Jakie są zarobki dietetyka i jak wygląda jego praca?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://pid.edu.pl/kursy/136/kurs-dietetyka/src-BlogDietZar

Praca dietetyka to praca z drugim człowiekiem i jego problemem. Ujmując zawód dietetyka ogólnie, to dietetyk zajmuje się układaniem indywidualnych diet do potrzeb konkretnego pacjenta. Oprócz kontaktu z drugim człowiekiem i diagnozowaniu jego potrzeb, dietetyk prowadzi dokumentację medyczną, nierzadko również pełni funkcję edukatora, uświadamiając ludziom jak funkcjonuje ich organizm i jak powinni o niego dbać pod względem żywieniowym. Oprócz tego, dietetyk bardzo często odpowiada za nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw. Jak można zauważyć, zawód ten wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała, psychologii, fizjologii, technologii i chemii żywności oraz jest to ciągle aktualizująca się wiedza.

Jeżeli kandydata na dietetyka nie przerażają obowiązki zawodowe ani ilość nauki, jaką należy posiąść by godnie reprezentować ten zawód, to należy teraz rozważyć możliwości uzyskania tytułu dietetyka. Istnieją dwie, równoważne opcje – pierwsza, to podjęcie studiów dietetycznych, składających się z 5 lat nauki, które realizują program studiów zgodnie z wytycznymi MPiPS, dzięki czemu uzyskany tytuł mgr dietetyki daje uprawnienia do pracy w zawodzie. Drugą opcją, jest podjęcie kursu stacjonarnego lub online poruszającego tę samą tematykę co pięcioletnie studia. Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał zgodny z programem MPiPS. Platformą e-learningową, która gwarantuje dyplom dietetyka zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).

Jeżeli chodzi o kwestie finansową pracy dietetyka, to zarobki uzależnione są nie tylko od stażu pracy ale również miejsca, gdzie jest wykonywana. W instytucjach publicznych, takich jak szpital czy domy pomocy społecznej, a także w gastronomii mogą liczyć na około 2 200 zł brutto miesięcznie. Dietetycy z większym stażem oraz większą ilością specjalizacji mogą zarabiać nawet ponad 3 500 zł brutto miesięcznie. Najlepiej jednak radzą sobie właściciele własnych gabinetów poradnictwa dietetycznego, którzy mogą zarabiać około 8 000 zł brutto miesięcznie.