Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm
obrazek

Kurs Intendenta

  Cena: 699.00 PLN
Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 699.00 PLN
Popularność kursu: 96.4%       Opinie: 363       wróć do kursów

Kurs Intendenta online oraz materiały dydaktyczne są prowadzone m.in. w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, Ustawę o prawie oświatowym oraz Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Polski Instytut Dietetyki posiada uprawnienia do wydawania absolwentowi dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Zwracamy szczególną uwagę, iż do wydawania powyższej dokumentacji są powołane wyłącznie uprawnione do tego instytucje oświatowe.

Po ukończeniu Kursu Intendenta absolwent otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz dodatkowo: dyplom intendenta w twardej skórzanej oprawie, certyfikat ukończenia kursu (w języku polskim i angielskim).

Ukończenie kursu i uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Intendent zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 227) został sklasyfikowany do grupy 2 o numerze: 515102. Klasyfikacja jest oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO i jest narzędziem, który grupuje zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz ustala ich symbole i nazwy.

Zawód intendenta umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej o numerze PKD 86.90.E (Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana). Podklasa ta obejmuje działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez dietetyków i specjalistów promocji zdrowia.

Intendent z uprawnieniami może podjąć również zatrudnienie w: szkołach, placówkach edukacyjnych, poradni dietetycznej, szpitalu, domu pomocy społecznej, cateringu oraz szkoleniach dla firm czy też przy ustalaniu planu żywieniowego dla większych grup.

Jednocześnie dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej każdy z absolwentów kursu online w Polskim Instytucie Dietetyki może uzyskać dodatkową dokumentację wydawaną przez uczelnię w postaci: dyplomu w skórzanej oprawie oraz świadectwa ukończenia kursu.

Polski Instytut Dietetyki jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych kursów online przez swój Urząd Pracy.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu kursu online, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej. Zachęcamy do weryfikacji.

PROGRAM KURSU - POBIERZ  

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć


 

FAQ - podstawowe informacje o kursie

Najnowsze opinie absolwentów

1) Kto może zapisać się na Kurs Intendenta?

Kurs jest skierowany do wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę w ww. zakresie. Zwracamy jednak szczególną uwagę, iż zawód intendenta, po ukończeniu w/w kursu, mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające dyplom dietetyka lub absolwenci technologii żywności.

2) Czy dokumenty trzeba odnawiać?

Dyplom intendenta oraz zaświadczenia wydawane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

3) Jak zapisać się na kurs?

Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną 
www.PID.edu.pl, a następnie odnaleźć i wybrać właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie trzeba kliknąć  brązowy kafelek z napisem „dodaj do koszyka” a następnie "opłać zamówienie" i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 602 01 01). Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana za pośrednictwem płatności błyskawicznych, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://pid.edu.pl/kontakt), w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: kontakt@pid.edu.pl. Aktywacja kursu nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

4) Czy przy wykupieniu kilku szkoleń otrzymam rabat?

Jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat:

Od

Do

Rabat

1800 PLN

3000 PLN

10 %

3000 PLN

5000 PLN

15 %

5000 PLN

10000 PLN

20 %

Dodając do koszyka kilka kursów, otrzymasz rabat zgodnie z powyższą tabelą. W takim przypadku również masz możliwość skorzystania z systemu ratalnego! Opłata pierwszej raty skutkuje aktywacją wszystkich wybranych w zamówieniu szkoleń.

5) Czy płatność za Kurs Intendenta można rozłożyć na raty?

Tak. Polski Instytut Dietetyki każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Polski Instytut Dietetyki bez instytucji pośredniczących.

6) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, zostają wysłane w ciągu 3-7 dni roboczych, od wpłaty ostatniej raty oraz zdania wszystkich testów i egzaminów.

7) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę?

Płatności na portalu Polskiego Instytutu Dietetyki obsługują Przelewy24 (
http://www.przelewy24.pl). Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez:

- Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut);

- Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej);

- Kartę kredytową.

Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24:

https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy


Generowanie faktury.

Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki "Panel kursanta". Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

8) 
Czy na zaświadczeniach jest adnotacja, że kurs odbył się metodą e-learningową?

Nie. Nigdzie nie ma zapisu, że był to kurs on-line. Wzór nie przewiduje takich adnotacji.

9) 
Czy jeśli nie mam dyplomu dietetyka i nie jestem absolwentem technologii żywności lub absolwentem dietetyki I lub II stopnia, mogę przystąpić do Kursu Intendenta?

Tak. Pamiętaj jednak, że warunkiem do podjęcia zatrudnienia jest posiadanie dodatkowo tytułu dietetyka lub tytuł równorzędny.

10) 
Ile czasu zajmuje opanowanie materiału na kursie i w jakim czasie trzeba go ukończyć?

Kurs składa się z modułów dydaktycznych. Opanowanie każdego z nich jest zależne od determinacji, dyspozycyjności oraz dotychczasowej wiedzy kursanta. Osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie, sprawniej poradzą sobie z przygotowanym materiałem. Średni czas trwania kursu wynosi 7-8 dni.

Po każdym temacie przystępuje się do testu cząstkowego. Po rozwiązaniu wszystkich testów cząstkowych, przechodzi się do testu generalnego. W wypadku niezaliczenia jednego z testów można nieodpłatnie przystąpić do niego ponownie. Ilość prób jest nieograniczona.

Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej. Platforma szkoleniowa jest inteligentna i zapamiętuje postępy kursanta.

11) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej Polskiego Instytutu Dietetyki?

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie dietetyki. Wiedza prezentowana jest za pomocą czytelnych prezentacji oraz plików tekstowych. Proces nauki odbywa się na intuicyjnej i łatwej w obsłudze platformie e-learningowej. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów przy korzystaniu z platformy należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 602 01 01 mail: 
kontakt@pid.edu.pl.

12) Czy kurs on-line jest niezawodny w działaniu?

Tak. Platforma została zainstalowana w jednym z najnowocześniejszych na świecie centrów danych, które gwarantuje dostępność usługi przez około 99.9% czasu w skali roku. O wszelkich planowanych przerwach w dostępności usługi, kursanci będą informowani z wyprzedzeniem.

13) 
Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku.  W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do lekcji, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

14) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

UWAGA! Platforma nie zapisuje "tekstu roboczego", prosimy o zapisywanie tekstu na komputerze aby zapobiec jego ewentualnej utracie przed finalnym załączeniem eseju.

15) Czym jest "Test generalny"?

„Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu dietetyki podstawowej. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

16) Czym jest „Formularz końcowy”?

„Formularz końcowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza końcowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza końcowego” jest zamieszczana bezpośrednio na zaświadczeniu.

17) 
Jak wygląda odbiór dokumentów?

Dokumentacja o ukończeniu szkolenia zostaje nadana do kursanta w terminie od 3 do 7 dni roboczych, od momentu zdania egzaminów i dopełnieniu wszelkich powinności. Przesyłka zostaje wysłana listem poleconym priorytetem, z możliwością monitorowania jej aktualnego statusu na stronie internetowej: 
http://emonitoring.poczta-polska.pl/. Czas doręczenia wynosi około 2-3 dni robocze.

18) Jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

19) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą e-learningową?

Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

20) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Polski Instytut Dietetyki?

Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Polski Instytut Dietetyki do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł, dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Polskim Instytutem Dietetyki przed udaniem się do Urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. 

Barbara Krzysteczko: Materiały dostarczone w kursie bardzo pomocne

Edyta Wróbel: Kurs bardzo profesjonalny, wymagający zaangażowania uczestnika, szczegółowe materiały. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję.

kurs intendenta : polecam serdecznie

Dorota Marciniak : Witam kurs oceniam bardzo pozytywnie,materiały szkoleniowe bardzo ciekawie przedstawione zawierające bardzo przydatne informacje. Dziękuje i pozdrawiam. 

