Jakie powinno być wykształcenie dietetyka sportowego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://pid.edu.pl/kursy/138/kurs-dietetyki-sportowej/src-BlogWyk

Dietetyk sportowy to wykształcona osoba, która specjalizuje się układaniem indywidualnych diet do potrzeb sportowca. Oprócz kontaktu ze sportowcem i diagnozowaniu jego potrzeb, dietetyk prowadzi dokumentację medyczną, nierzadko również pełni funkcję edukatora, uświadamiając sportowców jak funkcjonuje ich organizm i jak powinni o niego dbać pod względem żywieniowym. Jak można zauważyć, zawód ten wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała, psychologii, fizjologii, technologii i chemii żywności. Jest to ciągle aktualizująca się wiedza.

Jednakże praca dietetyka sportowego wymaga odpowiednich kwalifikacji do pełnienia tego zawodu. Istnieją dwie, równoważne opcje.

Pierwszą możliwością jest podjęcie studiów dietetycznych ze specjalizacją dietetyki sportowej. W trakcie studiów poruszane są takie zagadnienia jak: toksykologia, konserwowanie żywności, analiza i ocena jakości produktów żywnościowych, biochemia żywności, żywienie sportowe,  anatomia i medycyna itp. Studia te składają się z 5 lat nauki, które realizują program studiów zgodnie z wytycznymi MPiPS, dzięki czemu uzyskany tytuł mgr dietetyki sportowej daje uprawnienia do pracy w zawodzie.

Drugą opcją, jest podjęcie kursu stacjonarnego lub online poruszającego tę samą tematykę co pięcioletnie studia, lecz taki kurs można skończyć o wiele szybciej. Należy jednak wybierać kursy, które mają zweryfikowany materiał zgodny z programem MPiPS.

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie kursu online. Jest to innowacyjna forma kształcenia, która pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy oraz czasu, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową, a materiał dydaktyczny jest dokładnie taki sam co na studiach. Platformą e-learningową, która gwarantuje dyplom dietetyka sportowego zgodny ze wszelkimi wymogami MPiPS oraz międzynarodowymi standardami ISCO jest Polski Instytut Dietetyki (pid.edu.pl).