Czy w układaniu diety dla nastolatków zawsze muszą występować trudności?

dieta dla nastolatków

Przebieg procesu odchudzania jest złożony, ponieważ zależy od wielu czynników, m.in. ekonomicznych, motywacyjnych, i kulturowych związanych ze zwyczajami żywieniowymi. Bez odpowiedniego wsparcia i planu działania redukcja masy ciała może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Dlatego też przy modyfikowaniu diety dla nastolatków warto skorzystać z pomocy dietetyka.

Czym się cechuje redukcja masy ciała u nastolatków?

Redukcja masy ciała u nastolatków polega na wdrożeniu jadłospisu, którego kaloryczność będzie wyliczona między innymi na podstawie stanu zdrowia, wieku, płci, wzrostu czy masy ciała. Czynniki te potrzebne są do określania zapotrzebowania kalorycznego danej osoby, a następnie określenia ilości redukowanych kalorii w posiłkach. Dodatkowo jadłospis musi składać się z propozycji zbilansowanych dań, czyli takich, które zawierają wszystkie składniki odżywcze i witaminy.

W związku z powyższym samo układanie jadłospisu jest pracochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego też, aby prawidłowo zmieniać zwyczaje żywieniowe nastolatka z nadwagą lub otyłością, rodzice powinni umówić go na spotkanie z dietetykiem. Specjalista ten opracuje leczenie dietetyczne zgodne z dziennymi zaleceniami żywieniowymi dla młodzieży, a także uwzględniając jego indywidualne możliwości i preferencje. Ponadto podzieli się ze swoim pacjentem wiedzą na temat wpływu żywienia, a także aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży

Tak jak było wskazane powyżej, aby proces odchudzania przynosił oczekiwane rezultaty i nie wpłynął negatywnie na stan zdrowia, jadłospis powinien być opracowany przez specjalistę. Układanie diety dla nastolatków może sprawiać trudności ze względu na wiele czynników, które należy uwzględnić.

dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży

W przypadku, kiedy nie występują problemy zdrowotne związane z żywieniem, warto stosować dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży rekomendowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Zostały one przedstawione w postaci Talerza Zdrowego Żywienia – określającego proporcje produktów w diecie. Dzięki temu rodzice i opiekunowie nie będą mieli problemu z wyborem produktów, jakie wykorzystują do diety dla nastolatków. 

Wpływ edukacji na dietę dla nastolatków 

Opracowanie odpowiedniej diety dla nastolatków może wiązać się z pewnymi trudnościami ze względu na to, że w okresie tym młodzi ludzie często buntują się i chcą decydować o sobie. W związku z tym bardzo ważną funkcję spełnia edukacja żywieniowa. Szczególnie że pokarm bezpośrednio ma wpływ na zdrowie oraz prawidłowy rozwój nastolatków.

Edukacja żywieniowa jest procesem, który ma na celu przekazanie rzetelnych informacji na temat wpływu jedzenia na funkcjonowanie organizmu człowieka. Ponadto dąży się dzięki niej do nauki wykorzystywania tej wiedzy w praktyce, co oznacza, że młodzież powinna nauczyć się, jakie zwyczaje żywieniowe wpływają na ich zdrowie pozytywnie i na tej podstawie dokonywać prawidłowych wyborów produktów.

Wykształcenie dietetyka a praca z młodzieżą

Dietetyk z odpowiednim wykształceniem potrafi ułożyć dietę dla każdego niezależnie od wieku pacjenta. Dlatego też Polski Instytut Dietetyki opracował 3-stopniowy kurs dietetyki, na który składają się: Kurs Dietetyki Podstawowy, Kurs Dietetyki Zaawansowany oraz Kurs Dietetyka. Ukończenie wszystkich z nich umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności potwierdzonej wystawieniem certyfikatu ukończenia w języku polskim i angielskim i dyplomu dietetyka. Dzięki temu może on rozpocząć pracę w tym zawodzie.

Na początku swojego kształcenia na Kursie Dietetyki Podstawowym kursant zdobywa podstawową wiedzę z zakresu dietetyki dotyczącą: zasad racjonalnego żywienia, charakterystyki składników pokarmowych, a także zaleceń dietetycznych w otyłości. Dodatkowo uczestnik poznaje podstawy nauki o żywieniu człowieka, a także informacje na temat funkcjonowania organizmu z zakresu anatomii, biomechaniki i fizjologii człowieka. Absolwent tego kursu otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim i możliwość przystąpienia na kolejny stopień kursu dla dietetyka, na którym zdobędzie kolejne wiadomości na temat zdrowego żywienia.