Czym się zajmuje dietetyka?

DIETETYKA

Pożywienie stanowi odpowiedź na jedną z podstawowych potrzeb biologicznych. Dzięki niemu organizm pozyskuje energie, składniki odżywcze i witaminy, co wpływa na pracę mięśni, a także proces regeneracji organizmu. W związku z tym prawidłowa dieta odgrywa ważną rolę w życiu człowieka, a to przekłada się na potrzebę dalszego rozwijania wiedzy na temat dietetyki. 

Dietetyka jako nauka

Dietetyka to dynamicznie rozwijana dziedzina nauki zajmująca się żywieniem człowieka oraz wpływem pożywienia na zdrowie ludzi. Z jej nazwą kojarzone jest słowo “dieta”, które oznacza każdy sposób odżywiania, a często błędnie interpretowane jest jako plan żywieniowy mający na celu odchudzanie. Warto dodać, że specjalista zajmujący się działalnością w tym obszarze określany jest jako dietetyk.

Specjalizacje w dietetyce

Dietetyka to dziedzina nauki o interdyscyplinarnym charakterze. Wynika to z tego, że odżywianie wpływa na wiele stref życia człowieka: jego wygląd, funkcjonowanie, zdrowie fizyczne i psychiczne, a nawet kulturę i sztukę.

W związku z tym dietetyka doczekała się wszechstronnych specjalizacji, a wśród nich można wymienić, takie jak:

 • dietetyka kosmetyczna,
 • psychodietetyka,
 • coaching dietetyczny,
 • dietetyka sportowa,
 • dietetyka kliniczna,
 • dietetyka pediatryczna,
 • dietetyka żywienia zbiorowego,
 • dietetyka ketogeniczna,
 • dietetyka endokrynna itd.

Sprawdź naszą ofertę kursów dietetycznych o wszechstronnej tematyce

Czym się zajmuje dietetyk?

Głównym zadaniem, jakim zajmuje się dietetyk, jest opracowanie planu żywieniowego zgodnie z potrzebami i preferencjami swoich klientów. Na początku współpracy ustala się jej cel, ponieważ dietetyk jest specjalistą, który pomaga w:

 • redukowaniu lub zwiększeniu masy ciała;
 • zmniejszaniu dolegliwości związanych z różnymi typami schorzeń;
 • utrzymaniu ciała w dobrej kondycji;
 • poprawie wyglądu i stanu odżywienia skóry;
 • zmianie nawyków żywieniowych na lepsze;
 • poprawie samopoczucia;
 • opracowaniu diety dla osób z wykluczeniami i alergiami.

Plan żywieniowy musi być stworzony indywidualnie dla każdej osoby, dlatego przed jego wykonaniem dietetyk przeprowadza:

 • wywiad żywieniowy; 
 • ocenę stanu odżywienia;
 • analizę masy i składu ciała;
 • analizę zapotrzebowania kalorycznego i substancji odżywczych.

Czy dietetyk to lekarz?

Dietetyk nie jest lekarzem, ponieważ praca na tym stanowisku nie wymaga ukończenia studiów lekarskich i zdania lekarskiego egzaminu końcowego. Jest to zawód regulowany przez inne rozporządzenia niż zawód lekarza.

Dietetyka jako nauka

Miejsca pracy dietetyka

Wymienia się różnorodne miejsca pracy dietetyka w zależności od rodzaju zadań, jakie ma tam wykonywać. Może on być zatrudniony w celu:

 • prowadzenia terapii żywieniowej pacjentów;
 • organizowania zajęć i warsztatów edukacyjnych;
 • konsultowania sposobów poprawy wyglądu.

 W związku z tym do miejsc pracy dietetyka zaliczamy:

 • poradnie dietetyczne; 
 • przychodnie;
 • szpitale;
 • placówki oświatowo-wychowawcze; 
 • sanatoria;
 • domy wczasowe
 • salony SPA;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • kluby sportowe.

Wykształcenie dietetyka

W celu rozpoczęcia pracy jako dietetyk należy mieć udokumentowane wykształcenie kierunkowe, poświadczające o tym, że dana osoba zdobyła dyplom uprawniający albo uzyskany status absolwenta technologii żywności lub kierunkowych studiów wyższych. 

Istnieje także możliwość przystąpienia na szkolenie oferowane przez Polski Instytut Dietetyki – jako jedyna instytucja w Polsce możemy nadawać tytuł dietetyka absolwentom 3-stopniowego kursu dietetycznego, na który składa się:

 • “Kurs Dietetyki Podstawowy”, 
 • “Kurs Dietetyki Zaawansowany”,
 • “Kurs Dietetyka”.

Warto dodać, że nasza instytucja otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Jest to udokumentowanie faktu, że Polski Instytut Dietetyki prowadzi swoje kursy zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami jakości oraz normami.

Po każdym stopniu tego szkolenia absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim, a także zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast po ostatnim z nich, tj. “Kursie Dietetyka” absolwent, poza certyfikatem ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim i zaświadczeniem MEN, otrzymuje tytuł i dyplom dietetyka wraz z kodem zawodu.