Jak wygląda praca dietetyka?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: [mobile_link=”https://pid.edu.pl/kursy/136/kurs-dietetyka/src-BlogDietPra” desktop_link=”https://pid.edu.pl/kursy/136/kurs-dietetyka/src-BlogDietPra”]

Ujmując zawód dietetyka ogólnie, to dietetyk zajmuje się układaniem indywidualnych diet do potrzeb konkretnego pacjenta. Oprócz kontaktu z drugim człowiekiem i diagnozowaniu jego potrzeb, dietetyk prowadzi dokumentację medyczną, nierzadko również pełni funkcję edukatora, uświadamiając ludziom jak funkcjonuje ich organizm i jak powinni o niego dbać pod względem żywieniowym.

Oprócz tego, dietetyk bardzo często odpowiada za nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw. Jak można zauważyć, zawód ten wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała, psychologii, fizjologii, technologii i chemii żywności oraz jest to ciągle aktualizująca się wiedza.

Co do miejsca pracy to dietetyk może pracować indywidualnie z każdą osobą, która zwróci się do niego po pomoc i tak właśnie wygląda najczęściej jego praca, ale zdarza się również, że dietetyk pracuje dla całej grupy ludzi np. w szpitalach, gdzie układa jadłospisy według diagnozowanych chorób, podobnie jest w sanatoriach, klinikach lub domach pomocy społecznej. W lokalach gastronomicznych doradza zaś, jak komponować dania, by goście chętnie odwiedzali restaurację ponownie.

Ponadto, aby móc pracować jako dietetyk należy mieć potwierdzenie swoich kwalifikacji. Istnieją dwie, równoważne opcje – pierwsza, to podjęcie studiów dietetycznych, składających się z 5 lat nauki, które realizują program studiów zgodnie z wytycznymi MPiPS, dzięki czemu uzyskany tytuł mgr dietetyki daje uprawnienia do pracy w zawodzie. Drugą opcją, jest podjęcie kursu stacjonarnego lub online poruszającego tę samą tematykę co pięcioletnie studia. Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał zgodny z programem MPiPS.

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Jest to innowacyjna forma kształcenia, która pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową, a materiał dydaktyczny jest dokładnie taki sam co na studiach. Platformą e-learningową, która gwarantuje dyplom dietetyka zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).