Katarzyna: Polecam każdemu ten kurs,tematy opisane wyczerpująco w sposób przystępny, dostęp do platformy nieograniczony. Zdobywałam wiedzę wtedy, kiedy miałam czas, to bardzo wygodne rozwiązanie. Teraz czas na praktykę ponieważ niedługo zaczynam prace właśnie w tym zawodzie.

Joanna Gajda: Dziękuje za ukończenie kursu .Uważam że znajduje się w nim dużo ważnych ,interesujących i pomocnych informacji dla przyszłego intendenta.

Monika: Polecam

kita: Kurs oceniam pozytywnie 

Danuta Jakubowska: Bardzo się cieszę, że mogłam brać udział w tym kursie. 

Ewa Langowska - Oziemczuk: Bardzo dziękuję za kurs, niezwykle przydatny bardzo rzeczowy i szczegółowy. Jestem bardzo zadowolona.

Glińska Ewa: Jestem bardzo zadowolona z kursu. Kurs oceniam pozytywnie. Przydatna i ciekawa widza która przyda się przy pracy intendenta. Serdecznie polecam.

Asia.: Przejrzyście i zrozumiale. Wszystko szybko i sprawnie. Polecam.

Anna Halaczek: Bardzo polecam. Dzięki temu kursowi w wygodny i bardzo szczegółowy  utrwaliłam wiedzę przydatną do pracy w zawodzie intendenta. 

pozytywny: Dobrze przygotowane merytorycznie. Przydatne materiały , wiedza przekazana w przystępny sposób, duża partia materiału – cennych informacji, wszystko jasne i przejrzyste.

Rafał: bardzo dobra wiedza czytelniezrobione możn bardzo dużo pojąc

Ewa Deptuch: Bardzo przydatne informacje, wyszczególnione najważniejsze pojęcia, ładnie opisany zakres obowiązków intendenta. Polecam.

Alicja: Jestem bardzo zadowolona z kursu. Merytoryczna i ciekawa wiedza, która na pewno przyda się w codziennej pracy.

Katarzyna: Super pomocne

Marta: Kurs oceniam pozytywnie. Wiele przydatnych informacji pomocnych przy pracy intendenta.

Bartosz Banasiak: Przyjemny i merytoryczny.

Wioleta Hinc: Bardzo duży zakres wiedzy na kursie intendenta więc polecam i z pewnością skorzystam z dodatkowych.

Monika Lach: Kurs jak najbardziej w porządku.

Ula: Bardzo ciekawy i wyczerepujacy kurs. Polecam 

Renata Dołęga-Byk: Jestem bardzo zadowolona z kursu, zdobyłam naprawdę sporo wiedzy na temat zbilansowanej diety i nie tylko. Polecam.

Karolina: Kurs bardzo czytelny, jasny. Można się uczyć w każdej wolnej chwili. Nie jest narzucony określony czas na ukończenie kursu co bardzo ułatwia przyswajanie wiedzy. Polecam!!!

Agnieszka Sikora: Kurs czytelny Polecam

Marek: Wszystko jasno wytłumaczone, polecam.

Zawadzka Karolina: Bardzo polecam kurs intendenta .Materiały szkoleniowe bardzo przejrzyste i wszystko zrozumiałe .

Wątorek: Jestem zadowolona z częściowego przeprowadzonego kursu. DZIĘKUJĘ ,POZDRAWIAM.

Edyta: Polecam

Alicja Bednarska: Bardzo dobry kurs, wszystko jasno przedstawione , bardzo szybko się przyswaja wiedzę.

katarzyna: kurs bardzo przydatny ,przejrzysty,czytelny.Polecam!!!

Agata: Kurs super ! Wszystko bardzo czytelne, polecam!

Anna: Kurs super.Materiał zrozumiały i przejrzysty.polecam

Czyżewska Agnieszka: Jestem bardzo zadowolona z tego kursu wiele się dowiedziałam ciekawych rzeczy .Na pewno skorzystam z kolejnych kursów.

