Kurs dla dietetyka i medyka

dietetyk a medyk

Prawidłowe odżywianie odgrywa niebagatelną rolę dla organizmu ludzkiego, ponieważ pomaga utrzymać ciało w zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej. Ponadto spożywanie posiłków jest nieodłącznym elementem życia codziennego człowieka. Nic więc dziwnego, że hospitalizacja pacjenta to proces, który obejmuje nie tylko diagnostykę, leczenie i opiekę, ale także żywienie. Co więcej, że badania potwierdzają występowanie chorób dietozależnych, w których przyjmowany pokarm oddziałuje na przebieg leczenia. W związku z tym pracownicy szpitala powinni posługiwać się wiedzą z zakresu dietetyki klinicznej.

Czy dieta szpitalna ma wpływ na długość leczenia?

Na długość pobytu pacjenta w szpitalu wpływa wiele czynników uzależnionych od potrzeb i diagnostyki chorującego. Hospitalizacja ma na celu ratowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia za sprawą przyjętych działań medycznych. Warto jednak dodać, że na skuteczność leczenia wpływa również żywienie pacjentów. Dieta szpitalna jest integralną częścią procesu przywracania zdrowia i przyczynia się do poprawy stanu pacjenta. Dlatego też posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia.

Publikacja Instytutu Żywności i Żywienia dotycząca diety szpitalnej potwierdza, że stan odżywienia ma wpływ na długość pobytu w szpitalu. Według obserwacji hospitalizacja pacjentów poważnie niedożywionych trwała znacznie dłużej niż w przypadku osób z dobrym stanem odżywienia, a także w stanie średnio zaawansowanego niedożywienia.

Jakość posiłków w szpitalach według NIK

Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2018 r. system ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidłowego żywienia osób przebywających w szpitalach. Obecnie przepisy nie regulują wymagań dotyczących diety szpitalnej, nie określają również metod oceny jakości żywieniowej. Co więcej, nie ma obowiązujących zasad zatrudniania dietetyków do pracy w placówkach medycznych.

dietetyk a medyk

W wyniku tego jadłospis szpitalny przygotowywany jest teoretycznie i odbiega od wartości rzeczywistych. Kontrola wykazała, że część szpitali nie korzystała z pomocy dietetyka podczas planowania żywienia pacjenta. Obserwacje te spowodowały, że aktualnie tworzony jest projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uwarunkowania norm żywieniowych dla chorych przebywających w szpitalach.

Po co pracownikom szpitala kursy dietetyczne?

Medycyna to dziedzina, która nieustająco się rozwija. W związku z tym również pracownicy ochrony zdrowia są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ponieważ ich praca wymaga interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej leczenia. Dlatego też kursy dietetyczne organizowane dla medyków, szczególnie w kierunku dietetyki klinicznej, są świetnym rozwiązaniem w celu zwiększenia efektywności stosowanych metod powrotu do zdrowia u chorego.

Kursy dietetyczne są bardzo przydatne dla medyków ze względu na to, że prowadzenie edukacji żywieniowej jest jednym z obowiązków pracowników ochrony zdrowia. Jest to niezwykle istotne szczególnie u pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami dietozależnymi. Pielęgniarka lub lekarz musi wyjaśnić, w jaki sposób chory powinien komponować swój jadłospis, a także to, jak jedzenie wpływa na stan zdrowia pacjenta. W tym celu medyk musi wykazać się wiedzą z zakresu dietetyki klinicznej.

Warto dodać, że ww. projekt rozporządzenia zakłada, że ​​o rodzaju diety stosowanej u chorego ma decydować lekarz. Ponadto decyzja ta musi zostać podjęta na podstawie indywidualnych potrzeb chorego, a także po dokonaniu oceny stanu odżywienia pacjenta. W takim przypadku przeprowadzenie szkolenia dietetycznego dla lekarzy powinno być obowiązkowe. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, gdy w szpitalu nie ma zatrudnionego dietetyka klinicznego.

Dietetyka – kurs online

Polski Instytut Dietetyki oferuje kurs dietetyki online, który w wygodny sposób umożliwi medykowi, ale i każdemu zainteresowanemu tym tematem, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia.

Jednak należy pamiętać, że w celu podjęcia pracy jako dietetyk, należy zdobyć dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskać status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych, czy też dietetyki I lub II stopnia.

Ponadto w Polskim Instytucie Dietetyki za sprawą kursu dietetyka klinicznego można również zdobyć informacje na temat: leczenia żywieniowego, oceny stanu odżywienia człowieka, żywienia kobiet w ciąży, a także w wybranych jednostkach chorobowych. 

Jest to szkolenie online skierowane dla wszystkich osób pragnących zwiększyć wiedzę w ww. zakresie. Po ukończonym przez medyka lub dietetyka kursie, uprawnienia w charakterze specjalisty ds. dietetyki klinicznej zostaną potwierdzone certyfikatem w języku polskim i angielskim.