Z kim współpracuje psychodietetyk?

psychodietetyka online

Zaburzenia odżywiania to jednostka chorobowa, która może wynikać nie tylko z niewłaściwego sposobu żywienia, ponieważ wiele z tych problemów zdrowotnych ma podłoże psychologiczne. W takim przypadku wskazana jest wizyta u psychodietetyka, który zajmuje się psychologią odżywiania, tj. zgłębia medyczną wiedzę dotyczącą diet oraz psychologicznego podłoża zaburzeń odżywiania. W związku z tym praca w tym zawodzie wymaga specjalistycznej wiedzy, którą można zdobyć, np. na kursie dla psychodietetyka online.

Psychodietetyk – praca wymagająca współpracy

Psychodietetyk to specjalista, który zajmuje się leczeniem żywieniowym osób w każdym wieku. Aby prawidłowo opracować metody terapeutyczne, musi on przeprowadzić wywiad, a także wyliczyć analizę masy i składu ciała oraz zapotrzebowania kalorycznego. Psychodietetyk dobiera metody działania na postawie indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, dlatego jest to główna osoba, z którą współpracuje. W przypadku diagnozowania osób nieletnich dodatkowo konsultuje swoje decyzje z rodzicami lub opiekunami dziecka.

psychodietetyka kurs

Na stanowisku psychodietetyka pracę można wykonywać nie tylko w gabinetach dietetycznych. Często specjaliści ci zatrudniani są do szpitali lub klinik, w których podejmują współpracę z lekarzami i pielęgniarkami. Jest to bardzo istotne ze względu na ilość pacjentów przypadających na jednego specjalistę. Co więcej, psychodietetycy zatrudniani są również przez domy opieki lub ośrodki terapeutyczne, a wtedy to dodatkowo współpracują z innymi pracownikami i opiekunami podopiecznych.

Zapisz się na “Kurs Psychodietetyki”, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy psychodietetyka

Kurs dla psychodietetyka online

Współczesne możliwości wykorzystania e-learningu umożliwiają organizowanie kursów dla psychodietetyków online, które nie odbiegają jakością od tradycyjnej nauki. Jedynym warunkiem jest dostęp do urządzenia mobilnego z internetem, co umożliwia naukę z każdego miejsca, lub komputera stacjonarnego. Jest to główna zaleta wyboru takiej formy szkolenia, która dodatkowo daje szansę na połączenie kształcenia z pracą lub innymi obowiązkami

Ponadto decydując się na oferowany przez nas “Kurs Psychodietetyki”, uczestnik może dodatkowo wybrać sobie dni i godziny nauki oraz dopasować czas realizacji szkolenia do własnych potrzeb i możliwości. Warto dodać, że program został opracowany w taki sposób, by uczestnik zdobył wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako psychodietetyk.

Psychodietetyka – kurs dla każdego?

Kursy psychodietetyki nie są przeznaczone jedynie dla pracowników gabinetów dietetycznych, jak można byłoby sądzić. Zagadnienia z zakresu zasad zdrowego żywienia, a nawet psychologii odchudzania czy zaburzeń odżywiania to informacje, które są pomocne każdemu pragnącemu kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe. W związku z tym na “Kurs Psychodietetyki” mogą zapisać się wszyscy zainteresowani tym tematem.

Jednak należy podkreślić, że dietetykiem może zostać osoba, która zdobyła dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskała status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończyła 3-stopniowy kurs dietetyki online udostępniony w ofercie Instytucji. Natomiast każdy uczestnik “Kursu Psychodietetyki” po ukończonym szkoleniu otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim.