Czy dietetyk zna wszystkie choroby cywilizacyjne?

okładka: dietetyk w chorobach dietozależnych

Choroby cywilizacyjne są poważnym problemem, który dotyka społeczeństwo niezależnie od miejsca zamieszkania, dlatego określane są często mianem „epidemii XXI”. W związku z tym przedstawiamy, jak im zapobiegać i je leczyć. W artykule tym wyjaśniamy także, co to są choroby cywilizacyjne i u kogo szukać pomocy w razie zachorowania.

Co to są choroby cywilizacyjne?

Jak sama nazwa wskazuje, choroby cywilizacyjne są globalnie występującymi schorzeniami związanymi z postępem cywilizacyjnym. Ich diagnozowanie wśród społeczeństwa jest bardzo powszechne. Wśród czynników wpływających na zachorowanie wymienia się m.in.: nieprawidłowe odżywianie, zbyt małą aktywność fizyczną, wzrost sytuacji stresowych, skażenie środowiska.

Choroby cywilizacyjne – otyłość i nie tylko

Skoro wiadomo już, co to są choroby cywilizacyjne, należy zastanowić się, które schorzenia są do nich klasyfikowane. Najczęściej z tą grupą chorób kojarzone są nadwaga i otyłość. I słusznie, nadmiar masy ciała jest coraz bardziej powszechny i wywołuje wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. 

Jednak w grupie chorób cywilizacyjnych otyłość jest jedną z wielu klasyfikowanych jednostek. Do innych, równie popularnych, zalicza się choroby: sercowo-naczyniowe, nowotworowe, inne związane z układem oddechowym, a także cukrzycę i problemy psychologiczne.

Jak zapobiegać chorobom cywilizacyjnym? Rola dietetyka

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, określane jest także jako profilaktyka. W tym celu należy przede wszystkim prowadzić zdrowy styl życia, na który składa się racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna. W związku z tym działalność uświadamiająca dietetyków ma bardzo duże znaczenie.

jedzenie dla osób z chorobą cywilizacyjną: otyłość

Dlatego też rolą specjalistów jest prowadzenie edukacji zdrowotnej, której celem jest kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych i zachęcanie do zmiany tych nieprawidłowych. Co więcej, podczas modyfikowania tych postaw istotne jest motywowanie i wyjaśnianie, jakie ma to znaczenia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

Leczenie cywilizacyjnych chorób dietozależnych

W przypadku, gdy na profilaktykę jest już za późno, należy opracować działania, które pozwolą choremu utrzymać odpowiednią kondycję organizmu. Dzięki temu można łagodzić dolegliwości, a także minimalizować niepomyślne skutki choroby. W tym celu należy udać się do specjalisty, który opracuje metody leczenia dietetycznego indywidualnie dopasowane do potrzeb pacjenta.

Każdy dietetyk ma bardzo dużą i wszechstronną wiedzę na temat dietoterapii. Jednak jest to zawód charakteryzujący się wieloma specjalizacjami. Dlatego też najlepiej wybrać do żywieniowca, który zna choroby cywilizacyjne i zajmuje się ich leczeniem. Jego wszechstronna wiedza w tym zakresie umożliwi udzielenie pomocy pacjentowi w najlepszy dla niego sposób.

Kurs Specjalisty ds. leczenia chorób cywilizacyjnych

Polski Instytut Dietetyki oferuje Kurs Specjalisty ds. leczenia chorób cywilizacyjnych, który umożliwia zdobycie wiedzy na temat tego, co to są choroby cywilizacyjne, w tym: ich charakterystykę i przyczyny. Ponadto podczas szkolenia kursant uczy się, jak planować i przeprowadzić leczenie chorób dietozależnych, a także zasad tego, jak zapobiegać chorobom cywilizacyjnym.

Absolwent kursu otrzymuje się zaświadczenie w języku polskim i angielskim o ukończeniu szkolenia. Należy podkreślić, że w celu podjęcia pracy jako dietetyk, wymagany jest dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu albo uzyskany status absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyka udostępniony w ofercie Instytucji.