Daria: Fajny kurs :)

Agnieszka Szpak : Kurs bardzo fajnie opracowany , łatwy dostęp do kursu tzn.godziny dogodne dla zdającego jestem zadowolona

Małgorzata: Szybki i przejrzysty kurs dający przejrzysty ,obraz jak wygląda praca na stanowisku intendenta.

Agnieszka Myrcha-Woźniak: Bardzo dobrze ułożony kurs, szybko i przyjemnie się czyta. 

Iwona: kurs supr

Justyna: Kurs oceniam na 10/10. Kurs pomógł mi w codziennej pracy. Bardzo obszerny zakres wiedzy. Bardzo polecam. Na pewno skorzystam z innych kursów z tej platformy.

Jaworska Barbara : Kurs jest bardzo dobrze przygotowany. 

Ada Falkowska: Kurs bardzo dobrze opracowany. Ogromny plus za elastyczność czasową. Jestem osobą zabieganą i mogłam realizować kurs w odpowiednim czasie dla mnie. Będę polecać każdemu.

Magdalena Rećko:  Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza przekazana w sposób rzetelny i właściwy. Polecam wszystkim :)

Magdalena: Polecam fajny kurs dużo wiadomości. Wszystko na plus.

Aneta S: Polecam. Ogrom wierzy.

Magdalena Burgraf: Jestem bardzo zadowolona z kursu! Serdecznie polecam.

kursantka M. :-): Szybko, sprawnie i na temat. Polecam.

aga: Jestem bardzo zadowolona z kursu, polecam serdecznie.

Marzena: Kurs oceniam dobrze, podejmuje szeroki zakres zagadnień, forma kursu jest przystępna, platforma do wykonania kursu bezproblemowa i łatwa w obsłudze. Polecam

Ewa: Kurs polecam i daję 5

Danuta: Świetny kurs, bardzo dobrze przygotowuje do pracy w zawodzie Intendenta, przedstawione w nim zagadnienia są opisane w sposób bardzo przystępny i zrozumiały.

Brygida Górska: Kurs oceniam bardzo pozytywnie. Był przystępny i zrozumiały. Zdobyta wiedza pomoże mi do rozpoczęcia pracy w charakterze intendenta. Polecam mało odważnym. Warto. 

Aneta Parda: Kurs bardzo obszerny w wiadomości, uporządkowany. Jestem bardzo zadowolona że mogłam skorzystać z niego aby poszerzyć moją  wiedzę. Chętnie  przystąpię do kolejnego kursu i będę polecać go znajomym.

Renata Serafinowicz: Kurs oceniam bardzo pozytywnie , jak najbardziej polecam. Napisany przejrzyście, zrozumiale i fachowo.  

Laskowska Edyta: Kurs oceniam dobrze

Ewa: Kurs przejrzysty z obszernym materiałem . Bardzo przydatny .

Monika Sykut: Kurs interesujący i ciekawy, obfitujący  w dużą ilość przydatnych informacji. Wiele wiadomości z których można skorzystać w codziennych sytuacjach.

Płochocka Teresa: Kurs super, dużo wiedzy , sprawnie i szybko można skończyć nie wychodząc z domuPolecam 

Kamila: Bardzo przyjemny, intuicyjny kurs. Zawarty materiał daje obraz pracy w charakterze intendenta i jest bardzo dobrą bazą do rozpoczecia pracy w tym zawodzie. 

Justyna : Kurs oceniam pozytywnie,godny polecenia. Napewno skorzystam w przyszłości z innych kursów.

Beata Jędral- Jońska: Kurs bardzo przyjazny dla odbiorcy. Jasno i czytelnie przedstawiony.  Polecam

Mateusz Skalski : Dziękuje za przystępny sposób przedstawienia wiadomości. Kurs zredagowany w taki sposób, że można przyswoić potrzebna wiedzę.  

Ewa G.: To mój czwarty kurs - każdy wart polecenia - POLECAM!

