejszającej wchłanianie lub mieszanej. Więcej na temat otyłości olbrzymiej można przeczytać w naszym artykule: Co to jest otyłość kliniczna? 

Dietetyka kliniczna – kurs dla specjalistów

Dietetyka kliniczna zajmuje się wyznaczaniem sposobów zmian, które są niezbędne do poprawy sytuacji zdrowotnej pacjenta w różnego typu chorobach poprzez leczenie żywieniowe człowieka. Oferowany przez nas “Kurs Dietetyki Klinicznej” przeznaczony jest dla wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia w chorobie. A dla dietetyków sposobem na zdobycie specjalizacji w zakresie dietetyki klinicznej.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie MEN i certyfikaty w języku polskim i angielskim o ukończeniu szkolenia. Warto podkreślić, że aby podjąć pracę jako dietetyk kliniczny, należy zdobyć tytuł dietetyka. Jest to możliwe za pomocą ukończonych kierunkowych studiów wyższych lub 3-stopniowego kursu dla dietetyka. Jest on udostępniony w ofercie Instytucji, która jako jedyna w Polsce może nadawać ten tytuł.