Intendentka w szkole – co robi?

Co robi intendentka w szkole?

Czy połączenie pracy administracyjnej, dietetyka i zaopatrzeniowca na jednym stanowisku jest możliwe? Tak – i taką właśnie funkcję pełni intendent. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, jak dokładnie wygląda praca na stanowisku szkolnego żywieniowca.

Szkolne posiłki od A do Z

Intendent może znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach, takich jak przedszkola, domy pomocy społecznej, firmy cateringowe czy inne miejsca żywienia zbiorowego. Głównie jednak odnosi się to do pracy w szkołach, gdzie intendent zajmuje się przede wszystkim komponowaniem jadłospisów dla dzieci, zaopatrzeniem placówki w artykuły spożywcze i nadzór nad odpowiednim przygotowaniem, przechowywaniem i rozliczeniem tych produktów. Intendenci w szkołach sprawują również nadzór nad personelem gospodarczym pilnując, aby posiłki były odpowiednio przygotowywane, zachowane zostały zasady higieny i wszelkie wymogi nałożone na placówkę, związane z żywieniem dzieci.

Podczas opracowywania jadłospisów, intendentka szkolna musi zadbać o to, aby posiłki były odpowiednio zbilansowane, kaloryczne, zdrowe i zróżnicowane – ważny jest zatem skład ilościowy i jakościowy; niezwykle ważną kwestią jest również to, aby posiłki były smaczne, a dzieci chętnie je jadły – nie jest to proste, gdyż przy zbiorowym żywieniu maluchów muszą być spełnione normy często wykluczające stosowanie składników, które poprawiają smak. 

Żywieniowiec musi też brać pod uwagę specjalne potrzeby dzieci, jeżeli takie występują – indywidualne diety czy alergie wymagają osobnych kompozycji, dlatego bardzo istotna jest wiedza z zakresu zdrowego żywienia

Zaopatrzenie w niezbędne artykuły

Po opracowaniu jadłospisu na dany okres, intendent dokonuje zamówienia na potrzebne produkty, odpowiada również za ich dostawę. Niezbędne są tu następujące czynniki:

  • jakość – bardzo ważne jest to, aby posiłki przygotowywane dla dzieci były zdrowe i świeże; dlatego bardzo istotny jest odpowiedni wybór składników, ich dostawy i przechowywania;
  • ilość – intendentka musi dobrze zaplanować, jakie ilości poszczególnych produktów będą potrzebne w danym okresie. Nie może dopuścić do sytuacji, w których przechowywana żywność będzie się terminować, a jej nadmiar ulegać utylizacji;
  • koszty – intendent odpowiada za rozliczanie zamówień; musi tak je zaplanować, aby nie zabrakło potrzebnych składników w magazynie, ale również by nie zostało nic, co nie zostałoby zużyte w odpowiednim terminie – będzie to niepotrzebne marnotrawstwo, a placówka wykaże straty.

Dbanie o zdrowe żywienie dzieci nie jest jak widać sprawą prostą. To bardzo odpowiedzialne zajęcie, które powierza się specjalistom. A przecież na powyższych zadaniach praca się nie kończy!

Kontrola jakości

Praca intendenta w szkole to również dbanie o każdy z obszarów, który jest związany z żywnością. Oprócz kontroli jakości zakupionych artykułów i dbanie o ich prawidłowe przechowywanie, intendentka kontroluje także pracę personelu gospodarczego: sprawdza, czy kucharze przygotowują posiłki zgodnie z zaleceniami oraz czy zachowana jest odpowiednia higiena i czystość w ich miejscu pracy. Niezbędna jest tu znajomość odpowiednich procedur i rozporządzeń, jak np. GHP czy HACCP – ułatwia to pracę, kontrolę oraz zapewnia zachowanie wszelkich norm, które są regularnie sprawdzane przez powołane do tego instytucje – w tym SANEPID czy Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wszelkie naruszenia mogą skutkować nawet zamknięciem placówki, dlatego intendent musi dbać o to, aby wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe zadania

W zależności od miejsca zatrudnienia, zakres obowiązków intendenta może zostać poszerzony. Dotyczy to np. sprawowanie pieczy nie tylko nad zamówieniami artykułów spożywczych, ale również biurowych. Podobnie jest z rozliczeniami – może pełnić funkcję kasjera, co oznacza, że przechowuje i zabezpiecza gotówkę, przekazuje przyjęte sumy do banku, sporządza raporty kasowe, a także egzekwuje od rodziców różnego rodzaju opłaty szkolne. Może również prowadzić ewidencję druków ścisłego zarachowania, przyjmować i ewidencjonować pisma, a także śledzić przepisy prawa dotyczące placówki. Ogólnie rzecz biorąc, intendentka w szkole dba również o sprawy organizacyjne – jest to wpisane w jej kompetencje, jednak faktyczny rozkład obowiązków zawsze jest ustalany z dyrektorem szkoły.

Zarobki intendenta w szkole

Jak w niemal każdej branży, zarobki intendenta szkolnego są uzależnione od miejsca zatrudnienia – rodzaju i wielkości placówki, miasta, a także od zakresu obowiązków czy doświadczenia. Niemałe znaczenie mają również wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy – np. kurs intendenta, który jest idealnym wprowadzeniem do specyfiki tego zawodu. Średnie zarobki na tym stanowisku kształtują się w okolicach 3400 zł (dane za 2021 r.).