Aleksandra: Kurs bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Polecam.

pIEKARZ MAGDALENA: Kursant posiada odpowiednią wiedzę zapoznajac się z wszystkimi tematami, aby być intendentem.

Bożena S.: Przyjemny kurs. Polecam. W przyszłości skorzystam jeszcze z innych kursów.

Joanna Drozd: Kurs przygotowany fachowo i rzetelnie. Bez problemu pozwala  przyswoić odpowiednią ilość wiedzy, potrzebną w zawodzie intendenta. Polecam zainteresowanym.

Anna Nowik: Kurs oceniam pozytywnie. Szeroki zakres materiału został przedstawiony w jasny i przystępny sposób.

Magdalena Gągol: Kurs bardzo interesujący, zawierający przydatne informacje na temat specyfiki pracy w zawodzie intendenta i porady dotyczące żywienia, które zastosuję w jadłospisie własnych dzieci.  Z całą pewnością wiedzę zdobytą podczas kursu wykorzystam efektywnie podczas pracy zawodowej.

Katarzyna Styk : Kurs bardzo przystępny i dobrze przedstawiony. 

Katarzyna Styk: Dziękuję kurs był bardzo przystępny i zrozumiały.

Edyta Brociek: Moja opinia na temat kursu jest bardzo dobra.

Magda: Witam. Uważam, że kurs jest bardzo dobrze zorganizowany. Zdobyte wiadomości na pewno pomogą mi w dalszej pracy. Pozdrawiam

Aneta Bartkowska: Kurs bardzo profesjonalny ,zrozumiały nawet dla średnio zaawansowanych kursantów. Serdecznie polecam.

Małgorzata: Dzień dobry,Kurs bardzo dobry, nie ukrywam że trzeba się jednak pouczyć .Mam nadzieję iż materiały posłużą mi jeszcze długo. Być może w późniejszym czasie będę zaliczać następny kurs.PozdrawiamMałgorzata

Anna Lach: Kurs przejrzysty, dobrze przygotowany merytoryczni i technicznie.

Stawiarska Agnieszka : Kurs jest ba bardzo dużym poziomie. Bardzo mi pomógł w przyswojeniu materiału.Jestem zachwycona . Będę polecać go wszystkim.  

Kurst intendenta i dietetyk podstawowej: Chętnie zapiszę się nanastępny, przyjemny przejrzysty kurs. 

Grażyna Kastelik: Jestem osobą starszą, dyrektorem przedszkola i miałam już do czynienia z pracą intendenta (w zakresie kontroli pracy) ale chciałam poszerzyć swoją wiedze i kompetencje. Kurs spełnił moje oczekiwanie. Mogę teraz z czystym sumieniem nadzorować realizację HACCP w placówce.

Beata Olechno: Kurs napisany czytelnie i bardzo miło się pracowało 

Beata Olechno: Witam!Dziś zakończyłam kurs i jestem bardzo zadowolona..Kurs przygotowany w sposób czytelny i jasny.Interesujący i  zawierał dużo cennych i ciekawych informacji.

Joanna: Jestem zadowolona z kursu, Szczerze polecam. 

Agnieszka: Kurs oceniam bardzo pozytywnie.Informacje  przedstawione w ciekawy i zrozumiały sposób.Super rozwiązanie jako forma nauki dla zapracowanych osób o ograniczonym czasie.

Runowska: Kurs bardzo przyjemny. Sam kursant decyduje ile czasu potrzebuje na przyswojenie tematu. Materiały napisane w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Magdalena: Bardzo dokładnie i przejrzyście opisany kurs.Jestem bardzo zadowolona i polecam!

Agnieszka Trębacz: Bardzo miło spędzony czas

Magdalena : Jestem bardzo zadowolona z kursu, zdobyłam dużo wiedzy, materiały opracowane w przystępnej formie.  Szczerze polecam

Anita: Rewelacyjny i bardzo przydatny kurs.

Klaudia Dzida: Bardzo serdecznie polecam! Prosty, jasny i czytelny kurs :)