Jak wygląda praca dietetyka sportowego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: [mobile_link=”https://pid.edu.pl/kursy/138/kurs-dietetyki-sportowej/src-BlogDietSpoPra” desktop_link=”https://pid.edu.pl/kursy/138/kurs-dietetyki-sportowej/src-BlogDietSpoPra”]

Wiedzą z zakresu dietetyki sportowej może posługiwać się zawodowy dietetyk lub trener personalny. Jest to wiedza z pogranicza anatomii, fizjologii i chemii człowieka, z konkretnym uwzględnieniem sportowców i ich potrzeb. Oprócz wiedzy opartej stricte na działaniu i potrzebach ludzkiego organizmu, dietetyk sportowy zagłębia się w ułożenie indywidualnej diety pod daną aktywność fizyczną sportowca-klienta. Dieta ta powinna zapewnić klientowi prawidłowy poziom nawodnienia organizmu oraz dostarczyć wszelkich składników, które traci się podczas wysiłku sportowego. Bierze się pod uwagę nie tylko rodzaj wykonywanej aktywności, ale również schorzenia/choroby klienta oraz jego upodobania kulinarne.

Co do miejsca pracy to dietetyk sportowy może pracować indywidualnie z każdą osobą, która zwróci się do niego po pomoc i tak właśnie wygląda najczęściej jego praca, ale zdarza się również, że dietetyk pracuje dla grupy ludzi np. w klubach sportowych, siłowniach itp.

Ponadto, aby móc pracować jako dietetyk sportowy należy mieć potwierdzenie swoich kwalifikacji. Istnieją dwie, równoważne opcje – pierwsza, to podjęcie studiów dietetycznych, składających się z 5 lat nauki, które realizują program studiów zgodnie z wytycznymi MPiPS, dzięki czemu uzyskany tytuł mgr dietetyki sportowej daje uprawnienia do pracy w zawodzie. Drugą opcją, jest podjęcie kursu stacjonarnego lub online poruszającego tę samą tematykę co pięcioletnie studia. Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał zgodny z programem MPiPS.

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Jest to innowacyjna forma kształcenia, która pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową, a materiał dydaktyczny jest dokładnie taki sam co na studiach. Platformą e-learningową, która gwarantuje dyplom dietetyka zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).