Tytuł zawodowy – dietetyk. Na czym polega praca i jak zdobyć ten tytuł?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://pid.edu.pl/kursy/136/kurs-dietetyka/src-BlogDiet

Praca dietetyka jest pracą z drugim człowiekiem. Bazuje się na jego problemach nie tylko żywieniowych, często są to problemy natury psychologiczno-emocjonalnej, stąd zawód ten jest bardzo wymagający pod względem kompetencji miękkich oraz dużej ilości wiedzy, jaka musi wykazywać się profesjonalny dietetyk. W tym artykule opiszemy, na czym polega zawód dietetyka oraz zaproponujemy najlepszą możliwą formę zdobycia tytułu zawodowego dietetyka.

Żeby móc pracować, jako wykwalifikowany dietetyk, należy posiadać bardzo dużą wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała, psychologii, fizjologii, technologii i chemii żywności oraz wiele więcej. Jest to bardzo obszerna wiedza i ciągle aktualizująca się, więc dietetyk powinien być zawsze na bieżąco w nowościach technologiczno-żywieniowych oraz w medycynie. Oprócz kontaktu z drugim człowiekiem i diagnozowaniu jego potrzeb, dietetyk prowadzi dokumentację medyczną, nierzadko również pełni funkcję edukatora, uświadamiając ludziom jak funkcjonuje ich organizm i jak powinni o niego dbać pod względem żywieniowym. Oprócz tego, dietetyk bardzo często odpowiada za wszystkie elementy procesu produkcji, instruktaż pracowników oraz nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw.

Aby móc pełnić zawód dietetyka lub prowadzić własną placówkę dietetyczną, należy mieć udokumentowane potwierdzenie swoich kwalifikacji. Taką możliwość dają dwie drogi – ukończenie 5-letnich studiów dietetycznych albo ukończenie kursu stacjonarnego lub online, który ma dokładnie taki sam materiał edukacyjny co studia, a to oznacza, że daje te same uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka, co skończone studia w tym kierunku.

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Jest to innowacyjna forma kształcenia, która pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową.

Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał dydaktyczny oraz zgodę MPiPS na wydawanie dyplomów dietetyka, który daje uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Platformą e-learningową, która gwarantuje powyższy dyplom zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).