Jak wygląda praca specjalisty ds. coachingu dietetycznego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: [mobile_link=”https://pid.edu.pl/kursy/140/kurs-coaching-dietetyczny/src-BlogCoachPra” desktop_link=”https://pid.edu.pl/kursy/140/kurs-coaching-dietetyczny/src-BlogCoachPra”]

Coaching dietetyczny jest to proces pomagania drugiej osobie w doborze indywidualnego programu odżywiania. Jest on zbudowany na podstawie informacji zebranych w wywiadzie z osobą zainteresowaną. Ta nowoczesna dziedzina dietetyki oparta na coachingu jest coraz częściej wybieraną formą układania diety.

Osoba, która chciałaby zostać specjalistą ds. coachingu dietetycznego (ang. diet coaching), powinna posiadać ogromną wiedzę z zakresu anatomii, chemii żywności, fizjologii, technologii żywienia, psychologii oraz coachingu.

Co do miejsca pracy to dietetyk może pracować indywidualnie z każdą osobą, która zwróci się do niego po pomoc i tak właśnie wygląda najczęściej jego praca, ale zdarza się również, że dietetyk pracuje dla całej grupy ludzi np. w szkołach, miejscach pracy, cateringu, siłowniach, klubach sportowych, itp.

Ponadto, aby móc pracować jako specjalista ds. coachingu dietetycznego należy mieć potwierdzenie swoich kwalifikacji. Istnieją dwie, równoważne opcje – pierwsza, to podjęcie studiów dietetycznych, składających się z 5 lat nauki, które realizują program studiów zgodnie z wytycznymi MPiPS, dzięki czemu uzyskany tytuł mgr coachingu dietetycznego daje uprawnienia do pracy w zawodzie. Drugą opcją, jest podjęcie kursu stacjonarnego lub online poruszającego tę samą tematykę co pięcioletnie studia. Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał zgodny z programem MPiPS.

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Jest to innowacyjna forma kształcenia, która pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową, a materiał dydaktyczny jest dokładnie taki sam co na studiach. Platformą e-learningową, która gwarantuje dyplom dietetyka zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).