Stopnie otyłości a program leczenia, czyli specjalistyczna pomoc dietetyka

stopnie otyłości

Pomoc dietetyka ma kluczowe znaczenie w leczeniu nadwagi i otyłości pacjentów. Oczywiście za wdrażanie proponowanych rozwiązań terapeutycznych odpowiedzialny jest sam chory, jednak specjaliści dbają o to, by programy leczenia były dostosowane do możliwości pacjentów. Więcej na ten temat omówimy w dalszej części artykułu, a ponadto odpowiemy na pytanie, jak obliczyć prawidłową wagę i co daje udział w Kursie Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości.

Jak obliczyć prawidłową wagę?

Wiedzę na temat tego, jak obliczyć prawidłową wagę, musi mieć każdy dietetyk, ponieważ wywiad i ocena masy ciała to pierwsze elementy współpracy z pacjentem. Na podstawie zdobytych informacji i pomiarów specjalista określa, czy ma do czynienia z leczeniem nadwagi lub otyłości, a także czy istnieje ryzyko wystąpienia któregoś z tych schorzeń.

Są różne metody pozwalające obliczyć prawidłową wagę, a wśród nich najpopularniejszą jest wykorzystanie wskaźnika BMI (body mass index). Umożliwia on wyliczenie proporcji masy ciała i określenie, czy otrzymany wynik wskazuje na: niedowagę, wagę w normie, nadwagę lub otyłość. Należy podkreślić, że prowadzenie takich obliczeń wymaga uwzględnienia czynników indywidualnych, takich jak: płeć, wiek, wzrost, poziom aktywności

Stopnie otyłości

Wspominany powyżej wskaźnik BMI wykorzystywany jest również do tego, aby określić stopień otyłości, z jaką zmaga się pacjent. W tym przypadku klasyfikacja wygląda następująco:

  1. I stopień otyłości – BMI od 30 do 34,9; 
  2. II stopień otyłości – BMI od 35 do 39,9;
  3. III stopień otyłości (nazywany otyłością olbrzymią) – BMI wynosi powyżej 40.

program leczenia otyłości

Czy program leczenia jest taki sam w każdym stopniu otyłości?

Celem opracowanego przez specjalistę programu leczenia otyłości jest wdrożenie działań zmniejszających masę ciała pacjenta aż do momentu osiągnięcia prawidłowej wagi. Niezależnie od uzyskanego stopnia otyłości dietetyk powinien zaproponować wdrożenie terapii wielomodułowej, która wymaga od pacjenta zwiększenia aktywności fizycznej i zmiany w odżywianiu. Taki sposób stosowany jest także w leczeniu nadwagi. 

Jednak należy podkreślić, że nie u każdego terapia przebiegnie w taki sam sposób, gdyż dietetyk ma obowiązek uwzględnić możliwości i indywidualne potrzeby pacjenta. Program leczenia otyłości rozpoczyna się od zmiany stylu życia, dopiero gdy ta metoda nie przynosi oczekiwanych rezultatów, rozważa się farmakoterapię lub chirurgię bariatryczną.

Leczenie nadwagi i otyłości u dzieci

Wsparcie, a także motywowanie do działania, to kolejne istotne elementy stosowane w leczeniu nadwagi i otyłości niezależnie od wieku pacjenta. Jednak w przypadku współpracy z dzieckiem poniżej 12 lat, zmiany żywieniowe powinny obejmować całą rodzinę. Wynika to z tego, że to opiekunowie w dużej mierze odpowiedzialni są za kształtowane nawyków żywieniowych u młodej osoby. W związku z tym rolą rodziny jest dawanie dobrego przykładu oraz wspieranie dziecka podczas leczenia nadwagi lub otyłości

Dietetyk w swojej działalności, poza opracowaniem planu treningowego i jadłospisu, zajmuje się także edukacją żywieniową. Dzieci mają mniejszą świadomość konsekwencji chorób w przyszłości, przez co mogą wykazywać niską motywację do wprowadzania zmian. Dlatego też dietetyk powinien omówić korzyści wynikające z zastosowania programu leczenia otyłości, aby zwiększyć zaangażowanie pacjenta w jego realizację.

Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości – co daje udział w tym szkoleniu?

Polski Instytut Dietetyki oferuje Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości, dzięki któremu kursant pozna zagadnienia potrzebne do opracowania programu leczenia nadwagi i otyłości, uwzględniając jej stopień. Uczestnik szkolenia pozna przyczyny i skutki tych schorzeń, a także zapozna się z ich prewencją. Ponadto wiedza ta zostanie uzupełniona o tematy związane z anatomią i procesami metabolicznymi. Rejestracji na Kurs Specjalisty Dietetyki ds. leczenia nadwagi i otyłości można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://pid.edu.pl/kursy/145

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim. Jednak należy podkreślić, w celu podjęcia pracy jako dietetyk, wymagany jest dyplom uprawniający do wykonywania tego zawodu. Innym sposobem jest uzyskanie statusu absolwenta technologii żywności, kierunkowych studiów wyższych lub ukończony 3-stopniowy kurs dietetyka. Jest on udostępniony w ofercie Polskiego Instytutu Dietetyki, która jako jedyna w Polsce może nadawać ten tytuł.